Nyheter MDTV Forum Om Doner

Israel dreper 57 mennesker

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/israel-dreper-57-mennesker/

Nye myrderier i Syria Av Knut Lindtner. Siden ingen offisielt i Norge fordømmer dette eller innfører straffetiltak må vi anta at den norske regjeringen anser det som uproblematisk at Israel angriper andre land uten krigserklæring og dreper mange andre mennesker. Jeg regner med at hvis Syria hadde gjort noe lignende overfor Israel ville regjeringen og…

1 Like

Det er mulig at Israels ledelse nekter å kommentere, men avisene deres er ikke like tilbakeholdne.

Bibi har det travelt- dersom han skal klare å klamre seg til makten, må det smis mens Trump ennå har det formelle ansvaret i USA. Han har aldri overnattet i senga til Hunter Biden.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.