Nyheter MDTV Forum Om Doner

Jeg er ikke i slett lune, Morgenblad

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/jeg-er-ikke-i-slett-lune-morgenblad/

Av Pål Steigan. I Morgenbladet 1. september prøver skribenten Espen Thoresen å ta tak i en del problemer knyttet til «klikkulturen» i massemediene, og det kunnet ha blitt en interessant artikkel, for som Thoresen skriver er det nå blitt slik i en del av de store mediene at «konsekvensen av eiernes krav om inntjening er…

3 Likes

Og det er alltid verdt å minne enkelte skribenter i Morgenbladet på om at det var den norske staten v/ regjeringene Willoch og Brundland som ga Røde Khmer diplomatisk anerkjennelse på 1980-tallet, etter at overgrepene var godt kjent, som bl.a. gjorde at Kambodja ikke fikk hjelp til gjenoppbyggingen fra internasjonale organisasjoner.

Og norske hjelpeorganisasjoner (Norsk Folkehjelp hvis jeg husker rett) ga fiskemel til flyktningleirer som var baser for Røde Khmers geriljahær, igjen på 1980-tallet. Fiskemelet kunne enten selges på markedene i Thailand for en pen slant, eller gi geriljasoldatene nok protein mens de forsøkte å ta tilbake makten i Kambodja. Og det var nok også hensikten med denne hjelpen.

Paralellene til Syria er åpenbare.Dette er det offisielle Norges omfattende og reelle støtte til Røde Khmer - men har gått i glemmeboka, fordi det ikke passer med bildet ‘vi’ ønsker å ha av en snill norsk utenrikspolitikk.

2 Likes

Det er vel med Morgenbladet og resten av den pressestøttede media, vanskelig å bevege seg utenfor sitt A4 format. Espen Thoresens artikkel/kommentar kan være et uttrykk for frustrasjon over å ha oppdaget noe interessant utenfor folden, noe som for en hver pris må undertrykkes. Om ikke kan både Thoresen og andre mainstream-skribenter bli utsatt for Ibsens velkjente uttrykk; «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme»

1 Like