Nyheter MDTV Forum Om Doner

Inngifte-kulturen, et tabutema som gjør at kostnadene underslås


#1

Inngifte mellom søskenbarn gir sjelden multihandikappede barn som resultat, men redusert immunforsvar er vanlig. Dette gjør at de får oftere mer alvorligere sykdommer senere i livet, som ikke fanges opp av medisinsk fødselsregister, og genetiske sykdommer opptar store ressurser i helsevesenet, da de er kostbare å behandle.

I naturen faller et individ ofte ifra før det kan reprodusere seg, men her i Europa får individer av etniske grupper som praktiserer inngifte behandling, og kan reprodusere seg. Som gjør at det er større risiko for at barnet får enda større skader, når både mor og far kan være resultat av inngifte.

For imamene vier søskenbarn ennå, enda nesten femti prosent av pakistanske ektepar er søskenbarn. Problemet forsterkes ved at også mange henteekteskap er ekteskap mellom søskenbarn.

Politikerne er klar over problemet, men utsetter forbud og vil ikke ta stiling til saken, enda det har vært til debatt i et par tiår snart. Hvis det ikke blir forbud, er faren at barn av foreldre hvor begge er søskenbarn, blir giftet bort til andre som også har foreldre som er søskenbarn. Da vil risikoen for misdannelser og skader øke enda mer.

Dette vil bli en utgiftsbombe for helsevesenet om kort tid når genetiske skader akkumuleres og kostnadene eskalerer. Muslimer utgjør enda en mindre prosentandel av befolkningen, men hvor mye belaster dette det norske helsevesenet? Det er opplagt at det er en uforholdsmessig stor kostnad i forhold til antallet.

Imamene og lederne for pakistanere og muslimer er langt ifra ukjent med debatten, men forsvarer praksisen og fortsetter å vie søskenbarn. Skal da nordmenn stå bak disse i helsekøen? Det må være rimelig å kreve DNA testing før ekteskap av etniske grupper som praktiserer inngifte.

Problemet er ikke akkurat et Dagsrevyen tema, det underslås, og mange etniske nordmenn har ikke anelse om omfanget, og hvor mye det tar av helsevesenets resurser. Altså, en liten prosentdel av befolkingen påfører vertbefolkningens helsevesen store kostnader, og helsebudsjettet blir større og må finansieres med høyere skatter av en aldrende vertbefolkning.

Enda vil feks Rødt ha 20 000 innvandrere fra MENA land hit hvert år, og Krf 25 000, som med familiegjenforening og henteekteskap blir mange flere.

Inngifte er ikke det eneste som underrapporteres, også kriminaliteten av innvandrere fra MENA land. Hvor lenge kan dette fortsette før en økonomisk, sosial og kulturell kollaps påføres en for det meste intetanende aldrende vertbefolkning?


#2

Akkurat hvor lang tid dette og en del andre raskt eskalerende sammenbruddsfaktorer vil komme til å trenge for å få jobben gjort er anybody’s guess, men det føles jo som at det er i morra mange ganger, når man ser hvor mange hester som drar samme retning og hvor ivrig de kuskes av dem som tror de kan komme best fra galskapen de så gjerne vil realisere.

Ang. innavlingen du tar opp: Fint og mer anstendig av deg å fokusere på helsebudsjettene i sakens anledning, enn det eneste lille jeg føler for å snøfte foraktelig om dette temaet. Og det er at det er en primitiv og forkastelig praksis som ikke burde eksistere blant mennesker i 2019, annet enn ved rene uhell, type manglende kunnskap om faktisk slektskap i litt spesielle tilfeller. Det har tatt såpass lang tid for Homo sapiens å finne ut en del nyttige ting om sin egen og naturens øvrige virkemåte, at det å drite på vett og forstand og viktig innsikt som er godt tilgjengelig og godt kjent i de fleste andre univers enn det artikkelen operer med, er helt på trynet.

Jeg sa det hadde tatt lang tid, men det er allikevel i dag tross alt blitt ganske lenge siden andre folk fikk med seg at det ikke var så lurt å holde på sånn. Symptomene er jo heller ikke fraværende utenfor statistikker og prognoser, de er ekte nok for dem det gjelder. Så wtf er det de driver med.

Kremt. Thanks for your attention. Now back to our scheduled programming.