Nyheter MDTV Forum Om Doner

Italia: NATO og atomvåpen er ikke temaer i valgkampen.


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/italia-nato-og-atomvapen-er-ikke-temaer-i-valgkampen/

Av Manlio Dinucci I valget vil den italienske regjeringen kun «ta seg av løpende saker». Men de må også ta opp andre bindende forpliktelser i NATO på vegne av Italia. Disse forpliktelsene vil bli offentliggjort når Det Nordatlantiske Rådet har møte i Brüssel den 14. og 15. februar på forsvarsminister-nivå. Roberta Pinnotti skal representere Italia.…