Nyheter MDTV Forum Om Doner

Identitetspolitikk, rasisme – og kildene til den kommende fascismen


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/identitetspolitikk-rasisme-og-kildene-til-den-kommende-fascismen/

«De fleste tror at identitetspolitikken har røttene sine på venstresiden. I stedet stammer den fra den reaksjonære høyresiden, i kontra-opplysningsbevegelsen sent på 1700-tallet. Da ble det ikke kalt «identitetspolitikk». Det ble kalt rasisme.« Dette skrev den indiskfødte, britiske skribenten og biologen Kenan Malik i The Guardian etter massakren i Christchurch. Han utdyper dette slik: «Den…


#2

Pål Steigan, å skrive om kapitalisme og fascisme er ditt levebrød, men hvor fører dette hen? For det du tilbyr som alternativ til totalitær høyreradikalisme er totalitær venstreradikalisme. Det er feks. lett å bytte ut ditt eksempel på høyreradikalisme med venstreradikalisme:

Lenin og Stalin erkjente at fagforeningene hadde spilt en viktig historisk rolle, men i sovjetkommunismen skulle klassekampen styres av bolsjevikene. Arbeidere og sjefer skulle organiseres i korporasjoner ovenfra og ned. Disse korporasjonene skulle underordnes den autoritære, sovjetiske staten. Fagforeninger utenom sovjetbyråkratiet skulle forbys.

Marxister/kommunister ønsker overtaking av alle produksjonsmidler, dvs. at de sjøl skal kontrollere all kapitalen i samfunnet, inkludert folks arbeidskraft. Dette er den største maktkonsentrasjon som tenkes kan, og en tåpelig “løsning” på problemet med kapital/maktkonsentrasjon.

Pål Steigan, du tilbyr ikke konsepter og språk som gjør at folk kan forstå samfunnet på en klar og prinsippiell måte, og da kan folk heller ikke bevege seg i en fornuftig retning. Ditt siktemål er den diffuse, irrasjonelle idéen om at “marxisme betyr frihet”, og med det perspektivet oppnår du for det meste et blindt, ideologisk hat mot “kapitalismen” og “de rike”.

Jeg foreslår at du slipper til yngre krefter på et høyere bevissthetsnivå enn deg sjøl - meg. Du kan vær så god publisere artiklene jeg sendte til [email protected] på søndag. Jeg kan sjølsagt bygge opp min egen plattform helt på egen hånd, men du kan tilby meg en snarvei om du tør å slippe til åndelig konkurranse.

Jeg identifiserer meg hverken som “hvit” eller “arbeider”. Dette er ikke reelle identiteter, etter mitt syn. Jeg er nordmann. Slutt å tro at du representerer meg, eller taler for meg, med ditt 170 år gamle, marxistiske svada. Det finnes faktisk andre, mer klarttenkte veier, å skape et demokratisk og altruistisk samfunn.


#3

Meget bra analyse! Fascismen kommer tilbake, bare det at denne gangen er det korporasjonene som tilbyr statene å søke ly under deres vinger, og ikke motsatt som sist, da korporasjonene nå har blitt overnasjonale og meget større enn statene.

Den fascistiske staten skulle være altomfattende og ta seg av alle sider ved livet til undersåttene, alt fra det åndelige til idrett, kultur, arbeid og økonomi. Samfunnsborgerne hadde å vise disiplin og lydighet. Til gjengjeld ville den fascistiske staten være en sosial stat, som sørget for velferd, skolegang, boliger, helsevesen og så videre.

Et svært klargjørende avsnitt! Dette er naturligvis grunnen til at staten ønsker å glemme eller å forvrenge husmannstroen, fordi den var en allmenning, og derfor en trussel for den altomfattende staten, eller stats-/markeds-duopolet. Derfor var det utenkelig med brønnhus nedenfor der låven var her i enga, nei, man skal ha pumpehus, som pumper vann opp fra Mjøsas bunn, helt hit oppunder Totenåsen. Så ja, de har seiret, husmannstroen med alle sine aspekter har forsvunnet med hele sin kultur og teknologi, hvor alle roller er overtatt av staten, og jeg er utstøtt som hatist og skamming. Hvilken voldsom seier!

James Kalb, for tida min favoritt-filosof, kaller vel ny-fascismen for modernistisk liberalisme, eller den progressive liberalismens tyranni. Som Pål Steigan kaller for fascisme, med andre ord reine ord for penga!

Ps! Takk fordi du har forlatt stats-sosialismen og vist oss vegen til de nye allmenninger i Tolfa! Har så lyst til å komme ned. På Gjøvik, proletarenes by ved Mjøsa, har det blitt helt forferdelig:frowning:

Da jeg kjørte hjem fra Gjøvik i dag tidlig ble jeg grepet av mismot på turen gjennom Sørbyen, og da jeg stirret opp mot tidligere Bondelia husmorskole like før bygrensa, så jeg bare et sort hull. Men snart kommer noe mye verre, et modernistisk krater. Her som Sørbyens siste smil lå. Den flotte husmorskolen i enkel, klassisk stil, med sine bugnende frukthager, liksom hilste en velkommen når man ankom byen sørfra, og vinket et lystig farvel når man forlot byen. Men nå er Sørbyens siste smil borte…


#4

Ett av huvudskälen till att högern och fascisterna stoltserar med “identitetspolitiken”, för att sedan leda över den till “rasism”, är att vänstern på sin sida negligerat frågan. “Klassbegreppet” är ganska lätt att handskas med kvantitativt-objektivt (inkomst, förmögenhet, ställning i produktionen osv), svårare är det att handskas med “identitet” som är kvalitativt-subjektivt (Stalin utredde detta fint i ett arbete 1912!).

Ni norrmän är speciellt lätta att använda som testobjekt. Den mest förhärdade norske marxist-leninist (inga namn) har jag fått “på fall” genom att kritisera något i den norska kulturen eller historien, i synnerhet om jag jämför med Sverige!


#5

Dette er en fremragende løsning, så sant man benytter seg av de rette verktøyene, eller rettere sagt det rette verktøyet, InnGruppe-Demokratiet (IGD). Selv om Bongards betegnelse ikke er så kul, er den klar, i alle fall for de klartenkte. Selveier-demokrati er også en god betegnelse, som dessverre allerede er tatt og misbrukt av høyresida. Så skal man være klar i sin tale, er nok IGD beste begrep. Herlig det, at allmenningene konsentrerer all makt i sine hender, og oppløser Statan!


#6

Her støtter du opp om nettopp det som er mitt poeng - at venstreradikalister ikke ønsker redusert kapital/maktkonsentrasjon, men at de sjøl skal kontrollere kapitalen/makten i samfunnet. Venstreradikalisme er hyklerisk av natur, og ingen reell løsning på problemet med kapital/maktkonsentrasjon.

Den kommunistiske staten skulle være altomfattende og ta seg av alle sider ved livet til undersåttene, alt fra det åndelige til idrett, kultur, arbeid og økonomi. Samfunnsborgerne hadde å vise disiplin og lydighet. Til gjengjeld ville den kommunistiske staten være en sosial stat, som sørget for velferd, skolegang, boliger, helsevesen og så videre.

Enden på visa er at venstreradikalisme = høyreradikalisme = høg maktkonsentrasjon.

Om det stemmer at L. Ron Bongard søkte om 42 millioner kroner til å forske på sitt eget tankespinn, så har han én gang for alle avslørt lommedemokratiet som snyltedemokratiet, eller et verbalt-emosjonelt påskudd for å motta subsidier fra staten. Passe ironisk å praktisere falsk fiendtlighet til staten som et påskudd for å hente inntekter fra den.


#7

Hva er klassedeling, om det ikke er et forsøk på å gruppere?

Og ideen om full likhet, er nok mye eldre enn “opplysnings”-tiden.

  • “Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle én i Jesus Kristus.”
    Galaterne 4, 28.

#8

…som viser at det er det å være norrman som er en ekte identitet.


#9

Opplysningstida var protestantisk.

Marxismen var talmudisk.


#10

Klasse er bare en alternativ gruppeidentitet. Man blir nok aldri kvitt identiteter (heldigvis). Men jeg håper vi kan bli kvitt alle de som ønsker at den ene gruppen skal bruke vold mot den andre.


#11

imageedit_3_4305749949

ÅNDLEDD

Virkeligheten,
politisk og økonomisk
graviterer den
stadig mot midtpunktet
på en skala
mellom Storebrors propaganda
og Lillemanns paranoia

Skalaen,
en krøllete linje
en krusedull
hvis troverdighet
og sannsynlighet
minker eksponensielt
fra null
ut mot hver ende

lettlest%20krusedull

Resten
vet vi ikke mye
sikkert om

Grensesnittet
er bare
glitter og stas
og guddommelig blår
i øya på folk

Ren øyensfryd
og ren kvalme
– et relativt
velment tilbud om
et handlingsrom
for den frie vilje

Ei tynn lefse av
en lettlest-utgave
for enkle sjeler
av biblioteket
i Alexandria
fra Reader’s Digest

Men vi er nå
engang her
og vi øver oss
og armbåndshjertet
sitter alltid på
den venstre handa

. . .

aford 2019


#12

Armbåndshjerter sitter der du plasserer de.

Svar forresten på hvor mye du og dine ablegøyer mottar fra staten gjennom nåværende likegyldige grensesnitt. (For utbetalinger fra det offentlige skal vel ikke være hemmelige?)


#13

Utbetalinger fra staten kommer i mange utgaver, og de færreste er gradert informasjon, men heller ikke generelt tilgjengelig her på forumet. Her er de hemmelige. Ellers er disse dataene forsåvidt i stor grad tilgjengelige, men knyttet opp mot identitet/ personnummer, noe som jo dessverre også er hemmelig her. Så dette blir vanskelig, thormothrfuckr. Men jeg kan forsikre at det er altfor lite etter din standard, såpass mye og kompetent som jeg jobber for penga på flere fronter. Hadde det eksistert rettferdighet, hadde jeg vært rik på gods og gull. I stedet eksisterer tydeligvis et guddommelig, muligens til og med statlig forsyn som sørger for at grunnbehovene dekkes, samtidig som vi slipper unna den negative biten, den med meg i rollen som styrtrik.


#14

Du tror du kan basunere politisk nihilisme på vegne av allmuen fra din trygge, subsidierte posisjon, fjernt fra den økonomiske utryggheten som oppleves som kronisk stress for flere tusen nordmenn. Du får bare sveve videre på din pompøse sky, enn så lenge, til du faller gjennom og grunnlaget for din modell deiser i bakken.


#15

Feil. Eller altså, mest riktig, men kun på egne vegne. Alltid på egne vegne. Man kan gjerne ønske seg en en almue, en masse i ryggen, men det har man knapt. Men folk er selvfølgelig frie til å basunere med av hjertens lyst, og være så nihile de bare klarer. Velkommen i blåserrekka skal dere være, lausunger og ormeyngel. Eller gå til surt frontalangrep på et dertil egnet forum. Det velger folk selv. Eventuelt bare fullstendig ignorere min trombone, og heller fortsette å føle på det kroniske stresset den økonomiske utryggheten genererer. Eller legge et genialt egg, og faktisk løse problemet; jobbe politisk eller gjøre revolt dersom den muligheten ikke anses tilstrekkelig effektiv. Eller holde kjeft og anse seg slått.

Og “min trygge, subsidierte posisjon”? Nuvel. Du har ingen idé om realitetene. Men dersom jeg selv hadde vært særlig disponert for stressplager ved økonomisk utrygghet med langvarig opphold på økonomisk minstemål som det sikreste, hadde jeg vært utslått forlengst, såpass kan jeg si. Min tilværelse er, i gavnet som i navnet, mer preget av frihet enn trygghet, og mine privilegier er ikke materielle. Folk flest ville aldri bytta sin grunnleggende utrygghet og varierende grad av materiell velstand/ luksus mot mine rammer. Og de tar egentlig feil, men jeg kan godt.forstå dem. Det er et drastisk steg for den som ikke har tatt det.

Men det jeg virkelig ikke forstår, er for det første denne kjepphøye, stråmannsbekjempende skråsikkerheten uten annet grunnlag enn temmelig kreative fantasier rundt noen få, og dels i seg selv iscenesatte informasjonsfragmenter.
For det andre, den merkverdighet at du synes å mene at min form og min tilnærming er mindre seriøs, viktig eller virkningsfull enn noe som helst f.eks du selv (eller noen som helst andre her, sorry folkens…) bidrar med på dette forum til verdens forbedring, når alt kommer til alt. Men det er jo ikke sånn. Det beste man kan si om dine bidrag er at du stadig skjeller ut redaktøren for å være marxist, men der er vi da også helt på linje. Eller sitter du kanskje der og faktisk redder almuen i all hemmelighet med dine bevingede ord, din lille luring? Utrolig! Hvordan får du det til? Hva gjør du egentlig?

Himmelen er bare én centimeter over bakken hele tida. Og pompøs kan du jaggu selv være.

Ps:
Dersom du bare plages ved at jeg har det fint og er fornøyd, i stedet for å tute med ulvene og skrike med sauene, er selvfølgelig det helt greit. Litt bitterhet passer også godt til denne retten. Velbekomme!


#16

Dette bør forumets høylydte kritikere av venstresiden merke seg!

Moxnes og Rødt elsker identitetspolitikk samt usosiale skatter/avgifter som f.eks bompenger. Hvordan våger de kalle seg kommunister/sosialister? :angry:

Man skulle tro Malik hadde studert det politiske miljøet i Norge. For identitetspolitikerne i Norge eksisterer ikke arbeiderklassen lengre, de sier arbeidere er en utdøende rase, og derfor gir de faen i dem. Og Gud nåde deg hvis du som hvit heterofil arbeider våger å kritiserer disse selvgode identitetspolitikerne. :fearful:


#17

Jeg legger merke til at Steigan tror at retorikk om fascister vil seire denne gangen, når den ikke har virket siden 2vk.

Av alle dumme ting sosialister mener, så er nok dette spillet om at motstanderne alltig er fascister, uten tvil den dummeste.


#18

Sosialismens hovedmotstander er kapitalismen, og faller kapitalismen faller også andre autoritære styresett, som f.eks fascisme og politisk islamisme. Norge er i ferd med å bli et polarisert samfunn, kriminalitet, utenforskap og vold øker, og de skyldige i følge media er den ekstreme høyresiden eller ekstreme muslimer.

De første tegnene på at noe er alvorlig galt i samfunnet får vi når det oppstår kriminelle gjenger, høyre eller venstreekstreme grupperinger, parallellsamfunn osv. Politikerne sitter med hovedskylden for det samfunnsmessige forfallet og volden som følger, men de vrir seg unna med å skylde på mennesker som “tilfeldigvis” havner i en av disse identitetsbaserte grupperingene.

Splitt og hersk, hørt om det?


#19

Og hvordan har dere tenkt til å få den yngre generasjonen til å forstå dette, da det er veldig komplisert alt sammen?

Hadde dere insistert på sannheten, slik som oss så kunne man kanskje forventet vekst, men når alle analyser jeg har lest av sosialister er fulle av feil, da ideologien dikterer virkeligheten og ikke omvendt, så er dette utelukket.

Eksempelvis har jeg til gode å lese en sosialist som mener at innvandringens helt åpenbare bakdeler for arbeiderklassen, er en årsak til rasisme.

Ja. Det er argumentet sosialister bruker for å tvinge på flere innvandrere på arbeiderklassen og for å utestenge de av arbeiderklassen som protesterer, fordi de mener eget folk eksisterer.


#20

Den gang vi kranglet litt var jeg innom afordweb, hvor du beskrev deg sjøl som “en aristokrat av fødsel”. Du har også sagt noe om at du er opptatt av den oppvoksende generasjon skal ha større kulturell rikdom. Jeg tolket disse tingene som at du var en velstående person involvert i et eller annet statlig finansiert prosjekt, som et kunstgalleri, teater, e.l. Å drive med kunst er gjerne ikke drivverdig uten staten, og aristokrater driver neppe med kunst uten sugerør i statskassa.

I min ungdom hadde jeg flere ganger en følelse av jeg så verden uten ifra, også meg sjøl. Om jeg var glad eller trist, så føltes det likevel som om jeg kunne observere dette nesten frakobla meg sjøl. Senere lærte jeg på den harde måten at dette var en illusjon, og at min tenkning er høyst fysisk, og at med nok påkjenning bryter sjølve evnen til å tenke klart sammen.

Å finne poesi i nihilisme - som i ditt dikt - kan ha egenverdi, inkludert i å oppløse politisk fanatisme, men å antyde at politiske valg og retninger er likegyldige og tilnærmet meningsløse fremstår for meg som den provoserende holdninga til noen som ikke opplever politikkens verden på kroppen. Det er de innbilt frakobla, gjerne gjennom velstand, som kan avfeie at visse politiske perspektiver kan være bedre enn andre og særlig for de relativt fattige uten en stemme i samfunnet.

Og det hjalp ikke at du plasserte “armbåndshjertet” på venstre side. Som kulturkonservativ har jeg blitt demonisert siden jeg var barn, fordi venstresida ser venstre-høyre aksen som en “godhetsakse”. Det er ganske spesielt å vokse opp på dette berget og høre fra utdanningsinstitusjoner og media at man er ond fordi man er kulturkonservativ. Hva vet du om min empati med andre, eller hva jeg prøver å utrette?

La oss ikke overdrive. Når det gjelder deg, så kritiserte jeg meninger du fremviste her i denne tråden.

Når det gjelder meg, så har du enten 1) ikke lest mine kommentarer, eller 2) ikke forstått dem, eller 3) du bløffer. Du prøver å gjøre det omvendte av det du kritiserte meg for - du reduserer svært mye tankegods til ett informasjonsfragment. Du ønsker kanskje det du skriver skal være sant, men du kan umulig ha skrevet det med sjølsikkerhet, for det ville bety at du er en sløv fyr - og det er vi vel enige om at du ikke er?

Jeg har strevd i mange år med å utvikle konsepter og et språk til å beskrive samfunnet på en formålstjenlig måte. Dere andre bør være takknemlige for at dere nå kan gratis høste fruktene av mitt arbeid! At jeg har gitt innblikk i min sjølstyre-modell her i kommentarfeltene har vært litt tilfeldig, men om Pål Steigan velger å publisere mine skriftstykker, så vil modellens praktfulle helhet kunne tilby alle et evig lys og siktemål i det ellers tåkelagte politiske landskap!

Én smakebit kan være å påpeke at hengemyra til Steigan fokuserer på “kapitalisme” som fienden (trass i at statsbudsjettet er på 1.700 mrd. kr). Det er umulig å ta fornuftige steg med dette perspektivet. Feks. kan man med én gang påpeke at alt i menneskesamfunnet kan beskrives som kapital, og at all kapital nødvendigvis styres, kontrolleres eller reguleres av noen (om vi ikke alle tilfeldigvis lar noe ligge brakk). Å kritisere “storkapital” eller “utenlandsk kapital” gir mening, men å demonisere en diffus “kapitalisme” skaper ingen forståelse av hva som er det grunnleggende problemet relatert til dette uttrykket som det ikke engang finnes enighet om hva betyr. Sosialister drukner i denne hengemyra, og ender opp med et blindt, ideologisk hat mot “kapitalisme” og “de rike”. Uten å ha klarhet i hva kapitalisme er, eller hva som skal være galt med det, blir de til “anti-kapitalister”. Det onde blir sjølve ordet “kapitalisme” og det som kan assosieres med det, mens det motsatte jo må være det gode. Marxisme og kommunisme blir det ekstra gode, for disse er ekstra anti-kapitalistiske i ordet. Og slik blir Lenin, Stalin og Mao utrolig nok helter…i å ødelegge ordet “kapitalisme”. Ja, endelig var det noen som tok rotta på dette diffuse konseptet!

–Derfor tilbyr thormothr den opplysteste isteden begrepet maktkonsentrasjon - tada! Så snart man har innarbeidet ordet maktkonsentrasjon, så kan begynne å forstå og beskrive samfunnet på en helt ny måte. Og da kan man en vakker dag tenke Vent litt, Stalin og Mao og deres partipamper kontrollerte jo all kapitalen i samfunnet - var det ikke nettopp dette som skulle være negativt med kapitalisme??

I sjølstyre-modellen, så gjør forståelsen av at maktkonsentrasjon betyr redusert makt til flertallet at to vesentlige politiske tilnærminger følger:

  • hvordan motvirkes tendensen til maktkonsentrasjon i samfunnet?
  • hvordan kan staten som organisasjon tilby hver enkelt lik makt i å reflektere sine egne interesser?