Nyheter MDTV Forum Om Doner

Info på autopilot

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/info-pa-autopilot/

Av George Chabert, Trondheim. Vold i det multikulturelle USA er ikke noe nytt. Denne volden har alltid vært til stede og vil fortsette i den overskuelige fremtiden. I 2014 var det opptøyer i Ferguson og i 2015 i Baltimore. Barak Obama var president, og tydeliggjorde da at han ikke hadde sympati for folk som plyndret…

3 Likes

Det vil nok bli avgjort av hans overordnede.
I Israel.

1 Like

Det er nok ingen fare. Israel har “løs kanon” som strategi

Kan dette stemme? Har det ikke vært forsøkt sensur mot pandemi/lockdown-kritikere i det siste?

1 Like

Her impliseres det at Trump styrer Twitter, og Trump igjen styres av Bibi.
En skulle tro at logikken ble at Bibi styrer DEM og Twitter / Google / Facebook. Men da slår de progressive seg selv på munnen.

Det er de progressive som sensurerer her. Det omformuleres av Graystone til at det er Trump++.
Nå rakner det for de liberale.

1 Like

Ehh - nei. den impliserte skulle være Zuckerberg. Det var hans underordende Steigan ville tilskrive makt.
Av en eller annen grunn.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.