Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kald krig 2.0


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/kald-krig-2-0/

Av Craig Murray Alle de «liberale» mediene og hele det politiske etablissementet i den vestlige verden avslører sin militaristiske, autoritære sjel i dag, med de skingrende og hysteriske angrepene på muligheten for en avspenningspolitikk med Russland. Fred er tilsynelatende en forferdelig ting; et fornyet våpenkappløp, med tusenvis milliarder pumpet inn i det militær-industrielle komplekset, og…