Nyheter MDTV Forum Om Doner

I krisetider trer verden klarere frem

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/i-krisetider-trer-verden-klarere-frem/

Av Terje Alnes. Den amerikanske administrasjonen skandaliserer landet sitt ved å påføre andre økte lidelser under koronakrisen. Samtidig ser vi uventede eksempler på internasjonal solidaritet. Iran er et av landene som er hardest rammet av Covid-19-pandemien, og nå gjør nye amerikanske sanksjoner situasjonen verre. Alfred de Zayas, tidligere FNs spesialrapportør, sier at intensiverte amerikanske sanksjoner…

4 Likes

Og det for oppdiktede påstander om at Iran at Irans atomprogram for energi egentlig er for å angripe Israel, som er det eneste landet i regionen USA tillater å ha atomvåpen. Sanksjonskrigen er for at Irans regjering skal styrtes og erstattes med en USA vennlig som tillater at amerikanske selskaper kjøper de enorme olje, naturgass og mineralressursene, og får kontroll over Hormuz stredet. Og Israel får det lettere å bygge sitt Stor-Israel.

General Wesley Clark innrømte åpent i et intervju etter 9/11 at Iran var på en “to do list” sammen med Irak, Libya, Syria, Libanon, Somalia og Sudan som skulle tas på 5 år. Muskelmann for corporate america som han er, som bruker den amerikanske krigsmaskinen for å ta over landressurser, markeder og utvide globalismen for den globale storkapitalen som også eier krigsvåpen-industrien.

Putin Relates How Obama Explained to Him that America Is an ‘Exceptional Nation’ with ‘Exclusive Rights Everywhere in the World’ (Video)

Det sier vel det meste. Bare gjør som vi vil så får du ikke noe bråk med oss. Gi landet ditt til oss, og ikke kjemp mot oss og vær patriot som representerer ditt eget land og folk, så skal du få en plass i styringsklassen i vår globaliserte verden som styres av kapitallovene.

De fleste statsledere velger det å gjøre det, også våre egne som har gitt Wall Street alle inntektene fra oljen vår som investeringskapital i USAs såpeboble-økonomi, og som vi får lov til å bruke litt av hvert år for å opprettholde illusjonen om at norske folk har sikret oljepengene på bok. Og som også lar USA gjøre Norge om til en amerikansk militærbase, da våre egne styrker likevel er ubetalte leiesoldater i USAs krigsmaskin.

Statsledere som vil det motsatte, at landressurser og infrastruktur skal eies av folket, og velstanden fordeles til eget folk fikk unngjelde som blant andre Gadaffi og Morales. Maduro holder stand mot USA og storkapitalens MSM, som unnlater å fortelle den vestlige befolkningen at John Bolton innrømte i et intervju at det er Venezuelas enorme oljereserver de vil ha som er grunnen til sanksjonskrigen.

1 Like

Hvordan dør barn av USAs sanksjoner, som for eksempel av at vannforsyningen svikter fordi USA nekter land å eksportere reservedeler for det til landet, eller sykehusutstyr og medisiner? Barna dør på en måte som spesielt ikke barn skal, en lang dødskamp i lidelse. 500 000 er hele 1/12 av 6 millioner, et tall som Madeleine Albright kjenner til.

Hvis en legger til barn som har dødd og dør av USAs kriger og sanksjoner feks i Afghanistan, Libya, Venezuela, Syria og Iran, Vietnam og Nord-Korea skulle en nærme seg eller overstige tallet 6 millioner ganske raskt. Faktisk så dør 6,5 millioner barn verden over hvert år på grunn av mangel på medisiner, mens eierne av legemiddelselskapene er mangemilliardærer.

Den globale storkapitalen driver krig mot de fleste av verdens befolkninger for sitt mål om New World Order med en globalisert verden, en valuta, ett marked, ett lederskap. En ren monetær nær fremtidsverden der bla gratis helsevesen og sosiale rettigheter er byttet ut med tjenester en må betale for, og en må minst tilhøre øvre middelklasse for å leve komfortabelt.

Det er bare Skandinavia, Sveits, Østerrike og noen andre land igjen som fremdeles har det som ligner på en velferdsstat, men som er under angrep av storkapitalens politikere. Ellers så kan faktisk store deler av verden i dag som beskrives som land hvor store deler eller flertallet lever i elendighet, kjennetegnet på neo-liberale markedsøkonomier.

Vil den frembrakte økonomiske krisen som pandemien får skylden for, ødelegge offentlig helsevesen i de landene som har det, eller vil de vestlige befolkningene, nå som mange plutselig blir mer politisk bevisste, forlange mer offentlig eierskap og styring? Fører krisen til sterkere nasjonalstater eller mer globalisering? Hvem vinner, folk og land eller en global storkapital som nå vil ha styring av statsbudsjettene?

2 Likes

Østeuropeerne fikk aldri et valg etter murens fall. Alt skulle bort og et oligarkstyre skulle ta over. Nå har de blitt den sterkeste motkraften mot globalisering. Muligens fordi de slapp en generasjon med Dylan konsumerende hippier og 68ere som nå sitter med definisasjonsmakten i vår del av verden

2 Likes

Man skal være bra kraftig tilbakestående for å tro at makteliten setter hele verden i lockdown med et totalitært og autoritært syresett for å redde folk fra å bli syke av coronavirus.

Psykopatene i dypstatan har aldri til noen tider hevet øyenlokkene engang om millioner på millioner dør av faenskapet deres.

Hva dette egentlig handler om få du svar på her på få minutter. Game over for den gamle verdensorden og inn med den nye. NWO.

1 Like

Det er mange ting som har blitt klart. Blant annet at det medisinske systemet i (vestlige) verden er dekadent og ikke slik det tidligere har blitt framstilt. Og det blir mer klart over tid, det vil du få se.

Det mangler ikke medisiner i Iran, dette er noe myndighetene sier for å legge press på USA og deres sanksjoner og handlinger. Og andre som sier det har andre grunner. Alt er uansett et spill. Det er heller motsatt, at det mangler medisiner og personell i vestlige land og da spesielt i USA.
Iran sendte medisiner til Kina under starten av krisen der. Og det var for å vise at de er venner, ikke fordi Kina trengte det… I motsetning til EU land så produserer Iran og Kina ALLE sine egne medisiner, og trenger ikke å kjøpe noen ting fra andre.