Nyheter MDTV Forum Om Doner

Integrity Initiative: Norske navn trukket inn i hemmelig nettverk for informasjonskrig mot Russland


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/integrity-initiative-norske-navn-trukket-inn-i-hemmelig-nettverk-for-informasjonskrig-mot-russland/

Som det første av de etablerte mediene følger ABC Nyheter opp avsløringa av Integrity Initiative, som vi har presentert her på steigan.no. Bare for kort å minne om hva dette handler om: Den britiske regjeringa har måttet innrømme at ikke bare utenriksdepartementet, men også hæren og forsvarsdepartementet har finansiert Institute for Statecraft som står bak…


#2

Også var det om man skal sutre over at det er slik, eller om man skal utnytte seg av situasjonen? Sosiale medier har gjort at vanlige folk kan delta i informasjonskrigen, og det har endret spillereglene.

De vestlige regimene tapte informasjonskrigen om Ukraina. At grunnen var at de hadde så en så dårlig sak, er forsåvidt irrelevant, da militære er forventet å vinne uansett, så en dårlig sak vil tilsi at man må ha ennå bedre shills for å vinne.

Jeg tror ikke militære shills ble brukt under Brexit eller valget av Trump. Dette sier lite om bruken av private shills, og det er verdt å minne på at de eneste som har blitt tatt er demokratene i USA, så det er usikkert hvor stort problemet er.


#3

Dette får ikke noen fokus, før disse navngitte personene blir etterforsket og eventuelt tltalt for brudd på Norsk Lov.
Vi vil da få svar på, hvorvidt vårt juridiske system er komprommitert.


#4

Er ikke disse personene å betrakte som spioner?


#5

Det er lov å være betalt propagandist i Norge og andre vestlige land, og det er også helt vanlig, selv om det kalles noe annet. Mange NGO’er er i prinsippet kun betalte propagandister, journalister er det, og så har vi hele reklamebransjen og deler av akademia. At militære også har brukt for propagandister i denne kakafonien av informasjonspåvirkere, er forsåvidt forståelig, men så er det hvordan de blir brukt da?

At vi ikke heller har noe demokrati, når betalte propagandister dominerer den offentlige samtalen, er vel også et problem.


#6

Dette er i prinsippet korrekt.
Bevisste løgner, for støtte til svindel, er imidlertd omfattet av lover om medvirking til kriminelle handlinger.
Klimasvindelen er et godt eksempel.
Støtte til krigshandlingene i Libya og Syria to andre.
Økonomisk krigføring mot Russland etter et ulovlig vestlig kupp i Ukraina bør, etter min mening, prøves i Rettsapparatet.


#7

Disse personene er vel heller femtekolonister.


#8

På en måte synes jeg det er bedre at årsaken til at de spyr ut slik galle som de gjør, er at de får betalt for det.
Tenk om de hadde trodd det de sier- da hadde vi virkelig vært ille ute.