Nyheter MDTV Forum Om Doner

Integrity Initiative, klynger mot demokratiet (del 4)


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/integrity-initiative-klynger-mot-demokratiet-del-4/

Gjennom tre artikler har vi studert de såkalte «klyngelederne» som framtrer av ei liste som er lekket fra det britiske programmet for psykologisk krigføring, Integrity Initiative. Gjennom studiet av hver enkelt av de første 16 på lista har vi kommet til at mange av dem enten sjøl sier at de er klyngeledere eller har en…


#2

UTSYN ble stiftet 24.08.2017, og Hedda B. Langemyr er registrert som daglig leder og kontaktperson. UTSYN har også en rekke samarbeidspartnere, Bergensstiftelsen, Fritt ord, dagsavisen, Universitetet i Tromsø og Universitet Nord (Bodø). Hedda B. Langemyr har også skrevet en rekke artikler for avisa Nordlys, så kontaktene der er også på plass.

Utsyn skriver: På grunn av geopolitiske årsaker har UTSYN fokus på nord i innledende fase av prosjektet. UTSYN skal fremme regionale kunnskapsmiljøer og -ressurser, rekruttere nye stemmer, samt styrke kontakten mellom regionale fag-stemmer og sentrale nyhetsmedier.

Det er jo litt merkelig at UTSYN og Integrity Initiative har samme agenda, dvs. et prosjekt spesielt rettet mot å påvirke sentrale personer i Nord Norge. Det er også interessant å se hvilke personer som sitter i styret til UTSYN.

Jeg har sterke mistanker til at UTSYN er propaganda-maskinen som skal spre svart propaganda i vår nordlige landsdel, vi får bare holde et øye med disse personene!


#3

Det er bare å spørre dem om hvorfor unge hvite menn i NATO-land skal være lojale med sine egne regjeringer, når de planlegger at vi skal bli en minoritet i eget land, og så løper de og gjemmer seg.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har spurt dette spørsmålet til NATO-shills, uten å få svar, men det er mange, så det er tydelig at ubehaglige spørsmål om egne lands regjeringer ikke besvares.


#4

Det sies her: … Dette hemmelige nettverket har til oppgave å drive påvirkning av presse, andre meider, politikere og beslutningstakere til å føre en mer anti-russisk og pro-NATO-politikk…

Er det riktigere å heller si: en mer ant-russisk og pro-USA politikk?
I såfall går disse mennesker i en fremmed makts tjeneste, og kan beskyldes for å bedrive landsforræderi (NATO er jo strengt tatt bare et underbruk av USA). USAs mål kan feks være å svekke Europas økonomiske posisjon i verden og å gjennomføre regimeskifte i Russland selv om det skulle resultere i både kamphandlinger i Europa og i store fylktningestrømmer vestover fra Russland. Som frontlinje stat kan Norge være spesielt utsatt.


#5

Dagens politikere i NATO anerkjenner jo ikke en gang at nordmenn, svensker eller tyskere eksisterer, da en frigjøring av nasjonalstaten fra sitt etniske utgangspunkt er et overordnet mål.

Stoltenberg sensurerte i sin tid at Breivik ble terrorist, fordi han mente at norske myndigheter brukte statsapparatet for å stenge ned nasjonalister, og da kan man spørre seg om hvorfor sensurere dette om Breivik tok feil?

At det ikke har vært noen nasjonalistiske partier i noen NATO-land siden 2VK, er dog en indikasjon på at politikken er noe de har felles, og da er det jo ikke rart at forræderi aldri blir påtalt.


#6

Det ser ut som eliten i EU ønsker å avskaffe nasjonalstaten og at denne skal erstattes av en region (feks at man bor i Viken) og at man samtidig oppfatter seg selv som å være en slags EU-nasjonalist. Slik at man fremdeles opererer med et nasjonalisme begrep, men at det nå går på hele Europa istedenfor på et enkelt land. Men det å tjene USAs interesser kan således være forræderisk når man sier at man ønsker å tjene EUs interesser.


#7

Man trenger ikke være lojal mot regjeringa, unge hvite menn kan motarbeide regjeringa politisk, drive opplysningskampanjer med faktabasert informasjon, og når man får flertallet med seg kan regjeringa kastes.


#8

Ja, Norge som randsone-land er spesielt utsatt.
Under den kalde krigen hadde NATO planer om å sprenge ca 40 atomvåpen i Troms og Finnmark. Om atombombene skulle stoppe russiske styrker, eller ødelegge all infrastruktur (den brente jords taktikk) vites ikke.


#9

Jeg vet det er lov på papiret, men er det lov i praksis i vestlige land?

Hva vi har sett at vestlige regjeringer har gjort, er å legge press på private selskaper for å deplatforme ‘rasister’, ‘nazister’ og ‘russiske troll’. Mastercard, Paypal, Stripes tar vekk mulighet for pengeoverføringer, og skulle nasjonalister bli angrepet fysisk, vil politiet arrestere dem for å forsvare seg selv. Det samme media som lyver om Syria, lyver også om nasjonalister. Om ikke løgn var nok, så forsøker de å ødelegge livene til kjetterne ved å få de sparket fra jobben og sosial utstøtt på alle vis.

Ikke alle vestlige land er like ille, men å være lojal mot regimer som undertrykker folk som mener eget folk eksisterer, og har rett til å eksistere, er over grensen for idioti.


#10

#11

Her forklarer Hedda langemyr hva hun jobber med: https://transitmag.no/2018/07/19/ode-til-thorvald/amp/?__twitter_impression=true


#12

Jeg kan ikke helt se at det kommer frem av artikkelen, da betalte propagandister er betalt for pushe agendaen sin under radaren.

Hadde Hedda virkelig brydd seg om NATOs fremtid i steden for lommeboka, hadde hun påpekt at den største faren for NATO-land er innvandringen, da som sagt flere ganger, du skal faen meg være dum om du vil forsvare regimer som ikke bare nekter på at eget folk eksisterer, de ønsker å gjøre deg til minoritet i eget land.


#13

-Nei, men det viser hva slags forsvarspolitisk grunnsyn hun representerer. Jeg vil tro dette synet går langt til topps i forsvarsledelsen.


#14

Det er mulig, da forsvarledelsen sannsynligvis er håndplukket for lojalitet mot regjeringen og deres neo-liberale agenda, hvor nordmenn er de konsumentene som til enhver tid bor innenfor Norges grenser.