Nyheter MDTV Forum Om Doner

Jernbane på villspor


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/jernbane-pa-villspor/

Av Øyvind Andresen. «Rød Pepper», Rødt Kristiansands debattforum, hadde møte 2. april 2019 med problemstillingen: Har norsk jernbanepolitikk sporet fullstendig av? Innledere var Janne Lisesdatter Håkonsen, nestleder i Lokomotivpersonalets forening i Oslo, Morten Knudsen, nyvalgt leder i Konduktørforeninga av Norsk Jernbaneforbund i Kristiansand og Knut Henning Thygesen, tidligere ordfører for Rødt i Risør og kandidat for…


#2

Det er vel et EU-direktiv som sier at myndighetene ikke har lov til å favorisere den ene transportmåten på bekostning av andre transportmåter, og derfor flyttes stadig mer gods feil vei fra over fra jernbane til vei. Men dette er det ytterst få politikere som snakker høyt om selv om de i festtaler snakker om å få mer gods på båt og jernbane. Det er på tide at skoleungdommen protesterer mot bla denne utvikling.

I visse sammenheng er høyresiden opptatt av slikt som stordriftsfordeler og også å bygge opp robuste kompentasemiljøer, men det virker som om dette gjelder i mye mindre grad for jernbanen. Men selvfølgelig kan de som vant anbudet (go ahead) også vinne nye anbud på andre strekninger og slik oppnå stordriftsfordeler.

På østlandet står det hele tiden tog parkert på dagtid som kunne ha vært satt inn for å forlenge rushtids perioden slik at det går flere tog i timen. Dette hadde iflg NSB vært mulig rent teknisk å gjøre og ville ha gitt bedre service og kunne også ha ført til at flere valgte å reise med toget. Men kostnadene ville ha blitt noe høyere og ville ha gitt litt lavere bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Å redusere lengden på rushtids perioden kan være et grep som myndighetene (bla Dale) har gjort for å senke togtilbudet ned på et nivå som uansett vil komme når man senere setter bort driften til selskaper som driver med kun profittmaksimering.

Heter det YV eller VY? Tenk på ordet revy, da har man svaret.