Nyheter MDTV Forum Om Doner

Italiensk virusekspert: – Det er galskap. Det er ingen pandemi

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/italiensk-virusekspert-det-er-galskap-det-er-ingen-pandemi/

Den italienske viruseksperten Maria Rita Gismondo, direktør for klinisk mikrobiologi, virologi og diagnostikk for haste-biologi ved laboratoriet ved Sacco Hospital i Milano, der prøver av mulige smittebærere er analysert, sier: «Det er galskap. Vi snudde en infeksjon som er litt mer alvorlig enn influensa til en dødelig pandemi. Se på tallene. Det er ingen pandemi».«Denne…

4 Likes

Jeg tror at dette er en pandemi .
Ikke for at viruset er skrekkelig farlig , men fordi det er skrekkelig smittsomt.
Ingen viruser , meg bekjent , har skapt så mye karantene , stenging av skoler og konferanser som dette coronaviruset.
Det må jo være noe som er ekstraordinært med dette viruset ?
Og , har ikke Kina vunnet kampen mot viruset nettopp fordi de har vært ekstraordinært nøye med å isolere folk ?
Så noe er det med dette viruset som skremmer folk , med rette !!

1 Like

Italia: 52 døde, 20% flere postivt smittede -> 2036
Antall døde økte med 53%

Dette høres for meg ut som en pandemi ifølge definisjonen fra Store medisinske leksikon:

Pandemi, sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. Pandemi er det samme som en omfattende epidemi. Ikke minst infeksjoner med influensavirus kan opptre som pandemier. Det klassiske eksempelet er spanskesyken.

Det er mulig at den italienske viruseksperten legger i begrepet pandemi at sykdommen må være særs alvorlig og dødelig og dermed definerer det på en annen måte. Min ufaglige tanke er på den ene siden at viruset ikke virker spesielt dødelig men først og fremst tar livet av dem som er svake fra før, mens det samtidig virker merkelig at Kina går til slike ekstreme skritt som å stenge inne flere titalls millioner mennesker, stenge ned industri osv. for å hindre spredningen.

1 Like

Under en vanlig influensa dør 300000-600000 mennesker. Til nå har bare 3100! dødt av Corona siden 22.01. Dette er ingen pandemi.

3 Likes

Det er 100 ganger mere dødelig enn influensa. I italia kan det se ut som 20% heller enn 10% dødsrate

Ja , du kan kanskje vente med å uttale deg til viruset har fått ‘brent seg ut’…
Vi er midt inne i pandemien og vi vet ikke hvordan det ender .
Vi vet heller ikke om viruet muterer og om det kan utvikle seg til å bli enda farligere.
Derfor bør vi være ‘føre var’ og ta forholdsregler.
Jeg har fulgt med på virusspredninger før .
Er enig i at mange av de tidligere virusutbruddene har vært overdimensjonert og vist seg å ikke være så farlige.
Det er jo det som er faren med å rope ulv…ulv… i tide og utide .
Men , nei , dette coronaviruset tror jeg er farligere enn de foregånde.
Vi får se hvordan det utvikler seg .
Kan hende det kan være bra også om globalismen (som er motoren i dette viruset) kan få seg en knekk .
Aldri så galt at det ikke er godt for noe…

2 Likes

De aller fleste på steigan.no vet ikke hva en eksponensiell funksjon er. Deres holdning er å se bakover.
-Hvor er fakta om antall døde? Ingen er død av corona i Norge. Slapp av.

eksponensiell

Fortsatt bare 3100 døde på 1,5 mnd snart.

1 Like

Dette er fra Tyskland. “FHI” i Tyskland er akkurat det samme som FHI her hjemme

Germany_CDC

I Norge har vi lært at masker blir vanskelig å oppdrive. Norge tenkte ikke på det.

Prognosen fra “201” var 60 mill døde, eller det som tilsvarer summen av influensa for 100 år.
Tallet “3100” er opplagt lite verd. Hvis vi skal bruke offisielle tall har Norge 30% av antall smittede i USA, selv om USA har 60 ganger mere folk.
Jeg anslår 2000 døde per dag i Kina.

Kan vi stole på en komputersimulering som “60 millioner” ? Nei.
Mitt anslag her er 2 billion * 10% -> 200 mill

“jeg anslår 2000 pr dag…” Skrotnisse

Jeg oppgav at et enkelt krematorium i Hubei kremerte 100-130 per dag. De holdt på å bryte sammen, og ønsket å kjøre 3 skift istedenfor 2 skift. For å klare det trengte de 50 flere folk. Så antar jeg at det må være en 15? krematorium for en by på 11 millioner.
Det tilsvarer at Oslo har 1 krematorium.
Det er min kilde her. Dine kilder er junk MSM, som en sau.

Massehysteri er ikke farlig i det hele tatt for andre enn de som sitter med penger på børsen. Folk dør ikke av at det blir tomt for hermetikk, pasta , ris og dopapir på butikken.

Ellers er det rimelig dumt å binde seg til masta på denne måten når man er lekmann, da mange folk vil dø om det viser seg at Herr Steigan og de andre massehysteri-advarerne viser seg å ta feil.
nothing to buy

1 Like

Den knekken er der allerede. Når politikerne må sitte i møte og få fortalt at, nei, medisiner de lages i Kina, så er det slutt.
stop buying masks

Dette er ikke pandemi, det er massehysteri.

3000 døde på 2 mnd, vanlig influensa dreper 3000 i minuttet.

Dette er bare et triks av dypstaten for å kjør den globale økonomien i dass og skape total kaos så de kan reise sitt eget pengesystem.

Kina ligger i ruiner og de trenger noen å gi skylden, jeg ser en storkrig bygge seg opp.

1 Like

Nå dikter du. I Italia er det 52 døde av 2036 smittede som ca er 4%. Pluss en aldri vet hvor mange som egentlig er smittet, fordi ikke alle melder seg. De som får mildt forløp går ikke til lege nødvendigvis. Det er helt sikkert tusenvis av døde av vanlig influensa i år som alle år. Men det snakkes det ikke om. Ingen pandemi dette.

I tidligere stadier av en epidemi finner man den beste tilnærming til prediksjon av endelig dødelighet ved å utgå fra andelen døde blant smittede der sykdomsforløpet er kommet så langt (83 dager ifølge en kinesisk studie) at det er avklart om det ender med døden eller ei (såkalt «closed cases»). Den globale dødsprosenten er nå (3. mars) ifølge worldometer -siden 3120/51396 = 6,07%. I Kina er dødsprosenten 2945/50311 = 5,85%; i resten av verden 175/1085 = 16,1%. (Det er misbruk av statistikk når Kina, WHO m.fl. sminker tallene med å regne antall døde på det totale antall smittede og dermed inkluderer pågående tilfeller i nevneren, mens de blant disse som kommer til å dø med nødvendighet er fraværende fra telleren.) Dette gir en dødelighet globalt på ca. 60 ganger et gjennomsnittlig influensa-virus.
Det er fortsatt meget tidlig i pandemien og de offisielle tallene må tas som en omtrentlig pekepinn. I Kina er det åpenbart høye mørketall, liksom sannsynligvis også i land som Iran, Thailand og USA. Vi presenteres for misvisende tall når det foreligger politiske grunner til å pynte på tallene eller manglende vilje til å teste for viruset eller manglende evne til å teste for viruset. Det tør være opplagt at disse faktorene oppviser høy variasjon nasjoner imellom.
Singapore har utmerket seg internasjonalt med den høyeste beredskap for viruset (siden 03.01) og de mest gjennomtenkte tiltak for å nekte det fotfeste. Den først smittede i landet ble registrert 23.01, men fortsatt har de ikke mer enn 108 smittede, hvorav kun 30 tilfeller fortsatt er uavklarte. De har ingen dødsfall og kun 6 tilfeller i seriøs/kritisk tilstand. Deres finmaskede sikkerhetsnett for å registrere og isolere potensielt smittede gjør at dette er tall vi kan stole på som tilnærmet fullstendige. Hvis Singapore ender opp med kun et par dødsfall og bare rundt 2% døde, representerer dette en nedre grense for hva noen nasjon kan håpe på. Ingen annen nasjon synes være i stand til å kvele epidemien allerede i fødselen.
Tall fra Sør-Korea og Italia må antas å være blant de mest pålitelige, selv om de ikke er i stand til å fange opp alle tilfellene. Det er stygge tall herfra, hhv. 28/62 og 52/201 døde. Selv om disse dødsprosentene helt sikkert vil synke, indikerer disse tallene at det kan være urealistisk å tro at den globale dødsprosenten fra pandemien vil ende opp under 4% av antall smittede.
En kritisk faktor vil være hvor radikale tiltak som gjennomføres og kapasiteten til helsevesenet. Det er urealistisk å tro at vestlige nasjoner vil være i stand til å gjennomføre like radikale tiltak som Singapore, Kina og Sør-Korea. Hvis ikke vestlige genpuljer er vesentlig mindre utsatt for smitte og alvorlige sykdomsforløp enn i Øst-Asia, er det grunn til å frykte at tall på smittede og døde vil bli relativt styggere i Vesten enn i Øst-Asia. Dette viruset er både langt mer dødelig og mer smittsomt enn influensa. Man bør ikke stirre seg blind på at tallene foreløpig er beskjedne, siden vi fortsatt befinner oss meget tidlig i pandemien.
En annen sak er at både neddyssing (først) og opphaussing (dernest) av virusfaren kan tenkes inngå i en bekymringsfull global agenda som befinner seg et godt stykke utenfor tankehorisonten til folk flest. Det kan være at følgende perspektiv ikke er helt skivebom:

3 Likes

Matematikken din er direkte feil. Du må se på døde over tidsaksen

Caramba har rett.

Ja , ingen døde…
Det er slik at folk ikke dør med en gang av denne sykdommen.
De kan være stabile til den 10 dagen…så kan det gå bratt nedover .
Det kommer helt sikkert til å dø folk av denne sykdommen også i Norge . Bare vent.
Vi er bare i begynnelsen !!

Akkurat dette med at ingen har dødd…var også mantraet i denne cruise skip affæren i Japan.
En var sint på meg , akkurat som deg , og beskyldte meg for hysteri…
Nå er jeg ikke sikker på hvor mange som har dødd av de som var passasjerer der , men det er en del.
Så cool down ; det blir nok noen som dør , ja . Vær du sikker !!

1 Like