Nyheter MDTV Forum Om Doner

Insektene kan forsvinne helt i løpet av 100 år

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/insektene-kan-forsvinne-helt-i-lopet-av-100-ar/

Verdens insekter er på vei mot utryddelsen. Mer enn 40 prosent av verdens insektarter synker i antall og en tredel er truet sies det i en ny rapport. Tempoet i utryddelsen av insektene er åtte ganger høyere enn for pattedyr, fugler og krypdyr. Den vitenskapelige rapporten har tittelen «Worldwide decline of the entomofauna: A review…

3 Likes

Selv om jeg ikke tviler på alvoret, er jeg temmelig lei av denne ekstrapoleringen. Det går ikke an å si noe om hva som vil skje om hundre år - alt vi kan si noe om er at fortsetter den linja som de utvalgte data viser, og disse er representative, så kan det bli utfallet.

1 Like

Finnes det andre rapporter som støtter denne, eller er det én hysterisk vitenskapsmann? Husker det var mye skriking om bier, for noen år siden, men etter det jeg hører nå så var det begrenset til en enkelt art og at det egentlig ikke var noe stort problem?

Det viktigste er vel å finne årsaken til at insektene forsvinner! Klimaendringer har ingenting med dette å gjøre, men leser man artikkelen i VG ser man at de prøve å linke dette til klimaendringer. I artikkelen til VG er det flettet inn flere linker til klimarelaterte artikler, og dette gjøres for at leserne ubevisst skal forbinde insekts-død med klimaendringer.

  1. Klimaendringer kan gi dramatiske følger for Svalbards befolkning!
  2. NASA overrasket av gigantisk hulrom i isbre!
  3. Forskere kan påvise menneskeskapte klimaendringer fra 1600-tallet!
3 Likes

Fikk bare en assosiasjon til et annet tema relatert til økologi;

du%20pont

  • Med en aldri så liten omskriving -’‘Som det blir redd opp - ligger man’’ . . . . . .
4 Likes

Her er en litt mere edruelig gransking av utryddelse av fugler og pattedyr.
Where are the corpses?
Hvis Insekter er 8 ganger mere utsatt skulle det ikke være så vanskelig å beregne utryddelsestallene.

Verden er på vei mot noe slikt som 9 milliarder mennesker hvor det store flertall ønsker vestlig levestandard. Dette legger et et helt enormt stort press på verdens ressurser. Det høres ut som det kan bli en ganske guffen verden å leve i.

-Global oppvarming kan eventuelt føre til at Golfstrømmen stopper pga stor smelting av is i nordområdene, og da starter det en ny istid.
-Det internasjonale enrgibyrået advarer om at verden kan oppleve mangel på (billig) energi i år 2021, det vil kunne skape en stor økonomisk krise (og fører til stort fall i CO2 utslipp).
-Mangel på insekter, fosfor og vann kan skape hungersnød og krig.
-En atomkrig kan feks gjøre Europa (og spesielt Norge?) ubeboelig i 100.000 år.

Det tar femti år fra siste observasjon og til en art er regnet som utdødd. Hvor mange ganger har klassifisieringer og kategorier blitt endert i denne tiden? Kom å snakk til meg om tretti år - det er stor fare for at jeg lever fortsatt.
En statistikers liv er full av feller:

En enkel studie med sensasjonelle resultater, denne blir garantert og ikke allerede dementert.

Her er vi enige. :slight_smile:
Overbefolkning er et stort problem, men naturen har en egen evne til å rydde opp når presset på miljøet blir for stort. En global pandemi fikser overbefolkningen på et blunk.

Dette er skremselspropaganda!

Skremselspropaganda, for at du og andre lettskremte skal gjøre som eliten ønsker!

Skremselspropaganda!

Norge og Europa? Tror vi tar med resten av kloden også. :wink:

1 Like

Det er nok sikkert flere enn en årsak til massedøden av dyr som skjer over hele kloden og har aksellerert etter årtusenskiftet.

La ved noen linker i dette innlegget også om temaet geoengineering, nå som Harvard og David Keith har kommet ut av skapet og gått offisielt ut er det på tide at vi stiller grundig spørsmålstegn ved denne teknologien og hvordan den skal brukes.

1 Like

Dette er ikke vitenskap eller forskning. Det er en slags synsing av hva man har funnet i noen utvalgte rapporter. Alle tall er mer eller mindre hentet rett ut av løse lufta. Helt enkelt fordi det ikke finnes noen god måte å telle insekter på. Men det ser jo unektelig mer “vitenskapelig” ut når man opererer med at 49% av alle arter av bier er i nedgang. Ikke omkring halvparten. Nei, 49 skal det være! Dette er jo seriøs vitenskap!
Skremmende tall!
Tja.
Når vi som ikke er så lettskremte har kommet oss av det første sjokket og fått liv i venstre hjernehalvdel igjen, sniker det seg inn en giftig tanke. Hva da med de 51% andre artene av bier?
Vel, vi “vet” nå at de ikke minker i antall. Da finnes det to alternativ. Enten er antallet stabilt eller det øker!
Noen arter minker i antall, andre øker. Med andre ord: Alt er som det alltid har vært!.

Ser vi på det totale bildet i denne statistikken, så er tallene 41% minker og 59% øker.

Og da, Pål, har du et forklaringsproblem. Hvordan kan du få dette til å bli: Insektene kan forsvinne helt i løpet av 100 år???

Skremselspropaganda!

Tsjernobyl har blitt en naturperle, da det er bare mennesker som bryr seg om avkommet dør av stråling. For ulv, bjørn, hjort og andre firbente eller tovingede, så spiller det ikke mye rolle om ungene svekkes av sult eller kreft, da de blir spist uansett.

En atomkrig mellom NATO og Russland/Kina blir svært omfattende, en kombinasjonen av mørke (atomvinter), drepende kulde, høye doser radioaktiv stråling, pestlignende sykdommer, pandemier, ingen sykehus, ingen medisiner, forgiftet vann, forgiftet mat og ingen strøm vil påføre menneskeheten lidelser ingen kan forestille seg.

Det er ikke bare atomvåpen som vil bli brukt i en slik krig, både kjemiske og bakteriologiske våpen vil drepe mange selv etter at krigen er over! Og, Tsjernobyl er slett ingen naturperle, og heller ingen målestokk på hva som skjer hvis en atomkrig bryter løs. :slightly_smiling_face:

Dette er jeg enig i, men at det skulle være noe problem for miljøet, kjøper jeg ikke. Kort oppsummert er den biten propaganda fra den kalde krigen. Ikke tror jeg at hele verden vil bli bombet heller, da hva jeg har lest av strategi fra den kalde krigen, så vil “vinneren” ha behov for at de ubombede bygger de opp igjen, i bytte mot å ikke bli atombombet selv.

Så du på dokumentaren?

Denne videoen er faktisk den beste og mest informative jeg har sett så langt om temaet geo/climate engineering, anbefaler alle å se denne hvor bl.a Edward Griffin medvirker. Griffin skrev boka «the creature of Jekyll Island» og belyste hva som skjedde i 1913 når federal reserve ble opprettet i dypeste hemmelighet.
Her settes søkelyset på værmanipuleringsteknologi, hva slags dokumentasjon vi har, patenter, vitnemål fra personer fra militær bakgrunn og intervjuer med farmere på flere plasser som blir påvirket av dette.
Og hva motivene kan være… som de sier på andre siden av fjorden: follow the money

1 Like

[quote=“runeulv, post:15, topic:2800, full:true”]

Ja, har sett den før.