Nyheter MDTV Forum Om Doner

Internasjonalt søksmål mot vaksineindustrien

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/internasjonalt-soksmal-mot-vaksineindustrien/

Den tyske legen og SPD-politikeren Dr. Wolfgang Wodarg og den tidligere visepresidenten i det farmasøytiske selskapet Pfizer, Dr. Michael Yeadon har reist det som kan bli et internasjonalt søksmål mot vaksineindustrien med sikte på å få stanset prøving og vaksinering med de foreliggende kandidatene til covid-19-vaksiner. De har skrevet til European Medicines Agency, Committee for…

3 Likes

Folk over hele verden burde også gå til søksmål mot myndigheter for å få stoppet c0r0na mottiltakene som beviselig gjør mye mer skade enn sydommen. Kina influeansen er ifølge uavhengig forskning og offentlig tilgjengelig statistikk ikke værre en litt over gjennomsnitter hard vanlig influensa. Vi stenge ikke ned hele verden hver gang vi får en vanlig influensa epidemi… Dermed så ligger det opent for søksmål i Norge og mange andre land for brudd på lovene, her har de missbrukt smittevernloven på det groveste.

Søksmål har blitt brukt på denne måten for å stoppe mottiltak tidliger i forbindelse med svineinfluensaen og de vant og fikk stoppet hysteriet den gangan…

2 Likes

Selv om vaksinen har vært tema i NRKs Debatten, har programleder eller noen deltagerne aldri stilt spørsmålet om hvorfor et vi må ha en vaksine for et virus med en overlevelsesprosent på over 99%. Det spørsmålet stiller heller ikke øvrig MSM i tv-nyhetssendinger eller i nett - og papiraviser.

Nå har Dagsrevyen og TV2 Nyhetene vaksine som hovedtema i hver eneste sending, og mens nyhets-ankeret snakker, vises det opptak fra sykehus med personale i fullt beskyttelsesutstyr. Hovedtema i dag har vært at Pfizer ikke kan levere 50 millioner doser på grunn av forsinkelser i leveransen av en kjemisk komponent i vaksinen.

MSM har klart å få så mange til å ønske seg vaksinen de ikke trenger, at de får angst av å høre at Pfizer ikke kan levere nok av vaksinen de egentlig skulle ha angst for. “Hvert sekund teller i utviklingen av en vaksine” som NRKs “korona-reporter” Hallvard Sandberg sa i NRK morgennyhetene for en tid siden.

Tv-seeren skal skremmes, hjernevaskes og indoktrineres til å tro at vaksinen er nødvendig også for de 99,5% av befolkningen som ikke blir syke eller alvorlig syke av viruset, og som beviser at kroppens naturlige immunforsvar hos de aller fleste bekjemper det.

Med det rullebladet legemiddelgigantene har også når det gjelder vaksiner, er det vaksinen er er grunn til å frykte, ikke viruset:
“Dr. Andrew Kaufman: They want to genetically modify us with the Covid-19 vaccine”. Kilde.
“Urgent Information on Covid-19 Vaccine - Dr. Carrie Madej”. Kilde.
“Human 2.0? A wake-up about the Covid-19 Vaccine - Dr. Carrie Madej”. Kilde.

3 Likes

Her er lista over vaksinefirmaene : ( Avsnitt Vaksiner )
https://www.nrk.no/korona/status/?utm_campaign=korona-ministatus&utm_source=button&utm_medium=status-i-norge

Fikk sett videoen din på bitchute, den nederste linken, med den kvinnelige legen. Den virket bra.

1 Like

Meet Ruby the Supercomputer: Now in Service for COVID-19 and Nuclear Security Research

LLNL COVID-19 researchers have begun using Ruby to compute the molecular docking calculations needed for discovering small molecules capable of binding to protein sites in the structure of SARS-CoV-2 for drug discovery purposes.

2 Likes

Takke faen for at det fortsatt finnes fagfolk med baller. Selv om det er langt fram til å få kverka kovidiotiet. I kamp med folk som i harde taka forsøker å avvikle døden kan det bli noen seige etapper. Men jeg har trua. En eller annen gang vil den mentale mørke middelalder 2.0 ta slutt. :slight_smile:

3 Likes

Man får være optimist. Ingen har hittil greid å forby musikk eller hindret hestehoven å komme opp av asfalten.

3 Likes

Tidligere topp forsker i Pfizer hevder corona vaksinen kan føre til sterilitet hos kvinner.
“Former Top Pfizer Scientist Michael Yeadon Claims COVID Vaccines May Cause Infertility In Women”

Som dei skriv her, vil eit kvart terapeutisk legemiddel vera betre enn ein Covid-vaksine. Likevel har det vore ein unison motstand mot terapeutiske legemiddel, fordi dei er for “farlege” for pasientane.

Men vaksinane får hurtiggodkjenning. Sannsynlegvis til stor glede for det norske Oljefondet: https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/nA9Ela/vaksine-rush-i-farmasibransjen-saa-mye-eier-oljefondet

1 Like

Det som kanskje ikke har kommet så klart fram, er det som står i brevet om de tidligere mislykkede forsøkene på å lage koronavaksine (bl.a. til SARS og MERS). De forsøkene skal ha vist at vaksinene utvikler det forfatterne kaller “ikkenøytraliserende antistoffer”. Dette er antistoff som ikke er effektivt nok til å ta knekken på viruset, men som kamuflerer viruset for T-celler og dermed hjelper viruset å infisere kroppen mer effektivt.
Effekten kalles ADE og skal være en kjent problemstilling ved de fleste virus som det har vist seg vanskelig å utvikle vaksine mot (bl.a. Ebola, HIV, Denguefeber og alle typer koronavirus).

Fra brevet til Wodard og Yeadon:
Googleoversatt:

Dannelsen av såkalte “ikke-nøytraliserende antistoffer” kan føre til en overdrevet immunreaksjon, spesielt når testpersoner blir konfrontert med det virkelige, “ville” viruset etter vaksinasjon. Denne såkalte antistoffavhengige amplifiseringen, ADE, har lenge vært kjent fra for eksempel eksperimenter med koronavaksiner hos katter. I løpet av disse forsøkene døde alle katter som opprinnelig tålte vaksinasjonen, etter å ha blitt smittet med ekte koronavirus. Denne overreaksjonen blir ytterligere oppmuntret av potensatorer.

Engelsk versjon:

The formation of so-called “non-neutralising antibodies” can lead to an exaggerated immune reaction, especially when test persons are confronted with the real, “wild” virus after vaccination. This so-called antibody-dependent amplification, ADE, has long been known from experiments with corona vaccines in cats, for example. In the course of these trials, all cats that initially tolerated the vaccination well died after being infected with real corona viruses. This overreaction is further encouraged by potentiators.

Kanskje det er ADE som skal skape covid-21 ved hjelp av vaksinen, akkurat som D-vitaminmangel er det som driver covid-19-panikken?

1 Like

Kanskje det er ADE som skal skape covid-21 ved hjelp av vaksinen, akkurat som D-vitaminmangel er det som driver covid-19-panikken?

Ja, jeg har nevnt det annetsteds også: Covid-21 blir forårsaket av vaksinen(e).

Planen er å “oppdage” et mutert SARS-CoV2-virus i en husdyrbesetning, slik at myndighetene får påskudd til å slakte alle husdyr. (Å skape matmangel er en viktig del av den kortsiktige planen.) Media kommer til å si at det muterte viruset er farligere og mer smittsomt enn viruset som forårsaker covid-19. Sykdommen får derfor navnet covid-21, og dette skjer i januar.

På lengre sikt er hensikten med å skape knapphet på kjøtt og animalske produkter, at prekariat og arbeiderklasse skal over på et vegetarisk og etterhvert vegansk kosthold, jf. Agenda 2030 og Gunnhild Stordalens EAT-stiftelse, etc.

Kjøtt kommer ikke til å forsvinne helt fra butikkhyllene allerede neste år, men det blir knapphet på det i løpet av året, og kraftig prisøkning.

If the singer goes quiet
If the singer goes quiet the life goes quiet
because the life the life itself is a song
if the singer stops singing, dies of fright
the hope, the light and the joy.

2 Likes

Jeg ser du forsøker deg på det tradisjonsrike spåmannsfaget her.
Et lite råd fra en sjarlatan til en annen, så å si

Du må være mye mer vag (les litt Nostradamus) hvis du skal være sikker på å få rett uansett hva som skjer :wink:

En liten huskeregle for spåmenn (og -kvinner) in spe:

Når vaghet er din venn
vil du få rett - igjen!

1 Like

Tidligere top forsker i Pfizer hevder c0r0na vaksien kan føre til sterilitet og sier det trengs mer forskning på dette før den er klar til å gis til folk…

“Former Top Pfizer Scientist Michael Yeadon Claims C0V1D Vaccines May Cause Infertility and say more research is needed before vaccinating is started…”

Svar til Enebak: Ja, vitamin D er eit av dei stoffa ein kan ta som hindrar overdriven immumreaksjon. Og eit av dei sikraste, både når det gjeld effekt og risiko for biverknader.

Det er også minst to andre stoff som er kandidatar til å gjera det same: Gruppa kinin/klorokin/hydroksyklorokin og nikotin.

Svar til K11:
Dersom eit slikt virus vert oppdaga i januar, og det er farlegare enn covid 19, vil eg støtta tiltaket med å slakta ned husdyra!

Men eg vil også at ein skal unngå å slakta ned husdyr i område der det ikkje er påvist smitte. Og at ein som alltid skal passa på å hindra at smitte spreier seg.

Om dette skjer, kanskje kjøtproduksjon blant bratte vestlandsfjell vert meir verdt enn før, der produksjonen føregår i små og oversiktlege einingar og det er lite kontakt mellom besetningar?

“Continuing To Talk About Covid-19 Is Like Beating A Dead Horse”. Men når alt vikingblod er borte er kanskje dette den eneste sporten vi mestrer :wink: Ikke noe nytt i fra den portugisiske domstolen. Bare en bekreftelse på hva Mullis har sagt om denne “testen”. Gjesp.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.