Nyheter MDTV Forum Om Doner

Imperialisme og frigjøringsstrategier i Midtøsten

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/imperialisme-og-frigjoringsstrategier-i-midtosten/

USA har store problemer med å beholde hegemoniet sitt i Midtøsten. Deres tropper er erklært uønsket i Irak, og i Syria taper de og deres fremmedlegion av terrorister for hver måned med terreng og posisjon. USA har svart på dette med en betydelig eskalering i form av utstasjonerte tropper og gjennom stadige trusler mot Iran.…

3 Likes

Denne artikkelen til Pål er en bragd som hadde fortjent store spredning overalt hvor det er mulig.
Leser en de mest kjente kurdiske bloggene ser en at Kurderlederne er helt euforiske for at EU,Nato-statene,israel,USA hver dag sender en størrelse til dem med tilbud om våpentrening og penger.
Da skjedde noe helt nytt tirsdag 28 januar at den kurdiske Peshmerga-hæren - som nå er en de facto avdeling av Nato -stoppet en iraksk armeenhet på vei inn i Kirkuk.
Formelt sett er irakske Kurdistan fremdeles et autonomt område av Irak,men nå føler de seg så sterke at de opptrer som selvstendig stat - med all vestlig imperialisme i ryggen.
Det som vil bli konklusjonen på den aktuelle Fredsplanen,er at Israel sikter seg inn på TRANSFER av palestinerne til Sinai og Jordan. Gammel drøm blir som ny.
Gamle Sistani i Najaf vil mobilisere hele Ummahen til å få stoppet Fredsplanen,men den er splittet: UAE,Oman,Bahrain støtter den og Egypt forholder seg lunken.
Det som er helt realistisk er vedtaket i det tyrkiske parlamentet:
Den vil “fuel clashes in the region.”
Det globale Jihad vil også opptre som det heter: globalt.
Konflikten vil snart komme inn i Europa også. Macron i Frankrike ligger faktisk dårlig an med sin omfavning av Trumps plan.
28 januar 2020 vil bli stående som en dag som virkelig forandret historien.

1 Like

Steigan’s analyse blir patetisk når han ikke klarer å innrømme at Sovjetunionen var imperialistisk.

image

Sovjetunionen:

  1. Absolutt konsentrasjon av kapital og produksjon, med en totalitær betydning for folks liv.
  2. Et partipampoligarki som kontrollerer all “ikke-kapitalen”.
  3. Ideologieksporten, til forskjell fra vareeksporten, får særlig stor betydning.
  4. Det oppstår internasjonale “anti-kapitalister” som ønsker å grave til seg all kapitalen i sitt samfunn og underlegge den Sovjetunionen.
  5. Maktkonsentrasjonen og åndstomheten er komplett.

Pål Steigan - forstyrret venstreradikaler som er uærlig fra han står opp til han går til sengs.

1 Like

Kjempebra Pål, helt i tråd med min egen oppfatning om hva som må gjøres. USA og NATO ut av Midtøsten! Når det er gjort, så kan landene og folkene i Midtøsten finne sin egen veg og sin egen fremtid! Og vi i våre land, kunne få stilt våre egne krigsforbrytere til doms! :wink:

2 Likes

Den er nok allerede her. Den eneste grunnen til at Saudi-Arabia & co, ennå er med på lasset, er fordi de har satset alt på dollar. “Fredsplanen” er en ren fornærmelse, og det er med hensikt. Ellers kunne de har risikert at palestinerne tok den. De har en frist på fire år, til å godta planen. Det er sikkert for at Trump skal kunne gi Israel frie tøyler, når fristen går ut. Det er lettere å starte en krig, enn å avslutte den.
Alt går etter boka.

Sovjetunionen var anti-imperialistisk, thormothr

Bare definisjonene er i orden, så kan man se bort i fra det meste.

Nå synes ikke jeg artikkelen var så dårlig, da det er på tide at venstresiden begynner å snakke om det store spillet om global innflytelse, hvor ideologier mye bare er et av mange verktøy.

Russland forsøkte rett etter Sovjetuniones fall å la være å spille en tid, men da NATO, Kina og andre bare fortsatte, så måtte de gi seg med det.

2 Likes

Det er ikke sant - det er bare du som ikke følger med. At du finner det forstyrrende er jo litt ironisk, med tanke hvor du er hen. Ta deg ei potet, eller noe.

Jeg er på en rund planet sammen med andre menneskeaper som prøver å dekke sine behov…behovene til våre ego, kan man si. Vi tenker at det er vårt ego som opplever fysiologiske behov, og vårt ego er også sammensatt av identiteter som gjør gjeldende en rekke behov. Og vi har noen få grunnleggende identiteter som fungerer nesten som operativsystem. Vi tror vi er våre grunnleggende identiteter, og dette er styrende for vår atferd (utover å dekke fysiologiske behov).

T.d. har min identitetskrise vært å ikke falle til ro med hverken en “norrøn” eller kristen identitet. Når jeg er “norrøn” har jeg følt jeg at jeg mangler det kristne, og når jeg er kristen har jeg følt at jeg mangler det norrøne. Men man kan si at jeg har en slags skandinavisk/germansk-protestantisk identitet som er vedvarende.

–Ikke bare nasjonale og religiøse identiteter kan være grunnleggende identiteter, men også politiske ideologier. Og her må man beundre jødene, som er i stand til å innta identiteter som er til fordel for deres mer grunnleggende identitet i å være jøder. Jøder har vært pragmatiske, og har brukt t.d. kommunismen til å reflektere jødiske interesser.

…men så kommer du til lettpåvirkelige nordmenn som lar seg hjernevaske av marxismen uten å ha noen større hensikt med det, annet enn det utopia som sjølve marxismen lover. Dette er sjeler som er så kulturliberale at de kan kalles kultursuicidale, og er de samme folka som er tilbøyelige til å frivillig konvertere til islam.

Pål Steigan er en slik forstyrret nordmann, hvis mål er å være marxist. Jeg kan en ting eller to om dette med sjelsliv, og jeg får bare mer og mer bekreftelse på at det ikke finnes noe større mål for Pål Steigan med å være marxist enn å være marxist.

Som kontrast kan jeg bruke meg sjøl. Grunnen til at jeg er opptatt av min sjølstyre-modell er det rasjonelle grunnlaget for og målet med ideologien. Det spiller ingen rolle om du kaller den sosialistisk eller kapitalistisk. Og du kan kalle det kokosnøttfilosofien (men gjerne noe som er mer klargjørende), og du kan uten problemer endre ordbruken, som her:

verdien av naturressurser —(ubetinga)—> grunnleggende infrastruktur + borgerlønn

grunnrente —(ubetinga)—> grunnstruktur + grunninntekt

Over sier jeg det samme. Ordbruken er ikke viktig. Politikk skal ikke være som religion, etter mitt syn. Og det viktige for meg er å maksismere makt/frihet for hvert individ og redusere maktkonsentrasjon, ikke bare for det kortsiktige mål at folk har det bedre, men for det overordnede mål i å redusere sjansen for interessekonflikter mellom store maktkonsentrasjoner, da dette kan true vårt felles livsgrunnlag.

…men som runeulv er inne på er det slik for forblåste venstreradikale at det har stor betydning hva du kaller noe, og hva ting høres ut som. Om det fremstår “kapitalistisk”, så er det negativt, og om det fremstår “sosialistisk”, så er det positivt. Siden Sovjet var anti-imperialistisk, så var den ikke imperialistisk. Siden kommunisme er anti-kapitalistisk, så er den absolutte konsentrasjonen av kapital ikke et problem! Siden antifa er anti-hat og anti-vold, så er de ikke hatefulle når de hater, eller voldelige når de er voldelige. Ideologien er det sentrale, og målet er å tilhøre den rette ideologien.

–Du kan si jeg ble lurt av Pål Steigan. Jeg ble lurt til å tro at han var genuint interessert i å reorganisere samfunnet med tanke på frihet og redusert maktkonsentrasjon. Nå vet jeg at dette ikke er tilfelle, og at det er game over for Pål Steigan’s sjelsliv.


pol%20steiganIts a league of notions… :wink:
3 Likes

Rahm Emmanuels har blitt udødelig for å minne oss om at “never let a crisis go to waste”.

Det er der du er for firkantet. Han har aldri lagt sjul på hvor han er forankret hen. Det er i Kina. Det betyr imidlertid IKKE at dere er uenig om målet. Dette var en presentasjon av hvordan han personlig ser på Midtøstens historie, basert på de teorier han har, ikke et manifest for en ny verden.
Det som bør være viktig for oss begge, er hans praksis. At han lar “kommentariatets diktatur” som Aford kaller det, råde fritt, er alt jeg trenger.

Marxister og sosialdemokrater vil eie andre individers positive atferd. Dette er antonymt til individuell frihet, så nei, jeg har ikke samme mål som marxister og sosialdemokrater.

Og det er uærlig å ikke vedkjenne at sovjetunionen var kapital/maktkonsentrasjon og imperialisme. Når folk lyger om grunnleggende ting, så kan vi ikke enes om grunnleggende ting, og da blir det bare konflikt.

Ta det med ro- virkeligheten kommer til å innhente Steigan og alle Mao-romantikerne også.

Tja, dette har de vel allerede løst ved å kalle ettpartistaten Kina’s nåværende styreform “statskapitalisme”.

Derfor kan ingenting ondt sies om maoister; det finnes no true scotsman og Pol Stegian kan fortsette å påstå dette:

image