Nyheter MDTV Forum Om Doner

Jeløya-erklæringen – opprustning og imperialisme

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/jeloya-erklaeringen-opprustning-og-imperialisme/

Som ventet ble de tre partilederne, Solberg, Jensen og Skei Grande enige om å danne regjering sammen. Venstre har vært så kåte på å komme i regjering, at det har lyst av dem. Alt snakk om å være en garantist mot FRP er som blåst bort når regjeringstaburettene lokker. Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt…

1 Like

Så lenge detaljene rundt terrorangrepet 22/7-2011 er uoppklart, har ikke Norske politikere noe de skal ha sagt. Kommer sannheten for en dag, blir det lange fengselsstraffer på mange av dem.
Dette må vi regne med utnyttes til det fulle av “Våre allierte” USA, NATO og Israel.

En hvilken som helst amatørmessig “Tastaturjeger” vil finne fakta og intervjuer, som bekrefter at ABB, “hevet over enhver rimelig tvil”, ikke var alene om udåden.

Norske MSM er medansvarlige, så der er det lite å hente. Alternative medier som er “Controlled oposition” likeså.

Norge er nå blitt et bombemål i en eventuell “Hot War”, uten at Myndighetene gjør noe for å sikre Befolkningen med Bomberom, mat- og vannforsyninger, samt etablerte rutiner, for hvorledes vi kan sikre oss på det personlige plan.

Pål påpeker helt riktig her at AP understøtter de viktigste punktene for Solbergs Jeløyaprogram.
Men hvordan kan det da ha seg at folk som Marsdal,Braanen,Fjermeros driver en slags redningsaksjon for AP og faktisk ikke vektlegger spørsmålene om forhold til våpenindustri,basepolitikken,tyske Ubåtsamarbeidet etc?
Det er jo mer enn merkelig. Og hvordan skal man forvente at det dukker opp en stands på gatene om dette temaet når selv den offisielle “venstresidas” skribenter ikke mobiliserer til kamp,men drømmer seg bort om at en Corbyn eller en Sanders skal frelse verden.
Nå er det tre år siden “venstresidas” fyrtårn Syriza kom til makten i Hellas. En har sluttet å skrive om klassekrigene i Hellas.
Det er å håpe at de offisielle venstre får opp øynene før det bryter ut borgerkrig mot fyrtårnet Syriza.
Rehabiliteringen av det syke norske AP lider av akkurat samme enøyde type
virkelighetsoppfatning. En styrer unna driften mot imperialistisk krig.

1 Like

" [V]ed å gjøre det til et ikke-tema blir det heller ingen politisk debatt om det, og heller ingen motstand."

Det norske folk svimer rundt og tror Norge er en “fredsnasjon”. - Ikkeno’ er mer i strid (!) med realitetene.

Det offisielle Norge er ikke et land å stole på. - Det er det nærmeste vi kan stole på. #-]