Nyheter MDTV Forum Om Doner

Israel innrømmer nå: Vi angriper Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/israel-innrommer-na-vi-angriper-syria/

Av Knut Lindtner. Av en eller annen grunn skånes Israels virksomhet i Midt-Østen for kritiske blikk av våre medier. Det fremstilles som om de ikke foretar seg noe, mens det er i virkeligheten det motsatte som er tilfelle. De driver destabiliserende virksomhet overfor alle sine naboland både direkte gjennom bombing i Syria og Libanon (tidligere…

5 Likes

Nei - det har de aldri vært.
Men de er mestre i forledning. Men sannheten kommer for dagen til slutt.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.