Nyheter MDTV Forum Om Doner

Julian Assange: Det historiske overgrepet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/julian-assange-det-historiske-overgrepet/

Av Fredrik Heffermehl. «I saken mot Julian Assange bruker USA, lik middelalderens fyrster, rettsvesenet som politisk redskap. En utlevering til USA vil være et overgrep av historiske dimensjoner og innvarsle slutten på sivilisert rettsorden slik vi kjenner den,» skriver Fredrik Heffermehl blant annet. Denne artikkelen er blitt publisert som leserinnlegg i avisa Klassekampen og som…

5 Likes