Nyheter MDTV Forum Om Doner

IMF: Det nye Bretton Woods

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/imf-det-nye-bretton-woods/

Noe er på gang i internasjonal finansverden. Sjefen for IMF snakker om «det nye Bretton Woods»-øyeblikket. Den administrerende direktøren i IMF, Kristalina Georgieva, sier i en tale som er publisert her, at verden står overfor det hun kaller A New Bretton Woods Moment. Talen inneholder mye svada om «søsterskap» og «brorskap» og «klima» og «gender…

6 Likes

Bretton Woods-øyeblikk
Vi går mot en desentralisering av betalingssystemer men IMF og USA
vil ha en sentralisering selvfølgelig.

Det er teknisk mulig å kutta ut banker ect samt institusjoner som IMF i dagens setting og låte sentralbanker ta over hele gesjeften. En diskusjon av mange rundt emnet. :grinning::wink:

Det er god lesing i linkerne ovenfor og det store poenget er at utviklingen går hinsides raskt i og med digitaliseringen og USAs tapte stilling som hersker over betalingssystem.

2 Likes

Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary

3 Likes

Det virker ikke som om det er mange som forstår alvoret av akkurat hva IMF deklarerer her fordi de ikke forstår hva valuta er. I kjernen er valuta egentlig like verdifullt som monopolpenger men med den egenskapen at den tapper alt og alles verdier/verdiskapning gjennom renter og inflasjon (sterkt forenklet beskrivelse). Like naturlig som når man kaster en stein opp i lufta så vil den falle ned igjen, vil det samme skje med hele den sentralbank styrte verdensøkonomien som nå kollapser på seg selv. Nå som IMF og de vanlige skurkene vet at bedraget ikke kan strekkes lengre vil de resette systemet slik at de kan lage en ny verdensomspennende svindel, antageligvis i form av en global digital valuta. Selvfølgelig vil den bli sporet og kontrollert på alle mulige måter også. Her er det bare og være beredt på valutakriger og andre økonomiske ekstremiteter. Alle sentralbanker og land vil gå hardt ut for og posisjonere seg best mulig i den nye valutaen. Antageligvis vil de landene med store gullreserver gjøre det bra, dvs USA, Kina og Russland. Sist jeg sjekket hadde Norge null gullreserver. Vi kan jo alltids håpe på at Tangen og sentralbankerne vil det beste for folk flest her i Norge og at de ikke er ihuga globalister…

5 Likes

IMFs taler inneholder nesten alltid bekymring om økende fattigdom år for år, beregnet på et publikum som tror at IMF er an altruistisk bank for fattige land. Men IMFs utlånspolitikk øker heller fattigdommen i verden, for mange av landene kan ikke betale lånene tilbake, og utviklingen i landene stopper opp. For IMFs andre ansikt er en bank som er et instrument for den globale storkapitalen, strategien er forgjelding av land for politisk kontroll og for at IMFs bakmenn kan kjøpe opp landressursene og infrastruktur.

"84 percent of the International Monetary Fund’s (IMF) COVID-19 loans encourage, and in some cases require, poor countries hard hit by the economic fallout from the pandemic to adopt more tough austerity measures in the aftermath of the health crisis, warned Oxfam today.

New analysis by Oxfam finds that 76 out of the 91 IMF loans negotiated with 81 countries since March 2020 ―when the pandemic was declared― push for belt-tightening that could result in deep cuts to public healthcare systems and pension schemes, wage freezes and cuts for public sector workers such as doctors, nurses and teachers, and unemployment benefits, like sick pay".

““The IMF has sounded the alarm about a massive spike in inequality in the wake of the pandemic. Yet it is steering countries to pay for pandemic spending by making austerity cuts that will fuel poverty and inequality. These measures could leave millions of people without access to healthcare or income support while they search for work, and could thwart any hope of sustainable recovery. In taking this approach, the IMF is doing an injustice to its own research. Its head needs to start speaking to its hands,” said Chema Vera, Oxfam International’s Interim Executive Director”. Kilde.

4 Likes

De er nødt til å få til en avtale, ellers er det den sterkestes rett som vil gjelde.
For oss vil det bety rent leilendingskap.

Om vi ikke ønsker å beholde det gamle systemet, så bør vi helst stå klar med et alternativ- ellers blir det som våre foresatte sier.
Det var den debatten jeg hadde forventet etter “finans-krisen”, særlig i KK, men de har kastet bort tida på småting.
Så jeg havnet her, og nå opplever jeg at denne publikasjonen jakter røde sild, like godt som KK noensinne gjorde.

1 Like

Det finnes allerede alternativ; gull, sølv, Monero, Bitcoin, bytteringer, rekoringer osv med flere. Det er vel heller snakk om at folk forstår at de blir svindlet og at de er villige til og gå sine egne veier uansett hva myndighetene gjør og sier.

2 Likes

Ellers så er vel finans og økonomi ikke Steigan redaksjonens sterke side. Man kan ikke klandre de for at de ikke har en riktig dyktig finansjournalist enda. De gjør nok så godt de kan.

De har jo Marx og Tollef, da - men ingen av dem har ikke kommet til 1987, ennå. Øyvind Andersen derimot har ofte gode artikkeler, men de går mer på politikk, ikke på økonomisk teori.

Ja, men ingen av dem gir bedre demokratisk kontroll. De er i høyeste grad åpne for manipulering.
Å ha en stabil valuta er avgjørende for selvråderetten. Det krever konsensus blant partene, ellers er går vi hundre år tilbake, og overlater det til røver-baronene.

1 Like

:thinking: Litt…

Kuriosa. Riksbanken i Sverige har desperat nære på prøvd å få en debatt og fortgang i e-kronan. Det samme gjelder for Norge men Norges bank er litt mer forsiktige kanskje men jeg er ikke riktig innsatt der.

"Detta blir speciellt viktigt om nya betaltjänster baserade på andra valutor, till exempel Libra, börjar konkurrera med svenska kronor som betalmedel i Sverige. Om vi skulle hamna i en situation där den svenska kronan inte längre ses som det viktigaste valutaalternativet för att göra betalningar i Sverige skulle vi i förlängningen kunna förlora möjligheten att bedriva en egen penningpolitik"

Antingen så er det psykopater eller helt økonomisk inkompetenta mennesker som styr skippet…

Du tar feil, de er ikke åpne for manipulering. Den manipuleringen du sikter til er fordi de er koblet på valuparene: btc/usd, btc/eur osv. Så manipuleringen kommer via valutaene og ikke metallet eller kryptoen selv. Ellers så synes jeg demokratisk kontroll er ekstremt overvurdert. Kontroll er ikke løsningen for den er korrumperbar og det ser vi jo til de grader har skjedd.

Er det noe motsetningsforhold?
De er nok ikke mer innkompetente enn at de forstår at dagens system er til vegs ende. Og at det gjelder å stå klar med et alternativ, slik at de kan beholde kontrollen.

Det er heller ikke nødvendigvis hva slags type valuta som betyr mest, men hvordan den blir distributert.

I dag skjer det på to måter, gjennom statsbudsjettet og via bankutlån. Siden vi har fått det for oss at gjeld og underbudsjettering får samme følger for nasjonen, som for bedrifter og husholdninger, er det ingenting derifra som kan bidra til å utvide økonomien. Det er overlatt til bankene, som i prinsippet oversees av kredittilsynet. De krever pant, og jo høyere pant, jo mer kan lånes ut. Det er derfor vi er så opptatt av huspriser. Og privatisering.

Problemet er at det fungerer som et pyramidespill - der det er nødvendig at stadig nye spillere kommer til, eller at vi stadig blir mer forgjeldet. Her har vi sett “loven” om avtagende utbytte i full utfoldelse.
Som Steve Keen så grundig har påvist, er det ikke nok at gjelden øker, for å holde spillet gående- den må øke ekspotensielt.
Dette gir en innbakt ustabilitet, som de fleste ikke ønsker, heller ikke de som sitter med makten. Derfor har det vært tydelig i mange år, at vi snart ville få noe annet. sannsynligvis en form for borgerlønn.
Og der er jeg temmelig sikker på at det er sosial kreditt, som er deres ønskemetode.

Det er viktig å huske at både krypto-valuta og borgerlønn er redskap, akkurat som ei øks er det.
Det er måten vi bruker det på som er avgjørende.

1 Like

Ja du har helt rett, det er psykopater og sosiopater som styrer, og de er omgitt av nyttige idioter. Hvis du søker så vil du finne psykologer som har skrevet avhandlinger om hvordan de psykopatene som ikke blir kriminelle, klatrer høyt opp i andre organisasjoner/strukturer som politikk, politi, militære og div corporations der bank og finans utpeker seg med svært høy andel av psykopater og sosiopater.

Interessant med e-krone. Det er ikke dumt med en lokal pengeenhet som er helt styrt lokalt. Den må for all del ikke være basert på lån og være rentefri. Egen rentefri valuta har 2 ganger som jeg vet om vært en stor suksess for land og innbyggere. Det var den amerikanske Greenback under Lincoln og Reich Marchs under Hitler. I begge tilfeller tok de befolkningen ut av fattigdom og dårlige kår. Det sentralbanksystemet vi har nå er pil råttent, skaper fattigdom og lidelse. Ikke det minste rart når det ble konstruert av psykopater i sin tid og blir i dag vedlikeholdt av nåtidens psykopater.

2 Likes

Tror du borgerlønn kommer til og bli gitt betingelsesløst? Hvis det er et redskap, hva kan det brukes til? Vil de som gir borgerlønnen ikke forvente seg noe tilbake?

1 Like

Jeg håper at Norske Bank typ tar over hele geskjeften permanent etter korthuset raser. Som du skriver så har det vart en suksess før.

Og “pil råttent, skaper fattigdom og lidelse” er en bra definisjon av dagens pengersystem år 2020🙄

1 Like

Tja hvis de den norske kronen holdes helt utenfor andre sentralbanker så kanskje :slight_smile: Jeg er nok redd for at Norske Bank lenge har vært infiltrert av frimurere og andre globalister. Dessverre…

Den eneste betingelsen bør være at du eksisterer. I en slik form kan det brukes som redskap til frigjøring.

I dag finnes det knapt en næring som ikke får en eller annen form for overføring - landbruk, presse og skipsredere er vel de mest kjente, men det er snart ingen som er helt uten. Nå skal vi jo understøtte reiselivsnæringen på ubestemt tid. Og så har vi de personlige overføringene - i hovedsak i form av behovsprøving, med påfølgende byråkrati.
I dag brukes dette systemet som et redskap til å styre oss og vår atferd, og det er i stor grad slikt de slåss om på stortinget.

Med tanke på at produksjonen blir stadig mer automatisert, og arbeidskraftbehovet stadig mer randomisert, så ville det også kunne sikre avsetning på produksjon og bedre flyt i arbeidslivet.
Det er mulig du tror at folk ville ha satt seg ned, men alle ting tyder på at det er nok av folk som har gode ideer, det som mangler er risikovillighet og ikke minst evne. Hvis du er sikker på at du har en grunninntekt, selv om du skulle mislykkes, kan være avgjørende. Det ville også vært lettere å legge ned virksomhet som ikke er levedyktig.

Når det gjelder å gi og ta - så er det oss selv, - den norske befolkningen som er garantisten for vår egen valuta - så det skulle jo egentlig være logisk at vi delte det mellom oss. I stedet for å gi fullmakten til andre.
Så kunne stortinget konsentere seg om å gjøre det de er ment å gjøre - sikre den norske valutaen, og dermed vår selvråderett. De vil kunne bevilge til fellesskaps-prosjekter, allikevel - men ikke detaljstyre vår individuelle liv. Banker kan også ha en rolle - men bare som en støttefunskjon, ikke en av pillarene.

Jeg er sikker på at alt arbeids som virkelig trengs å utføres, vil bli utført uansett om folk blir betalt i penger for å gjøre det. Lokalsamfunnet mitt er et lysende eksempel. Jeg bor i et bynært bygdesamfunn, og det har profitert stort på sine pensjonist-skare, ikke til forkleinelse for alt det frivillige arbeidet som yrkesaktive gjør.
Og er det viktig nok, så er vi villige til å betale for det, på en eller annen måte.

:thinking:Ja men det er en kul tanke at i og med at vår valuta er helt digitalisert om litt. Dvs igjen da kan Norges bank ta over hele det finansielle systemet. Automatiseringer og digitaliseringer er ikke alltid dårlige. :sunglasses:

Det finnes en diskusjon om den løsningen faktiskt.