Nyheter MDTV Forum Om Doner

Jernbane i nord


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/jernbane-i-nord/

Av Frode Bygdnes. Når departementet bestiller en utredning, så vil nettopp pris vise om de er for eller mot. Utredningene bruker å ha en lav kostnad om bestiller vil ha et positivt politisk vedtak. Og motsatt setter de gjerne opp prisen når de ønsker å skrinlegge den debatten. I dette tilfelle har de fordobla kostnadene…


#2

Dersom politikerne bare hadde tenkt pris, ville Bergensbanen aldri blitt bygget. Og selv om toget i dag bruker like lang tid mellom Bergen og Oslo som i 1968, har banen en uvurderlig verdi i seg selv, at den er der. Selvfølgelig, en tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo kunne tatt all trafikken fra en av Euroopas mest flydde strekninger om dagen og transportert gods om natten. Men akk, det er større vilje til å la Avinor bygge ut flyplassene eller til å kjøpe nye jagerfly (pris: 265 milliarder kroner over 30 år)

Nordnorge-banen er et must. Det fine her er at den vil få en viktig militær strategisk betydning, derfor kan politikerne bruke penger fra forsvarsbudsjettet til å bygge og drifte banen.


#3

Norge står foran en stor omstilling til tiden etter oljen. I tillegg har vi det grønne skifte og det digitale skifte som man også må forholde seg til. Uansett vil dette kreve et veldig stort (økonomisk) løft for landet. Og det er viktig at man allerede nå mens man fremdeles har ganske store økonomiske ressurser og muskler tilgjengelig her i landet, at man starter på denne omstillingen. Og det er gunstig at omstillingen starter før eldrebølgen kommer for fullt. Det er egentlig knapt med tid.

Oljevirksomheten har den effekt at lønnsnivå og kostnadsnivå i Norge presses opp, samt at vekslingskursen har hatt en tendens til å tilpasse seg oljevirksomheten og bli for høy for flere andre bransjer. Vi har en omstilling som kommer til å foregå i oljeskyggen, og oljeskyggen svekker lønnsomheten til andre bransjer som ikke er tilknyttet til oljevirksomheten.

Vi så et eksempel på dette da oljeprisen lå på 110 dollar mellom 2011 og 2014, da gikk Tofte fabrikker konkurs (Tofte var en cellulose fabrikk). Noen år etterpå fallt imidlertid oljeprisen veldig kraftig og iflg Dagens Næringsliv ville Tofte fabrikker på dette tidspunkt derimot ha vært en pengemaskin med et voldsomt stort overskudd på ca en halv milliard kroner i året (men det var altså for sent, fabrikken var under riving i 2015).


#4

At økonomikken er designet for å villede, var lærdommen jeg fikk ut av å studere samfunnsøkonomi på Dragvoll. I tillegg til at de selv innrømmer at deres modeller bare kan forklare en brøkdel av hva som forgår på området.


#5

Jeg kan nesten ikke vente! Olja er etter min mening vår største forbannelse - alt har gått nedover siden vi fant den.


#6

“Man trenger sterk rygg for å bære gode dager” heter det.


#7

Hvis vi regner 5% i året for renter+vedlikehold+avskrivninger så kommer vi til 6 milliarder i året. Det er 16 millioner kroner dagen.
For en strekning ingen gidder å sette opp en flyrute.

Skal den ha 10000 passasjer som hver betaler i snitt 1600 kroner? Hver dag?

Sannheten er vel heller den at inntektene ikke engang vil dekke driften av selve toget.


#8

Har Bergensbanen en uuvurdelig pris?

Er det en selvfølgelig sannhet at det var riktig å bygge den?
Den ble endelig ferdig i 1909. Da kom bilene for fullt. Tenk hvor mange fler som kunne hatt glede av det hvis pengene hadde gått til veier.


#9

Du må ta med antall tonn fisk og annet gods som også skal fraktes på denne toglinjen.


#11

Nei, det går som kjent ingen vogntog fra Oslo til Bergen.
Eller Oslo Kristiansand. Eller Oslo Trondheim.

Bare der det ikke er tog det går det vogntog.

Nei, det er ikke sånn.

Men finn noen tall for godstransport og vi kan diskutere.


#12

Det ble litt krøll her. Meningen var å påpeke hvor mange som kunne ha glede av toget dersom det tok 3,5 timer fra Bergen sentrum til Oslo sentrum.


#13

Selvkjørende lastebiler kan være langt frem, men datastyrte vogner på jernbarne er her allerede, så jernbane er ikke lenger like dumt.


#14

Ja Kaarbo, kanskje vi skal forlenge banen fram til Alta og Kirkenes også, og med sidespor til Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø i den rekkefølgen? :drooling_face:


#15

Tenk hvor mange som kunne ha glede av toget dersom det tok 3.5 timer?
Svaret er 1.6 millioner reiser. De som idag reiser med fly
Hvis vi tenker at 200 kr per reise går til banen ( og resten til tog og betjening) blir det 320 millioner i året til banen. Kan forsvare en investering på 6 milliarder.
Ringeriksbanen skal koste 30 milliarder.
Øvrig oppgradering minst det samme.

Det er håpløst sløseri.


#16

Det er ikke lønnen til lokføreren som gjør tog dyrt.


#17

Nei, men hva var relevansen til mitt innlegg?


#18

Ment som svar til runeulv.


#19

Nei. Det er at det er så lite fleksibelt. Med selvgående vogner som kan koble seg sammen, så kan import som kommer med båt til Oslo, kjøres direkte til Tromsø, uten at noen tar i containeren. Om Brings lager er koblet på, kan de sende ei selvgående jernbanevogn mellom lagrene i steden for lastebil som i dag.

Systemet vil komme til kontinentet først, så Norge kan sikkert dilte etter, men selvkjørende vogner på jernbane vil endre hvor det er lønnsomt å bygge nye linjer.


#20

"
For å reise mellom våre to største byer i landsdelen, Bodø og Tromsø, må en i dag bruke fly via Gardermoen.
"

Dette er feil. Går flere fly direkte mellom Bodø og Tromsø.

Hvem vil bruke 3.5 timer på tog når reisen med fly sentrum til sentrum tar 1.5.


#21

Infrastruktur, utdanning og forsvar er områder oljen skulle bli brukt til. nå havner det i lommen til Blackrock hvor formuen venter på det nye krakket