Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ja, nokre gonger er det rett å støtte opprør, også i Midtausten.

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/ja-nokre-gonger-er-det-rett-a-stotte-oppror-ogsa-i-midtausten/

Av Erling Folkvord. Takk til Pål for svarinnlegg 17. juni. Eg er ikkje så kjapp, men eg skal svare etter evne. Eg meiner framleis at ein del opprør, også i Midtausten, fortener støtte frå oss som lever i eit mellomstort imperialistland. Om du vil lese dei to første innlegga mine og Pål sine svar, finn…

Erling har flere ganger skrevet slikt som “Russland hadde jo ikkje lagt til rette for den tyrkiske okkupasjonen av Afrin, viss Russland ville hindre oppdeling av Syria.”

Har han argumentert noe videre for dette synet utover å bare slå det fast? Slik jeg ser det så har på ingen måte Russland styrker i Syria som er sterke nok til å gjøre noe med en tyrkisk invasjon. Det ville også vært politisk umulig for dem å sette hardt mot hardt og begynne å skyte ned tyrkiske fly og drepe tyrkiske soldater.

Hva er det Erling egentlig mener med dette?

2 Likes

Hei Tor.
Alle sider av dette fortener diskusjon. Skal prøve meg med litt svar til det du tar opp.

Eg tenkjer ja eller nei til dei tyrkiske invasjonane (august 2016, oktober 2017 og januar 2018) både er militære og politiske spørsmål. Den syriske regjeringa har fordømt invasjonane som brot på folkeretten, men har ikkje prøvde å kaste ut okkupasjonsmakta.

Amerikansk flystøtte til invasjonen i august 2016 var politisk støtte til Tyrkias rett til å invadere, og eit militært bidrag til å halde syriske fly på avstand. Til grunn for dette ligg det vel at USA og Tyrkia har eit felles ønskje om å øydelegge den nye samfunnsordninga i Nord-Syria. USA sin anti-IS-allianse med PYD/SDF endrar ikkje på dette. Frå dei første styrkane kryssa grensa visste president Erdogan at eit fast medlem i Tryggingsrådet var med, både militært og politisk.

Russisk ja til at Tyrkia - på folkerettsstridig vis - kunne bruke syrisk luftrom i januar 2018, var etter mitt syn viktig politisk støtte til invasjonen. På førehand hadde Russland trekt tilbake nokre få soldatar som var stasjonert i Afrin. Den tyrkiske krenkinga av FN-pakta/folkeretten hadde vori lettare å mobilisere i mot viss ikkje ein av dei faste medlemmane i Tryggingsrådet alt hadde gitt eit klarsignal.

Eg veit ikkje kva som hadde skjedd om Russland ikkje hadde gitt klarsignal. Men korkje Russland eller Syria ville ha vori forplikta til til å bruke militærmakt mot invasjonsstyrklane. Historia har vel fleire eksempel på at ei regjering - med eller utan hjelp frå allierte - ikkje er i stand til å slå tilbake militært mot ein invasjonsstyrke.

Kameratsleg helsing
Erling

Vanskelig å se et helhetlig bilde her. Mulig det reflekteres for mye vedrørende IS som en selvstendig enhet? Det er vel slik som Eva og tidvis Pål har prøvd å kommunisere, og som hun sannsynligvis ble utestengt på FB for, at uten vestlige penger,ammo, flystøtte og logistikk/etterretning så ville de fort blitt utradert på slagmarken. Med dette som basis kan man vel stille spørsmål om hva som blir forstått her sett fra et geopolitisk militært perspektiv? Det kan godt hende støtten tilfaller andre grupper som har skiftet flagg for å virke mer spiselig, men den havner nok uansett hos de samme skurkene til slutt. At USA blåser ned en stridsvogn et sted (okt 2014)og frakter ut IS et annet sted i etterkant, kan det absolutt stilles frågor ved.

1 Like

Det har vært en lang og fruktbar diskusjon de siste ukene der vi har klara opp i mange missforståelser og innsett at folk i realiteten står relativt nær hverandre i analysene.

Russland og delvis Irans rolle og motiver i Syria er det det fremdeles er mest uenighet om. I tillegg til om USA (med europeiske haleheng) egentlig er den eneste utenlandske aggressoren på opprørernes side, eller om Saudi Arabia, Tyrkia, Jordan, Israel og Qatar har egne uavhengige motiv og også handler uavhengig av USA.

Slik jeg leser den militære styrkebalansen i Levanten så har ikke Russland en reell mulighet til å fysisk nekte Tyrkia å bruke luftrommet over Afrin. Den Russiske flystyrken i Syria er enormt mye mindre enn det Tyrkiske flyvåpenet som har basene sine rett i nærheten av Afrin. (Det er bare 120km fra Incirlik til Afrin) Hvis Tyrkia bestemte seg for å sette hardt mot hardt ville Russland tape på få timer. Resten av det Russiske flyvåpenet er alt for langt unna til å gjøre noe fra eller til.

Dette er åpenbart kjent for både Tyrkia og Russland, så den enste måten Russland kunne fått Tyrkia til å la være å bruke fly i Afrin var ved politisk hestehandling, og jeg ser ikke helt hva Russland kunne gi i gjengjeld. Når opprørerne i Idlib skjøt ned et russisk fly stoppa Tyrkia bombinga av Afrin som en gest til Russland fram til piloten var blitt gravlagt, men så starta de igjen.

Resultatet i Afrin var gitt med en gang Tyrkia gikk inn. Det var det uavhengig av om Tyrkia kunne bruke fly eller ikke. Tyrkia har betydelig med rørartilleri, og selv om det ville tatt lengre tid og gitt større tyrkiske tap å bruke det i stedet for fly ville resultatet blitt det samme. Derfor ville det vært uansvarlig av Russland å risikere ei ukontrollert eskalering overfor Tyrkia i en situasjon der de ikke ville oppnådd noe av betydning ved å gjøre det.

Det jeg har beskrevet nå er grunnen til at jeg er kritisk til utsagnet ditt, fordi du mener Russland gjorde et valg og så gjør ei slutning om motivene deres basert på at du mener at de faktisk hadde et valg. Jeg mener at det var et valg de ikke hadde, og da kan ikke det som skjedde med Afrin brukes som bevis på hvilke motiver Russland har i Syria.

Hvis vi skal se etter Russiske motiver og målsetninger må vi se andre plasser enn der i alle fall. Det uttalte motivet er å få nedkjempa jihadistene i Syria så Russland slipper å få dem tilbake i enda bedre trent og utstyrt stand enn sist gang de hadde slike grupper aktive i Kaukasus.

Et anna mulig motiv er at Russland har sendt enorme mengder med våpen til SAA, og grunnlaget for å få betalt for dette er at krigen vinnes og staten består og kommer i en posisjon til å faktisk betale.

Prestisjemessing i verdenssammenheng vil det også ha mye å si at Assad blir sittende, ettersom rekka med amerikanske regimeskiftekriger da vil være brutt og det vil bli enda vanskeligere neste gang USA vil starte en krig.

Hvilke motiver som er de reelle er noe vi må analysere og diskutere konkret hvis vi skal forstå hvordan balansen mellom stormaktene endrer seg for tida.

1 Like

Sakset fra Anders Romelsjøs blogg:

"Men USA och allierade bekämpar ju IS – hur går det ihop?
Det stämmer att medan delar av USA:s militär- och säkerhetsmakt m.fl på olika sätt tränar och beväpnar terrorister så bekämpar andra delar av militärmakten IS, men ganska svagt och man talar aldrig om att bekämpa andra terroristgrupper Fast vi vet att det finns fler liknande grupper och vi vet att IS-medlemmar vandrar mellan grupperna. Om USA, Frankrike och andra verkligen vill bekämpa IS i Syrien måste detta ske efter godkännande av Syrien regering ur folkrättssynpunkt. Och då kan kampen mot terrorismen samordnas med Syrien, som leder den väpnade kampen mot terrorismen på marken i världen och har att bekämpa tusen och åter tusen USA-stödda Akilovs. Kampen mot IS tog fart hösten 2015 då Ryssland helt legalt enligt FN-stadga och folkrätt anslöt sig.
Syriens kamp mot terrorism i sitt land är ett starkt stöd för kampen mot terrorismen också i Sverige.
Syrien segrar 160203Den syriska arméns kamp mot terrorismen är bra för Sverige.

Det är alltså logiskt att USA dels hjälper IS och andra terrorister och dels lågintensivt bekämpar IS – då kan man motivera sin närvaro i Syrien."

Några artiklar om USA:s stöd till terrorister.
Syrien: Stödet till terrorismen av USA och allierade – vad sker nu?
USA:s färska och äldre stöd till terrorister i Syrien VIKTIG ARTIKEL.
USA och kurdiska SDF hjälper IS att fly från Raqqa (BBC)
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning
Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?
BBC avslöjar brittiskt stöd till terrorgrupper i Syrien
Sveriges Syrien-bistånd går bl.a. till terrorister som orsakar flyktingvåg
Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien