Nyheter MDTV Forum Om Doner

Israel: Sterk økning i ødeleggelse av palestinske eiendommer

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/israel-sterk-okning-i-odeleggelse-av-palestinske-eiendommer/

Av Knut Lindtner. I ly av Covid-19 tiltakene og rasisme-demonstrasjoner i USA og eller i verden fortsetter den israelske regjeringen med sitt systematiske arbeidet med  legge under seg palestinske områder. Oslo-avtalen har vært en svindel helt fra starten av og har fungert som et røykteppe for den gradvise annekteringen av palestinske områder som staten Israel…

1 Like

Det er knapt nok en stat i verden som vil være assosiert med Israel. “Israel” er som “Nazi” som varemerke.

Nord-Korea gasser de eller noe sånt babyer som er bastarder. Det er rasisme.

I New York er “infanticide” (drap på babyer) lovliggjort

Sikkert derfor de er med i Eurovisjon Grand Prix. Hvor tar du alt vrøvlet fra?

Alt som er progressivt er antisemittisk. Det er gjentagelser av “jødene styrer verden”

Survey: Israel worst brand name in the world

“Israel’s brand is by a considerable margin the most negative we have ever measured in the NBI, and comes at the bottom of the ranking on almost every question,” states report author Simon Anholt.

Hvis man vil selge olje eller hva, ikke skriv
-Made in Israel
eller
-Made by child labor

Da tar det seg bedre ut å skrive
-Inneholder ikke noe som er produsert i Israel

1 Like
1 Like

Det er stor forskjell mellom vanlig folk og statlige regjeringer. Sist nevnte har ingen skrupler med å forholde seg til Israel. Det er like stor forskjell mellom Jøder og sionister.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.