Nyheter MDTV Forum Om Doner

Innfører «superlockdown»: Nekter folk å kjøpe «unødvendige» ting

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/innforer-superlockdown-nekter-folk-a-kjope-unodvendige-ting/

Wales har innført en superlockdown, som har fått navnet «firebreak», som begrenser en rekke friheter innbyggerne vanligvis er vant til, skriver TV2. Kanalen fortsetter: Innbyggerne skal holde seg hjemme til enhver tid, med unntak av helt nødvendige ærender. Folk får ikke møte andre personer eller besøke folk i andre husstander. Barer, restauranter og butikker holder…

3 Likes

Ja, evnt tiltak burde selvsagt vært innført først etter at det kan bevises at det har skjedd en katastrofal økning og at dette har blitt en av de vanligste dødsårsakene. Samme overreaksjon her som med klimaendringer, røyking, DDT og mye annet som har vært viktig for å “holde økonomien i gang”. Skal det innføres tiltak mot noe som helst, ja skal en være “føre var”, så må det først bevises hinsides all rimelig tvil at det finnes noen som helst sammenheng, og selvsagt etter at katastrofale følger av en slik sammenheng også har funnet sted. Og dessuten så er det jo bare gamle og andre svakelige undermennesker som dør av dette. Og de skal jo snart dø uansett. :frowning_face:

4 Likes

Hvilke tiltak tenker du vi bør innføre mot død for de 99 %+ som dør av andre årsaker enn med Covid?
Etter et “føre var”-prinsipp.

7 Likes

Det er allerede innført en rekke tiltak mot de vanligste (potensielle) dødsårsakene. Skatter og avgifter er feks utformet med tanke på å redusere sykdom og død som følge av både hjerte- og karsykdommer og kreft.

Det samme gjelder forbud mot både narkotika, og visse tilsetningsstoffer i mat, røyking på arbeidsplasser og mange offentlige steder. Fartsgrenser, trafikkregler generelt, påbudt bilbelte osv. Hadde vi hatt et annet skatteregime der folk flest måtte sørge for egen helseforsikring så ville jeg også vært for et mindre strengt regime når det gjelder risikabel adferd som rammer en selv. Antall drepte i trafikken ville jeg, viss det var opp til meg, forsøkt å få ned på andre måter enn ved å bruke de vanvittige beløpene på veibygging (og ødeleggelse av naturlandskap), feks med mye strengere straffer. Men nedgangen der viser nettopp at forebyggende tiltak hjelper og at man alltids kan diskutere hvilke som er mest kostnadseffektive, i hvilken grad det er riktig å gripe inn i folks frihet til å opptre risikabelt både på egne vegne og ovenfor andre osv.

Wales melder seg ikkje ut av Samveldet, dei
melder seg ut av verden.
Kva var det fascisme betydde no igjen? Små føyelege individ i stor og streng stat?

7 Likes

Tiltakene mot de hyppigste dødsårsakene finner vi altså innenfor systemet pre 12. mars. Gjennom hele 2000-tallet har flere enn 40 000 mennesker dødd i Norge hvert år. I 2020 kommer også dødstallene til å ligge omtrent på samme antall. Som en følge av at Covid rammer folk med nedsatt immunforsvar og sammensatt sykdomsbilder er det svært sannsynlig at døde med Covid kunne dødd av annen årsak.
Hva tror du reelt man oppnår mot død ved å innføre ekstraordinære frihetsbegrensende tiltak mot et virus som ikke påvirker vår gjennomsnittlige levealder?

Vil du støtte tiltak som i Wales dersom norske myndigheter innfører dette her?

8 Likes

Nei, jeg vil ikke støtte samme tiltak her som i Wales. Tiltak bør selvsagt tilpasses til situasjonen. Og den er ikke akkurat den samme her som i Wales. Men hvis smittetallene stiger raskt fordi mer eller mindre ansvarsløse, hensynsløse, egosentriske og ondsinnede mennesker ikke vil følge de mindre inngripende tiltakene, da kan jeg også tenkes å støtte tiltak som dem i Wales. Men akkurat som med trafikk og bilkjøring så ville jeg foretrukket færre lover og regler, men mye strengere straffer når de beviselig brytes. På den måten kan man “statuere eksempler”. Det jeg først og fremst reagerer på her er forøvrig en ensidighet som går igjen i alle artikler fra Steigan når det gjelder COVID-19. Så er jeg riktignok også tilhenger av relativt strenge smitteverntiltak. Men det betyr heller ikke at jeg mener at alle de tiltakene som har blitt innført hverken her eller der har vært riktige. Det er feks ganske opplagt, vil jeg si, at det har blitt reagert for sent og at det også har blitt en del symbolpolitikk for å avlede og dekke over at man sviktet på et tidlig tidspunkt.

2 Likes

Når det gjelder det at mange “kunne dødd av annen årsak” så er det også allerede slik at det hvert eneste år dør folk tidligere pga manglende bevissthet når det gjelder smittevern og annen hensynsløs adferd. Opplagt feks for de med KOLS. En slektning av meg døde “av KOLS” for noen få år siden. De siste årene han levde forsøkte vel alle rundt han å holde seg unna når man hadde influensa eller om så var bare en vanlig forkjølelse. Selv det siste kan være nok til å ta livet av en med langt fremskreden KOLS. Min slektning døde sent på høsten, sannsynligvis fordi lungene hans reagerte på mer forurenset luft på den tiden. Mange astmatikere får også livet forkortet av samme grunn. Og forurenserne forsvarer nettopp ofte sin egen hensynløshet med at de er avhengig av bilen, at varer må frem til butikker, “arbeidsplasser” og “økonomi” - og det i et samfunn hvor folk flest har et mer enn høyt nok forbruksnivå - og selvsagt også med sin egen “frihet”.

Er du villig til å snakke om at ikke alle etnisiteter er like flinke til å følge myndighetenes råd, eller skal virkeligheten sensureres når virkeligheten viser seg rasistisk?

Og når vi først snakker om Wales.
fun fact more muslims

5 Likes

Og du selv har aldri benyttet deg av forurensende transportmidler? Eller kjøpt varer som er fraktet til en butikk med slike transportmidler? Du har levd off-grid og utenfor samfunnet hele livet, og selv dyrket all mat du har spist, sydd dine egne klær, osv.?

4 Likes

Det finnes grader av så mangt.

Den opprinneligge planen var å smitte alle i et kontrollert tempo, og da det viste seg at ingen egentlig hadde nødlagre av legemidler og smittevernutstyr til å gjøre dette, og at man kunne forhindre smitte ved nedstenginger, så valgte de fleste vestlige land dette.

Hva jeg håper på er at vestlige myndigheter benytter muligheten til å gjennomføre avgjørelser som eller ville vært umulige, slik som en varig endring i innvandringspolitikken. At gjeld blir slettet eller inflatert vekk, hadde også vært en fordel, og det kan ikke fortsette at arbeiderklassen ikke har penger til å få seg hjem hvor de kan starte en familie.

En liste over hva som blir stengt, har vel også manglet i tråden.

The list of things provided by the government that people can buy are products which would be normally sold in:

Food and drink retailers (including off-licences)
Newsagents
Building supplies and hardware stores
Pharmacies and chemists
Bicycle shops
Petrol stations
Garages and vehicle hire businesses
Post offices, banks, building societies and similar
Pet shops
Agricultural and aquacultural supplies shops
Livestock markets and auctions

Om butikker som har lov til å holde åpne, får lov å selge hva de butikkene ikke får lov å holde åpne selger, så er det både konkurransevridende og det gjør stengingen av enkelte butikker poengløst, da folk vil handle som før.
Overført til Norge, så ville folk kunne kjøpe nye klær på Obs, men ikke på HM.

4 Likes

Som tvinger The United Kingdom til å låne mer for å finansiere de massive økningene i den passive delen av økonomien det medfører. Akkurat som den globale storkapitalen vil, for forgjelding av land med deres IMF og Verdensbank er del av strategien bak den konstruerte korona-krisen.

“The UK will have to borrow more than £400bn over two years as the recession caused by the coronavirus pandemic takes its toll on the public finances, according to new data from the International Monetary Fund IMF. The astronomical borrowing figure emerged as the IMF further slashed its global growth projections for 2020, abandoning hopes of a V-shaped recovery”. Kilde.

5 Likes

UKs tøffeste 83-åring lar seg ikke skremme av virus. Klar tale:

2 Likes

Noen av de som brukes i dag? Det er da brukt uendelig millioner på å gjøre det sikrere i trafikken. Enorme ressurser er blitt brukt for å redde folk fra hasj-døden. Vi har alleslags kreft-screening-programmer, og bruker til og med krefter på å presse folk til å spise mer grønnsaker.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.