Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kampanje: Én ny støtteabonnent hver dag fram til 17. mai. Uke 5.


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/kampanje-en-ny-stotteabonnent-hver-dag-fram-til-17-mai-uke-5/

Vi er midtveis i vår kampanje for å rekruttere én ny støtteabonnent hver dag fram til 17. mai. Uke 5 brakte oss opp i: 51 nye abonnenter! Altså 10 nye siden forrige uke. Målet vårt er 70 innen 17. mai. Men vi er altså over halvveis til 100 – og vi har halve kampanjetida igjen.…