Nyheter MDTV Forum Om Doner

IMF og kapitaloverfloden

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/imf-og-kapitaloverfloden/

Pandemikrise må være finanskapitalens og politikernes foretrukne krisetype Av Tollef Hovig. Sjefen i Det Internasjonale Pengefondet (IMF) Kristalina Georgieva har beskrevet dagens situasjon som et Bretton-Woods øyeblikk. Hun sammenligner dagens situasjon med situasjonen på slutten av den annen verdenskrig. Er det noe substans i dette, eller kommer det av at hun valgte å feire sin…

7 Likes

Viktigaste politiske tema av alle. BIG Money.
Dei store pengestraumane som verken media, politikarane eller vanlege folk forstår, fordi ingen forklarar.
Derfor bør forfattaren ta seg saman og forklare på eit folkeleg enkelt språk slik at ei barnleg befolkning kan forstå.
Svart, kvit, grå kapital. Gangsterveldet. Eigarskap. Vi vil gjerne forstå det viktigaste av alt. Du må skrive som til barn.

1 Like

Hovigs bidrag hör förmodligen till det allra mest värdefulla här hos Steigan. De är sannerligen inte lätta att förstå, men jag tvivlar på att det han säger kan förklaras enklare.

2 Likes

Bra artikkel.

= :grimacing:

1 Like

Skal prøve å gjøre det enklere, men mye tall og mange aktører gjør ting litt komplisert.

3 Likes

Veldig hyggelig at du får noe ut av det.

1 Like

La det vere sagt, min kommentar er ein hyllest til din journalistikk.

(Eg les (og lyttar) gjerne om økonomi av Michael Hudson på Unz. Kikar av og til på bloggen til Martin A. Armstrong.)

1 Like

Eit spørsmål til Tollef.
Kven låner ut store pengar til dei mange landa som treng finansiering for å kome seg over covid-krisa med lock–downs? Namna og eigarane av bankane?

1 Like

Hei
Koronakrisa er spesiell i den forstand at den finansielle støtten i hovedsak skapes av sentralbankene og sluses gjennom staten til destinasjoner i den ordinære vare- og tjenestesirkulasjonen, og så finner veien til kapitalen. Det er sånn at verdens BNP utgjør 80 trillioner USD. Av det er USA sin andel 20 trillioner USD. Støtten totalt utgjør 12 trillioner USD i følge IMF, altså 15%. Svikten koronaen gir utgjør kanskje 5% av BNP i løpet av 2020. Det å følge pengene har jeg ikke sett noen studie av, men det ville vært svært interessant.

3 Likes

Takk!
15% koronastøtte av verdens totale BNP synes svært mykje. Pengane sitt opphav og virkelege eigarar bak IMF, sentralbankane og diverse dekkselskap er eit interessant spørsmål, og om koronasvikten aukar over 5% er eit anna.
Og som du nemner, kvar endar pengestraumen? Tilbake hos opphavet, eigarane?

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.