Nyheter MDTV Forum Om Doner

Jerusalem: Ikke bare Trump, men også Bernie Sanders

Originalt publisert på https://steigan.no/2017/12/jerusalem-ikke-bare-trump-men-ogsa-bernie-sanders/

Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad har med rette vakt sinne og frustrasjon over store deler av verden. Men for protokollen: Han var ikke alene i USA om denne beslutninga. Bak seg hadde han et samstemmig senat. 5. juni 2017 vedtok Senatet i USA med 90 stemmer å pålegge USAs president å flytte…

Det der med Bernie sanders er bare blåbær om man skal lete på “venstresidas” fyrtårn.
Den regjering som pr.idag er den mest zionistiske av alle Europas stater er Syriza i Hellas som i militære saker,i basepolitikk og i energipolitikk fullstendig er juniorpartner for Israel.
Israels militære trener i greske fjell som ligner iranske og alt gjøres istand til at Hellas skal være en base og oppskytningsrampe for den israelsk-amerikanske krigen mot Iran-Hizballah.
Alt det der med “venstre” i Norge er internasjonalt i øyeblikket den totale bløff da alle disse erklærte fyrtårnene enten har sluknet eller ligger på kne foran zionisme og Nato/USA.
Helt uhyggelig er historien om Syriza som er i bresjen for en total kontrarevolusjon som kun kan sammenlignes med de tyske sosialdemokratene i 1918-19: Ebert-Noske-Scheidemann.

1 Like