Nyheter MDTV Forum Om Doner

Julian Assange er arrestert


#21

Æg e sikkar på at diu klare bere enn det her :slight_smile:


#22

Var det ikke noe med at en av kvinnene vil tvinge ham til å ta en HIV-test, ettersom han hadde nektet å gjøre dette frivillig?


#23

USA og vesten er kjeltringene, styrt av en global, morderisk og pengegrisk mafia, Assange er bare budbringeren.

Assange har ikke voldtatt noen, og vi vet veldig godt hvem som står for de fleste voldtektene i Sverige! :see_no_evil::hear_no_evil::speak_no_evil:


#24

Sverige-tiltalen var bare for å få Assange arrestert, så USA kunne få ham utlevert.

Hvis det ikke var at USA og andre vestlige myndigheter ville ha Assange fordi han lekker hemmelighetene deres, så hadde han fått dra til Ekvador.


#25

Jeg har hørt det, men vet ikke om det er riktig. Anna Ardin har jobbet med noe som andre har hevdet var en CIA-front på Kuba, og hadde jobbet som betalt aktivist i åresvis før hun møtte Assange. Sofia Wilen skal ha vært hun med aids-fobien, og hun virker ellers ultranaiv

Om du gidder å lese i den store Assange-tråden på Flashback, så er det relativt tydelig at begge damene hadde oppsøkt Assange i ekte fan-girl stil, men vi vet ikke om det var fordi begge ønsket å bli Julians nye partner, eller fordi de ble betalt for å gjøre det.

Videre er det tydelig at hva som skjedde med Assange, ikke er slik det svenske rettsvesenet oppfører seg til vanlig.


#26

Ting er ikke lenger hva de en gang var- og det har de da heller aldri vært. Makan.


#27

Debatten om hvorvidt Assange er død kan vi ta når noen presenterer et lik.
Mine påstander er:

  1. Det finnes ingen bevis på at Assange har befunnet seg på ambassaden etter Oktober 2016
  2. Vedkommende som er «arrestert» kan derfor ikke være Assange.

#28

Går ut fra at Assange sendes til "The secret US prisons you’ve never heard of before!


#29

Tucker Carlson om arrestasjonen:


#30

Forstår du ikke at du virker koko, når du hevder slikt og resten kan se ham på TV?

Spesielt når vi alle kan se at kildene som hevder hva du hevder, er drevet av folk som ikke er opptatt av hva som er sant?


#31

Legges det frem uomtvistelige bevis som bekrefter Assanges tilstedeværelse på Ambassaden i perioden Oktober 2016 og frem til i dag, vil jeg innrømme at jeg har tatt feil.

Inntil da, fastholder jeg mine påstander, uansett nedsettende kommentarer om meg eller andre med sammenfallene synspunkter.


#32

Mossad Agent Assange Finally Kicked out of Ecuadorean Embassy

https://www.veteranstoday.com/2019/04/12/mossad-agent-assange-finally-kicked-out-of-ecuadorean-embassy/


#33

Så du forstår ikke at når du oppfører deg slik, så fremstår du som koko på andre.

De fleste av oss har møtt folk som bare hevder at alt er en konspirasjon før, og vet av erfaring at det ikke finnes bevis som er godt nok, da det alle bevis bare er bevis på en konspirasjon.

Assanges mamma lyver eller er en falsk person. Alle journalistene som har møtt Assange etter 2016, løgnere. Russland, Ekvador, Sverige, Amerikanske og Britiske myndigeter, samarbeider alle om skuespillet, osv.

Ellers er det en tanke ironisk, at noen som mener at alt er en konspirasjon, ikke er med på at de samme myndigheter kan publisere falske rykter om at Assange er død, så debatten dreier seg om dette, i steden for hva som er Assanges budskap.
the%20resistance


#34

Ecuador Becomes Fifth Latin American Country to Recognize Palestinian State

Er dette årsaken til at Assange påståtte arrestasjon?
Veterans today har god dokumentasjon på at Assange er Mossad agent, og at Wikileaks er en falsk front for Israel, for å spre falsk info.


#35

Nei. Årsaken til Assanges arrestasjon er at Amerikanske myndigheter har forsøkt å få ham arrestert og utlevert i snart et tiår.

Veterans Today er mer opptatt av at teorier skal publiseres, enn at det skal vise seg å være korrekt.


#36

Breaking News: Julian Assange Mossad Agent!

  • Oktober 2012

(https://www.counterpunch.org/2012/10/02/breaking-news-julian-assange-mossad-agent/)


#37

Nå mangler vi bare en Flat earth artikkel så er sirkuset komplett.


#38

Før vi tar en seriøs (eller useriøs) debatt om “Flat Earth”, hadde det vært kjekt om du kan legge frem en liste over Verdens Mossad agenter, helst i PDF-format, slik at vi kan sjekke om Assanges navn er på den.:sunglasses:


#39

Jeg har ikke satt meg godt nok inn i hva Wikileaks har publisert. Men det interessante her er hva har de publisert som er løgn?


#40

Svaret finner du i de to linkene jeg har referert til.
Leter du videre, finnes det sikkert mere.

Wikileaks funksjon var å:
“Presentere sannferdig info til skade for Israels fiender, ispedd usannheter, til støtte for Israels agenda”.

Skjer mye om dagen:

  1. Nethanyahu forhandler med de små ytterliggående partiene i Israel om en fusjon med Likud
  2. Forutsetningen er introduksjon av ny lov som fritar Nethanyahu og hans hustru for tiltale om ulovligheter
  3. Det han tilbyr, er Israelsk kontroll over Vestbredden og Gaza, sannsynligvis med støtte fra USA
  4. Jared Kushner er klar for presentasjon av “Fredsplanen” for Israel/Palestina. En plan der Palestinerne ikke har vært involvert

Israel planlegger med dette å fjerne 3 millioner Palestinere fra Israel.
Eller sagt med andre ord, Israel planlegger det samme mot Palestinerne, som Hitler gjorde mot Jødene.