Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Iran har nå alle kodene til avansert USA-drone

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/iran-har-na-alle-kodene-til-avansert-usa-drone/

Kommandanten for den iranske revolusjonsgardens flyvåpen general Amir Ali Hajizadeh hevder at Iran nå har alle kodene til USAs MQ4 Triton droner og advarer derfor USA mot å bruke dem mot Iran. «Vi kan deaktivere den tusenvis av kilometer unna,» sa Hajizadeh. Han sa videre at Iran har samlet data om svært mange droner fra…

3 Likes

Hva betyr “alle kodene”? Er hele programvaren beckwards engineered? Eller har man krypteringskodene for å sende/motta meldinger til og fradronen? Litt uklart formulert det der. Det er ihvertfall ingen tvil om at programvaren er det essensielle, men hva har man egentlig? Ved å hente opp et nedskutt vrk kan man sikkert finne lagret programvare og dechiffrere denne. Noe av koden er sikkert kriteringsteknolofi, men mye er triviell kommunikasjon og autopilot greier. Æ bærre lure.

Tenkte noe i de samme baner. Kan de ikke bare forandre koden?