Nyheter MDTV Forum Om Doner

Insektene er i alvorlig krise


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/insektene-er-i-alvorlig-krise/

Insektene rundt om i verden er i en krise ifølge et økende antall langsiktige studier som viser dramatiske nedgang i insektpopulasjonene. En ny rapport antyder at problemet er mer utbredt enn forskerne skjønte. Et stort antall insekter har forsvunnet i en uberørt skog i Puerto Rico, går det fram av studien, og skogens insektetere forsvinner…


#2

Det finnes to forklaringer på dette som begge har solid belegg.

 1. Elektromagnetisk stråling, særlig mikrobølgestråling.
  Insektsdøden – og hva den skyldes
  https://einarflydal.com/2017/10/21/insektsdoden-og-hva-den-skyldes/

 2. Nedfall fra geoengineering- værmodifikasjons operasjoner: Her er litt dokumentasjon:

 3. juli 2018
  Journal of Geography, Environment and Earth Science International.
  J. Marvin Herndon, Mark Whiteside and Ian Baldwin.
  Fifty Years after “How to Wreck the Environment”: Anthropogenic Extinction of Life on Earth. http://klimaendringer.info/forskning/macd.pdf


#3

Dette var insektsfullt!

For alle insektsfulle der ute som svirrer omkring, husk å følge PermaLiv, hvor det stadig kommer et nytt stikk: https://permaliv.blogspot.com/


#4

Er det dommedag igjen? Nei ikke denne gangen heller. De vil overleve oss og er mye mer tilpasningsdyktig evolusjonsmessig.


#5

Til ditt punkt 1 (som er et fagfelt jeg har brukt tid på å sette meg litt inn i), se også f.eks:

Warnke, Ulrich: Bees, birds and mankind - Destroying Nature by ‘Electrosmog’, 2009

Dette er en populærfaglig rapport om hvordan stråling fra trådløs teknologi skader insekter og fugler. Skrevet av en anerkjent biolog med biomedisin, biofysikk og miljømedisin i fagkretsen, og utgitt av et fagpanel og et rådgivende panel av tunge, tyske fagfolk (flere professorer i medisin). Inneholder svært omfattende referanseliste til publiserte, fagfellevurderte forskningsstudier bakerst. Spesielt god (populærfaglig) innføring i fugler og insekters bruk av elektromagnetiske felt til å orientere seg, navigere og kommunisere.

Se også:

Metastudier og enkeltstudier, også om bier, fugler og planter og trær: http://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/

Meta- og enkeltstudier, også om virkninger på tamdyr/husdyr, vilt, og insekter (mange om bier og humler): http://www.livingplanet.be/emranimals.htm