Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ideelle organisasjoner: fra nyliberalisme til regimeskifte

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/ideelle-organisasjoner-fra-nyliberalisme-til-regimeskifte/

Non-Governmental Organizations (NGO) oversettes ofte til «frivillige organisasjoner», «ideelle organisasjoner» eller «sivilsamfunnet», men betegnelsene er misvisende, siden de er finansiert av utenlandske stater eller milliardærer for alt annet enn ideelle formål. Med fremveksten av nyliberalismen, skjøt disse organisasjonene opp som paddehatter i det globale sør. De tilbød billige tjenestetilbud for samfunnsoppgaver som regjeringene en gang…

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.