Nyheter MDTV Forum Om Doner

Iran - mullakapital og geopolitikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2009/08/iran-mullakapital-og-geopolitikk/

Dette er et hefte jeg skrev i 2004 etter et besøk i Iran. Dette heftet er en selvstendig fortsettelse av heftet Det store spillet enda en gang – olje og geopolitikk i Sentral-Asia. Begge heftene ble utgitt av det internasjonale utvalget i det daværende AKP, Arbeidernes kommunistparti. Tekst: Pål Steigan, foto: Pål Steigan og Kari Austbø…

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.