Nyheter MDTV Forum Om Doner

Investorenes hemningsløse energistrategier

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/investorenes-hemningslose-energistrategier/

Av Odd Handegård. Begrunnelsen for å bygge ut vindkraft i Norge, har hittil i stor grad handlet hensynet til det globale klimaet. De siste par årene er en ny begrunnelse lansert: Vi må bygge vindkraft for å kunne fullelektrifisere Norge, i tillegg til den energien norsk næringsliv ellers trenger til økt produksjon og nye produkter.…

1 Like

The vanguard of the new world order, drevet av statlige insentiver.
Her er framtiden:

Selv om jeg antar at det også er et forsikrings-selskap inne i bildet, og de krever nok slike tiltak, ellers blir premien for høy.
Slike problemer har ikke staten. De kan faktisk bare lage nye penger å betale med. Det vil øke pengemenden i samfunnet, og da vil det bli mindre til å blåse bobler av.

men så har vi selvfølgelig dette - som middel til å holde oss i stroppen - nå er atter kalde vintre et økonomisk bonanza.