Nyheter MDTV Forum Om Doner

IPCC-rapporten – nok et varsel om ei skremmende framtid som vi kanskje kan unngå

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/ipcc-rapporten-nok-et-varsel-om-ei-skremmende-framtid-som-vi-kanskje-kan-unnga/

Av Erik Plahte. Trass i gjentatte og stadig mer alvorlige advarsler fra IPCC i over 20 år og trass i all verdens fagre løfter fra verdens politiske ledere har de årlige utslippene av klimagasser bare fortsatt å øke. De forpliktelsene landene har tatt på seg, er ikke på langt nær tilstrekkelige til å nå klimamålet…

3 Likes

Det ser vanskelig ut dette her å snu denne katastrofale utviklingen. Dessverre mange klimafornektere som «Klimarealistene»her i landet også, se bare på kommentarfeltene i VG eller enda verre Resett hver gang det er skrevet om sånt. Enda dokumentasjonen om menneskeskapte klimaendringer er helt overveldende.

2 Likes

Erik Plahte har lest siste politiske klimarapport, vedtatt etter ukelange forhandlinger. Dessverre har han ikke kvalitetssikret det han har lest. Eksempelvis er det meste av dette avsnittet fra innledningen, usant:

“Verden er på vei mot en temperaturøking på mer enn 3 grader i løpet av dette århundret. Temperaturen øker med ca 0,2 grader pr tiår, og har allerede økt ca 0,9 grader.”

Det som er korrekt i dette avsnittet er at global gjennomsnittstemperatur har økt med ca 0,85 grader siden 1880, iht de dataene vi har. Beklageligvis er dataene tildels av dårlig kvalitet, men la nå det ligge.

Denne varmetrenden er en retur opp mot normaltrenden de siste 6000 årene, etter et Maunder-minimum fra 1645-1720. Normaltrenden de siste 6000 årene er svakt kjølende, i retning av en ny istid som ligger flere tusen år inn i framtiden.

Før vi ser på faktaene, eller observasjonene i naturen, er det verdt å merke seg at Klimapanelets prosess er slik at denne rapporten nå går tilbake til forskerne i WG1, som har instruks om å skrive om sitt vitenskapelige sammendrag slik at dette ikke motsier noe av det politikerne har vedtatt.

Den observante leser vil forstå at dette er en politiske prosess, hvor vitenskapen er tilpasset politikernes behov. bestillingsforskning, er den allment kjente betegnelsen på slikt…

Av de siste 80 årene har det vært signifikant global oppvarming bare i ca 20 år, fra 1977 til 1996, eller 1998, avhengig av hvilket datasett man ser på. Over de 40 årene før dette var det en tydelig global nedkjøling, på ca 0,3 grader Celsius (og før det igjen en oppvarming ganske lik det vi hadde i slutten av århundret). Eter 1996 eller 98, igjen avhengig av datasettet, har det ikke vært noen global signifikant oppvarming ifølge klimapanelet, som omtaler de siste 20 årene som “hiatus”, fagutrykk for varmepause…

De beskriver dette selv over 3 sider i den vitenskapelige delen av hovedrapporten fra 2014, som følger:WG1AR5, kap 9, side 769 «Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years» https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

Varmepausen er nå 4 år lengre enn da dette ble skrevet. Trenden etter 1996/8 er statistisk insigifikant, og ikke vesentlig ulikt null. 0,002 grader pr år, dvs med samme trend tar det 1000 år å nå 2-gradersmålet.

Dette er ikke omstridt blant seriøse forskere. Ikke bare er dette observasjonene forskerne i klimapanelet forholder seg til (når de ikke foretrekker å benytte sine egne klimamodeller, hvor man modellerer den ønskede oppvarming basert på den falsifiserte CO2-hypotesen til erstatning for observert temperatur), men en dansk forskergruppe som har studert signalene fra GPS-satelittene har funnet den samme trenden i sine analyser.

0,002 graders oppvarming pr år i dette årtusenet.

Detaljer her:

Med andre ord, varmepausen er nå like lang eller lengre enn den forutgående oppvarmingen som har vært grunnlaget for opphaussingen av en klimakrise som i dette årtusenet ikke har vært observerbar ute i vår virkelige verden.
Mange erfarne klimaforskere har gjort oppmerksom på at ingen av klimamodellene har forutsatt en 20 år lang varmepause, og at dette kan bety at man i IPCC-leiren ikke har forstått klimasystemet. Jfr intervju i Der Spiegel med Von Storch fra 2014.

Hypotesen om den CO2-drevne oppvarming som en dominerende klimadriver er altså falsifisert. CO2 viser seg altså å være av mye mindre betydning enn antatt. Hvor mye mindre? Vi vet ikke.

Denne politiske rapporten og Plahtes betraktninger rundt den, er altså hentet fra et alternativt univers hvor modellert oppvarming erstatter observasjoner i naturen. Verdien av slike betraktninger er liten, sett fra en naturvitenskapelig vinkling.

Politikk erstatter altså vitenskap, og blant mange av aktørene i Norge (spesielt politikere og journalister) tar klimaengasjementet form av en ny religion hvor troen på klimaguden og klimapanelet som gudens presteskap har fortrengt all rasjonell tenkning.

Geir Aaslid
Redaktør i Klimarealistene

8 Likes

I følge IPPC har solen ingen innvirkning på klimaendringer. Den hypotesen kaster tusenvis «beviser» i form av forskningsartikler, på det motsatte, i søpla. Det har vært store klimasvingninger bare siden siste ustid som ikke kan forklares ut i fra den enkle hypotesen om at CO2 styrer det meste av klimaendringene. Klimaforhandlingene handler kun om penger.

Dette kommer til å gå helt fint. Det ikke dommedag denne gangen hellet. Vær heller bekymret for en evt WW3.

3 Likes

Hei, når skal Klimarealistene ta tak i Geoengineering, som synes som et langt mere alvorlig problem helse- og miljømessig enn CO2.

2 Likes

“The Club of Rome, headed by Maurice Strong, is THE group that takes the issue of global warming (whether real or imagined) as an excuse to institute a one world government, or new world order”.

“The Club of Rome is perhaps at the apex of the New World Order pyramid, a Neo-Malthusian organization with interlocking membership with European power elite groups such as the Committee of 300 (a secret society founded by the British aristocracy in 1727) and the Bilderberg Group”.

2 Likes

IPCC er et rent politisk organ, og har aldri truffet på noen spådom som helst.

3 Likes

IPCC blir av andre gjerne kritisert for å være ekstremt konservativativ, i betydningen forsiktig med å ta for hardt i, og at utviklingen går så fort at vitenskapen har problemer med å henge med. IPCC rarapporten bygger i stor grad på data som er over 3-4 år gamle. Geir Aaslid opererer trolig med andre sett med data enn IPCC. De siste årene er det registrert flere serier med global rekord for månedstemperatur hver eneste måned. I oktober i år er det registrert opptil 18 grader i havet mellom Svalbard og Grønland. Jeg mistenker en viss sammenheng med det faktum at isen smelter og har problemer med å fryse til igjen. For noen tiår siden ble det sagt at det ville ta flere hundre år å smelte pol-isen. Nå er det knapt is igjen, og man forventer et isfritt Arktis før et tiår er gått. Hvor lenge kan man være observatør til dette før man innser at realisme ikke er forenelig med å fornekte det åpenbare, og at all fornuft tilsier at i den grad det knyttes usikkerhet til vitenskapen, så bør vi la tvilen komme planeten til gode og handle før det blir for sent. Kjenner du røyklukt i et hus uten peis, ville du neppe gått og lagt deg og tenkt at det ikke er sikkert at det brenner!

1 Like

En tur til gjenvinningsstasjon er nok for min del før å innse at vi kommer å få hinsides problemer framover. Og ser man på hva andre land driver med så er det bare å innse at vi dreper livet på moder jord i alt raskere tempo. Teknologiutvikling resulterer jo i bla at alle skal ha det vi har i Vesten og det går ikke. Evig tilvekst på en planet med begrensede resurser er religionen idag…

Stor poeng…

‘Teoretisk mulig, ja kanskje, men gjennomførbart med det rådende økonomiske og politiske systemet? Mer om det i en annen artikkel.’

Et av problemene med IPCC er at de systematisk ser ibort ifra all vitenskap som ikke søttter CO2-hypotesen. Samtidig har mange problemer med å skille værdata fra klimadata, og ikke minst det å ta hensyn til usikkerheten i observasjonene.

Temperaturen i deler av Artis i en mnd er vær, og hører ikke hjemme i klimadebatten. Når det gjelder isen i Artis, kan det være nyttig å ha i bakhodet at IPCC i sin første hovedrapport var klarere på at ismengden varierer syklisk. Her er figuren derfra som viser sterk isvekst opp mot den sykliske toppen i 1979.

Vittige sjeler har bemerket at denne figuren ble utrensket i senere rapporter fordi dens fortsatte tilstedeværelse gjorde det vanskeligere å selge budskapet om det isfrie Arktis.

Bunnlinjen for Arktis er at det ikke kan observeres endringer i ismengden for havisen som ikke er konsistent med det man kan forvente fra naturlige klimaendringer. Det er ingen tegn til at det isfrie Arktis er i vente, trenden de siste årene går i retning av en ny istopp, som skal følge fasene i varm og kald retning i Golfstrømsystemet.!
seaice_1973to1990_IPCC_AR1|578x381

4 Likes

Erik Plathe - " Det vil kreve omfattende og djuptgripende endringer på nesten alle samfunnsområder: energiforsyning, finans, industri, transport, urbanisering, jordbruk og bruk av land…" , sier du. Nesten alle, ja. Sannelig godt at vi ikke trenger å ta med sånt som militærøvelser i regnskapet, ellers hadde Norge ligget dårlig an dette året. For litt utslipp blir det vel når Trident Jucture og US Marines øvelsene avvikles? I mai var det dessuten hundre krigsfly i Bodø som øvde fem ganger per dag i fem dager. Det ble nok en del utslipp da også…

1 Like

"Verdenshavene blir varmere og surere slik at korallrevene vil bli redusert med 70-90% ved 1,5 graders økning og omtrent utsletta dersom temperaturen øker med 2 grader. Havnivået vil stige og true lavtliggende storbyer – "
Tenk at en voksen mann som har gått på skole kan stå for noe slikt? I kjemitimene lærte vi om ph skalaen allerede på ungdomsskolen. Herr Plathe er på et så lavt nivå burde ta den om igjen hvis han hevder at havet blir surere. Havet er basisk. hvis havet skal bli surt må det først bli nøytralt. Dette viser hvor tåpelige klimaløgnene er. I mange sammenhenger er det slik at når noen engasjerer seg så fryktelig i en sak som beviselig er feil burde man følge pengene. Kan hende noen lever av det, slik som Gore, eller politikerne. Jeg er helt sikker på at dette er en så god venn at bloggens eier, selv om han skulle tvile, ville betakke seg for å vise oss det på grunn av prestisje. Bloggen din er god Steigan utenom dette grumset. Du er sannhetssøkende og god til det også. Få det vekk.

3 Likes

Men her er du vel litt vanskelig? Forsuring angir bare retningen, dvs. at et basisk hav blir litt mindre basisk - men er fortsatt basisk. Her er et eksempel:
havforsuring

1 Like

En tidligere kollega gjorde for et par år siden et (privat) forsøk på å analysere klimamodellering på mer generelt matematisk grunnlag (han er utdannet meteorolog m.m.). Hans foreløpige konklusjon var bl.a. at han rent faglig ikke kunne se hvordan slike modeller kan predikere pålitelig på en tidsskala som er relevant for klima, O(30 år). Han reserverte seg riktignok mot at han ikke har førstehånds kjennskap til den kjemiske modelleringen som inngår.

Jeg tror han har rett. Meteorologisk værmodellering må være en viktig del av slike klimamodeller, og som kjent er værvarsling utover en ukes tid nokså upålitelig. Slike modeller oppdateres/korrigeres jevnlig vha data-assimilasjon. Og det er ikke bare tidsskalaen som er problemet, men også graden av fysisk forståelse av endel prosesser.

Dermed står vi igjen med måledata. Det er gode observasjonsdata som kan gi oss de mest pålitelige svarene på hvordan klimaet har endret seg i fortid. Dessverre finnes det ikke så mange gode data bakover i tid på denne skalaen, men det er det vi har å holde oss til.
Klimamodeller eller videreutvikling av slike modeller kan være nyttig for å få en bedre forståelse av prosessene i dette kompliserte systemet, evt. menneskelig påvirkning osv., men som varslingsmodeller tror jeg ikke at de bør tillegges stor vekt.

Den politiske påvirkningen/innblandingen og delvis styringen av dette har opplagt blitt rt stort problem - både for forskningens renomme og for ‘folk flest’ fordi den politisk-økonomiske ‘handlekraften’ så fort fører på ville veier og legger byrder på småfolk.

3 Likes

Det er greit at du viser det via et diagram. Og for de som ikke vet det: PH på syv er helt nøytralt. PH i havet kan sikkert variere noe men har sine tilbakekoblingsssytemer som vil tilstrebe likevekt ved Guldberg og Waages lov. Verre er det ikke. CO" i vannet vil reagere med ioner og felles ut, noe av det som som koraller. Dette har fungert i millioner av år.

Merk at pH varierer naturlig over døgnet, over måneden og over året. bare på et døgn kan pH variere med nesten en hel pH-verdi, altså fra 8,5 til 7,5.

De viktigste faktorene er sollys som igjen styres av skydekket, vannets temperatur og vannets saltholdighet. Ingen av disse faktorene er like fra år til år. Eksempelvis varierer temperaturen i våre kystfarvann i et kjent mønster hvor det går 60-65 år fra varmetopp til varmetopp. Midtveis mellom disse har vi et kaldere minimum.

Å koke suppe på den menneskeskapte havforsuring er svært lite seriøst, og beklageligvis har vi hatt for mange tilfeller der “forskere” opptrer useriøst i mediene med dette skremselet.

1 Like

Hvis du kikker opp, så kan du jo se sporene etter flytrafikken i timesvis, spre seg ut til det dekker himmelen. Tenker vi kan begynner der, jeg.

Vulkaner er nok den viktigste CO2-kilden. Katla alene spyr ut CO2 i mengder som tilsvarer utslippene fra den norske veitrafikken. Og det uten at Katla har utbrudd.
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018GL079096

De fleste vulkaner finnes i havet. Dette betyr at enorme mengder CO2 hele tiden slippes ut i vannet og bobler opp mot overflaten.
CO2 er mat for fytoplankton. Fytoplankton er mat for fisk og andre sjødyr. All sjømat vi henter opp, er basert på denne kjeden.
Desverre for atmosfæren er det ikke mye CO2 som slipper forbi fråtsinga til fytoplankton. Og dette er en av grunnene til at mengden CO2 i atmosfæren er så forsvinnende liten - bare 0,4 promille. Litt synd. Vi kunne trengt en grønnere planet.
Vi forstår nå at havet ikke kan bli surere på grunn av CO2 i atmosfæren. Vann kan ta opp en viss mengde CO2 - avhengig av temperatur og trykk. Men havet er allerede mettet og har en grei vei til å kvitte seg med overskuddet, nemlig atmosfæren.
Selv uten vulkanene ville dette vært situasjonen. Havet ville nådd metningspunktet for millioner av år siden, og all ny tilførsel av CO2 ville bare blitt gasset ut i atmosfæren.
Der er det ubegrenset plass.

Det er på tide at venstresiden finner tilbake til fakta og vitenskap.
Slutt å opptre som nyttige idioter for multinasjonale selskapers forsøk på å få til overstatlig styring og kontroll.

1 Like