Nyheter MDTV Forum Om Doner

Internasjonalt bandittvesen

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/internasjonalt-bandittvesen/

USAs manøver for å sikre seg kontroll over Syrias olje er ingenting annet enn «internasjonalt bandittvesen» sier den russiske generalen Igor Konashenkov på vegne av Russlands forsvarsdepartement. «Det Washington nå gjør, når de erobrer og beholder kontrollen over oljefeltene i det østlige Syria ved hjelp av væpnede styrker, er for å si det enkelt, ikke…

5 Likes

Det er fake news at Urix ikke forklarer dette. Fake news av urix

2 Likes

Bandittvesenet har alltid vært internasjonalt. USA er bare en front. Slik Storbritannia var det. Russland kan også ta den rollen, dersom de “rette” folka bestemmer retningen.

2 Likes

Det er en del oljefelt i Syria som nå har kommet under kontroll av de syriske myndigheter i grenseområdene mot Tyrkia (disse kan utgjøre 100.000 fat olje pr dag). Dermed er ikke Syria like avhengig av de oljefeltene som USA har tatt kontrollen over.

Kommer USA til å prøve å “grabbe” også disse oljefeltene?
Det er viktig at syriske og russiske styrker nå klarer å forhindre at USA også tar disse oljefeltene.

Det kan vise seg vanskelig for USA å få satt igang oljeutvinning fra de oljefeltene som USA nå kontrollerer i Syria. Det trengs strøm for å få i gang oljeutvinningen, og strømforsyningen i Syria kontrolleres nå av Assad. Skal oljen fraktes ut av Syria må oljen passeres grenseoverganger, og de fleste av disse er under kontroll av Assad. Dermed reduseres USAs handlingsmuligheter.

2 Likes