Nyheter MDTV Forum Om Doner

''Judas'' i Quito?

Tidligere utenriksminister I Equador, Guillaume Long, beskriver i et intervju – bakteppet for det som ledet til den britiske regjeringens brudd på internasjonal lov og Equadors suverenitet i f.m. arrestasjonen av WikiLeaks grunnlegger Julian Assange:

2 Likes