Nyheter MDTV Forum Om Doner

Julehilsen fra Norsk Folkehjelp

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/julehilsen-fra-norsk-folkehjelp/

«IKKE GLEM MEG»!  Av Eva Thomassen. «Kjære Eva ThomassenTakket være deg har mennesker i nød over hele verden fått hjelp. Jeg vil du skal vite at jeg er svært glad for at du er en god støttespiller for oss. Du er med på å sørge for at hjelpen ikke stopper opp selv med koronastengte grenser.…

3 Likes

Hva skulle vi ha gjort uten deg,Eva T? Jeg vil sette deg og andre på sporet av noen forbudte meldinger i norsk politikk. De kostbare og viktige sakene skal man som kjent ikke omtale.
Norge ga selvfølgelig også ymse støtte til USAs ødeleggelse av Irak og norske soldater står fremdeles på amerikanske baser utenfor Bagdad. Den offisielle norske humanismen er slik: når vi har ødelagt en stats sentrale struktur,kommer vi med “hjelp” til restaurering av ødeleggelsen. “Stabilization”.
Forleden dukket da ambassadør Tone Allers opp i Bagdad med 7,7 millioner dollar til landets stabilization. Så framgår det av kurdiske basnews.com at Norge har gitt 56,2 millioner dollar tidligere. Stabilisering for hvem da?
Som vi vet har jo Rødt rekord i Norge til bevilgninger for Nato-forsvaret. 188 millioner mer enn alle andre Nato-partier foreslått i april.
Men nå kommer en rivaliserende trend ledet av Bernt Hagtvet: Norge skal sikre seg med en allianse med Tyskland som ruster opp for 100 milliarder Euro i året. Europahæren forutsetter en sammensmelting fra fransk og tysk rustningsindustri for felles systemer.
Dette syntes Tybring-Gjedde var så positivt at han i forsvarskonferansen i midten av november foreslo at Norge skulle gi 2 milliarder kroner til Europahærens utvikling.
Alt det jeg her bemerker er svartlistede nyheter i norske media.
Sånn går nå dagan mot tredje verdenskrig.

2 Likes

Og Dagsavisen er med. Fjompenes “fred i vår tid”.

Veldig Bibelsk det som skjer nå. Det står at hele verden skal angripe Israelittenes gamle land som er landet der vi nå har Syria, Libya, Iran og Irak.
Når de nesten er bombet bort og alt håp ute så griper Gud inn og brenner fettet av knoklene til alle angriperne og en ny stor æra starter for menneskeheten.
Like etter at Antikrist blir president så starter angrepet … Det er bare Iran igjen som ikke er bombet i filler, men det fikser Bibi og Biden innen kort tid.

Når var dette jødenes land?

1 Like

Det står i Toraen, jødene sier dette om og om igjen, her på Israel News Live og viser til skriftene.

Som det står skrevet så skal satanistene angripe Israelittenes gamle land … slik vi ser nå.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.