Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ironien og den norske terroristen i Syria


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/ironien-og-den-norske-terroristen-i-syria/

Av Eva Thomassen. Erling Folkvord har fått mye oppmerksomhet i alle medier da han offentliggjorde et håndskrevet brev fra nordmannen Aisha Shezadi som han møtte under sitt ulovlige opphold i Syria i mai. I brevet som Folkvord overleverte UD ber hun om å få hjelp til å komme tilbake til Norge. Hun befinner seg i…


#2

Godt skrevet. Vi må aldri slippe dette svinet inn igjen i Norge. Slike mennesker fortjener dødsstraff som de landsforræderne de er. Og da inkluderer jeg Arfan Bhatti.


#3

Det er ikke bare den kvinnelige som burde nektes adgang til Norge. Tyskland ser man vi nå som USA okkupert område. Ramstein basen inneholder våpen for milliarder av kroner som skal til terorist-vennene i Syria. Har noen lyst til og ønsker om at Norge også skal underlegges kontroll av et USA-regime som blandt andre uhyrligheter driver med etnisk rensing i Nord-syria og beviselig drev med biologisk krigføring i Nord-korea. På Værnes dobler de antallet, og det nærmer seg nå en god brøk på hva vi selv kan mønstre av soldater. Forrestn, de er jo i utlandet og fullt ut kontrollert av den imperialistiske verdensmakten. USA har ikke venner, bare forbindelser, ble det sagt. Når nå Andøya, Rygge og Sætermoen snart også blir sete for disse. hva skal vi gjøre og tenke da? Skal vi tenke som en fornøyd ordfører i en trøndelagskommune at dette gir 15-20 arbeidsplasser? Strø perler mens det blir hovedbase for dem i Europa?