Nyheter MDTV Forum Om Doner

Jo mer ustabil kraft desto dyrere backup

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/jo-mer-ustabil-kraft-desto-dyrere-backup/

Av Jan Herdal. Grønn kraft av typen vind og sol er dyr i seg sjøl. Men også andre kostnader følger med. En av de hittil mindre kjente er den raskt økende prisen for backup. Jo mer ustabil kraft i et nett, desto større bli regningen for stabil reservekraft. Det er forståelig nok en diskusjon tilhengerne…

4 Likes

“og det er snakk om at det offentlige må ta ansvar”.

Ved siden av mat, vann og bolig, er strømforsyningen en av de viktigste delene av infrastrukturen, og må styres. Av folket, men det krever statlig eierskap, og så livsviktig som strømforsyningen er, skal den ikke overlates til markedskreftene, ellers så blir det texas, som i Texas. Det har det blitt i USA, som mange norske politikere ser opp til, og vil innføre her i Norge.

Vi har vannkraftverk som i dag produserer nok til industri og husholdninger, men lurt med i ACER, går en del av den totale kraftproduksjonen nå i kabler til kontinentet, og med det er full suverenitet og selvråderett for det som var et felleseie og fellesgode overgitt. En norsk husholdning som bor femhundre meter fra et vannkraftverk som produserer en kWh for 5 øre, må snart betale europeiske markedspriser på flere kroner eller mer.

Vil det norske folk finne seg i strømutkoplinger, strømrasjonering og europeiske markedspriser når vannkraftverkene produserer mer enn nok som nevnt, og kan oppgraderes til 22-30 TWt mer? Vil de kjøpe argumentene for klima og miljø, og at nå som vi er i ACER, må finne oss i at en del av kraftproduksjonen her i Norge vil bli overstyrt av EU?

Markedspriser for strøm betyr at det ikke er en øvre grense for høy strømprisen kan bli. Og i EU er det markedsøkonomi med fri flyt som er fundamentet for det frihandelsområdet som EU gradvis blir. Norske politikere som vil inn i EU og beholde EØS representer ikke vanlige folks interesser.

“Venstresiden” på Stortinget protesterer ikke høylydt akkurat, og gjorde det ikke når SVs Heiki Holmås foreslo at “strømprisen må økes kraftig for at vindkraft skal lønne seg”. Vanlige folk representeres ikke av partier på Stortinget, det viser hvordan de samlet stemmer over saker, for de samlede politiske beslutningene går i global storkapitals favør, ikke til fordel for folk og land.

2 Likes
3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.