Nyheter MDTV Forum Om Doner

Italias statsminister med kraftig kritikk av elitene i Davos

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/italias-statsminister-med-kraftig-kritikk-av-elitene-i-davos/

– Åpne globale markeder, fri bevegelse av kapital og den teknologiske revolusjonen ga virkelig de lovede gevinstene. Men bare for de få, og ikke de mange. Dette sa Italias statsminister Giuseppe Conte fra talerstolen på World Economic Forum i Davos, skriver ABC Nyheter. Dette var både et spark til milliardærklubben som var samlet der og…

1 Like

Det er iallfall meningsløst å gi Tyskland fast plass i sikkerhetsrådet så lenge India og Japan står utenfor. Begge representerer langt flere mennesker, begge har større økonomi målt i kjøpekraft, og om få år vil begge ha større økonomi målt i valutaenes vekslingskurs.

Skal EU bli det, må hele forfatningen skrives om. For EU ble ikke skapt av folket, men av den globale storkapitalen, for å lure europeiske land til å åpne økonomiene sine for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landressursene og infrastrukturen. Skal EU bli et EU av folket, må ledelsen velges av folket, ikke av storkapitalen som i dag, i dag styres EU land av politikere som ikke er folkevalgt.

Skal EU være for folket og ikke den økonomiske eliten, må Lisboa traktaten av 2009 forkastes, da den gjør markedsøkonomi til EUs fundament, som er lik kapitalismens fire lover: Fri flyt av uregulert kapital, fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft, fri flyt av tjenester, og fri flyt av varer (fri flyt av energi kunne en ha lagt til).

Et EU for folket gjør ikke de rike rikere og de fattige fattigere som i dag. I dag ser vi at en prosenten får tilført enorme verdier, mens arbeiderklassen blir arbeidende fattige mer og mer år for år, og får stadig dårligere betingelser med dårligere helseforsikringer og pensjonsavtaler hvis i det hele tatt.

Det er bedre for folket i de enkelte landene at EU oppløses og at landene får full suverenitet og råderett over egne ressurser som kommer folket til gode. Det betinger regjeringer som vil fordele velstanden, ikke gi den bort til overklassen. Men for å få til det må folket forstå at de selv må ta makten og innføre folkestyre. For det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet er bare et spill, det ser vi blir tydeligere og tydeligere, for frem til nå representerer ikke politikerne folket, men kapitalen.

3 Likes