Nyheter MDTV Forum Om Doner

Irland og Tyskland: «Du får’ke leke mer i våres gård»

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/irland-og-tyskland-du-farke-leke-mer-i-vares-gard/

Av Ove Bengt Berg, Politikus. Valget i Tyskland i september i fjor omtalte politikus.no som «Tysk valg: Et opprør, som ellers i Europa.» Det blei etterfulgt av valget til EU-parlamentet som blei et knusende nederlag for de venstreorienterte. Wolfgang Streeck, til og med sitert i Klassekampen, mente at det er feil å erklære den nye…