Nyheter MDTV Forum Om Doner

Joe Rogan & Jimmy Dore Trash Hillary Clinton And The Democrats


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/joe-rogan-jimmy-dore-trash-hillary-clinton-and-the-democrats/