Nyheter MDTV Forum Om Doner

Jens Stoltenbergs atomvåpen-løgner


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/jens-stoltenbergs-atomvapen-logner/

Av Manlio Dinucci. Idet NATO fordømte Russlands bording av ukrainske skip, uten å nevne at disse hadde seilt inn i russiskkontrollert farvann, fordømmer NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, faren ved Russlands raketter. Prinsippene for propaganda endrer seg aldri – unngå konteksten og forvreng målestokken på faktaene. Denne artikkelen av Manlio Dinucci ble først publisert i den…


#2

Europas servilitet ovenfor USA gagner ikke det europeiske folk. Serviliteten styres med jernhånd av en politikerstand som møter økende grad av motstand fra folket. Denne internasjonale politiske eliten har sin lojalitet først og fremst knyttet til seg selv, og har liten eller ingen lojalitet ovenfor folkene den råder over. Når de velvillig slipper amerikanske atomvåpen inn over hele Europa, tillater de at Europa anvendes som strategisk buffersone for USA. Dette er intet mindre enn forræderi!


#3

Det er lenge siden jeg gadd ta disse odelsgutta på Evenstad alvorlig. Hvis i det hele tatt. Det er noe barnslig, kleint, destruktivt, imbesilt over disse puddingene som juger , jukser og hisser krig. De kom aldri ut av den mentale sandkassa og kan ikke brukes til noe tjenelig. Dessverre finnes det ikke nok voksne folk med baller som tør å stå opp mot dette våset. Så jeg satser på at Moder jord skal riste oss av seg snart. Det hadde i hvert fall jeg gjort.