Nyheter MDTV Forum Om Doner

Imperialisme, klasseanalyse og enhetsfront

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/imperialisme-klasseanalyse-og-enhetsfront/

Av Pål Steigan. Svar til Vegard Holtås, Raud Tid Vegard Holtås kaller seg kommunist og marxist. Det er bra. Det gjør også jeg, og det har jeg gjort siden 1965. Det gjør at vi antakelig burde kunne finne fram til noen felles standpunkter, kanskje til og med en felles plattform. Holtås retter riktignok skarp kritikk…

2 Likes

Begrepet konspirasjons-teori er et tve-egget sverd. Det rammer lett. den som først bruker det.
Og det ble først brukt for å understøtte Warren-kommisjonen. Og da har jeg det påskuddet jeg trenger for å poste denne

Holtås har gjort den moderne synden å slå redaktøren i hatkorn med kommentariatet. Før var det sjelden aktuelt.

Eller anser “de ærlige kameratene” for å være på grensen til idioter.

Grundig og utsøkt saklig imøtegåelse av Vegard Holtås’ artikkel.

2 Likes

Jeg tenker at denne ‘gode’ globalismen , som FN og WHO , er en mere ‘spirituell fløy’ , mens vi har kapitalismen , imperialismen , pengemakta og militærmakta , som en ‘militær fløy’… i denne globale religionen som utfolder seg .
Men disse ‘fløyene’ nærmer seg hverandre og vil ta et totalt grep over verden på alle plan . Det er dette som er NWO , og som er en religøs plan vi ser utfolder seg…!!

Det motsatte av globalisme er at folket eier landressursene og infrastrukturen, og at inntektene fra dette fordeles til eget folk som gratis utdannelse, helsevesen, sosialt sikkerhetsnett og statspensjoner. Da må landet også ha landegrenser og eget forsvar og si nei til overnasjonale avtaler.

Det motsatte av globalisme er også at vi må ha selvforsyning av mat i en så stor grad som mulig, også med beredskapslagre av korn, kjøtt og fisk og selv produsere viktige medisiner. Og selv produsere viktige deler til landbruk, fisket og infrastrukturen, som telenettet, kraftverk, strømnett og vannforsyning og avløpsnett.

Ordet som logisk har motsatt betydning av globalisme er blitt stigmatisert og svertet i alle deler av den globale storkapitalens presse og media. Selvsagt for at folk underbevisst skal bli mer positive til “globale løsninger” og “frihandel”, som at land skal åpne sine økonomier for privatisering så global storkapital kan kjøpe landressurser og infrastruktur.

Med eierskaps-makt til alt av verdi kan storkapitalen diktere politikken til deres neo-liberale markeds-økonomi er implementert. Den eneste motgiften mot dette er en sterk nasjonalstat. Er det dette Holtås mener er “å forlate marxismen”, “å flørte med nyfacistisk retorikk”, og “å gå inn for raud-brun allianse”?

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.