Nyheter MDTV Forum Om Doner

Israel har spilt en nøkkelrolle i USAs aggresjon mot Iran

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/israel-har-spilt-en-nokkelrolle-i-usas-aggresjon-mot-iran/

Før drapet på Qasem Soleimani spilte Israel en nøkkelrolle i Trump-administrasjonens aggresjonskampanje mot Iran. Aaron Maté intervjuer historikerne og journalisten Gareth Porter.

2 Likes

Ifølge Gareth Porter har USA behov for en fiende i ME for å rettferdiggjøre sin tilstedværelse i ME (siste 5 minutter).
Aaron Maté framstiller det hele som at Israel har behov for en krig mot Iran.
Aaron Maté er selvfølgelig like mye DEM som Micheal Moore.
steigan.no kopierer Aaron Matés tvilsomme overskrift

Verken Gareth Porter, Aaron Maté eller steigan.no har begrep for deep state utover “greater israel”. Sånn vil det alltids være, med forutsigelig syting over at Sanders ikke vinner neste presidentvalg i USA. Da vil vi bli fortalt at “Israel” vant presidentvalget … osv.