Nyheter MDTV Forum Om Doner

Imperialismen i vår tid – en analyse i seks deler

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/imperialismen-i-var-tid-en-analyse-i-seks-deler/

Dagens finansoligarker er ekstremt rike og har ekstrem makt. De rikeste av disse finansfyrstene har personlige formuer som overgår bruttonasjonalproduktet i mange land, og gjennom sine investeringer kontrollerer de store deler av verdens rikdommer. Gjennom seks artikler har vi sett på hva slags makt de har, hvem de er og hva de kontrollerer. Alle informasjonene…

5 Likes

Hvis du, og resten av befolkningen hadde skjønt hvordan pengersystemet fungerer, så hadde slik analyser vært helt overflødige.
Slik det er nå, er jeg helt sikker på at de (imperialistene?),kan implementere neste fase, uten særlig motstand.
Så får vi se hva som blir regnet som kapital etterpå, og hva som skal erobres.
I følge skriften er de ute etter å ta over tempelet - som de siste to tusen årene har vært selve menneskekroppen.

2 Likes

Haggai 2:8 the silver is mine, and the gold is mine, saith the LORD of hosts.

Hinsides bra analyse av galskapen! Og kred til en skribent/steigan som kan emnet.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.