Nyheter MDTV Forum Om Doner

I en verden av investeringstørke tiltrekker Kina seg nå mer investeringer enn USA

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/i-en-verden-av-investeringstorke-tiltrekker-kina-seg-na-mer-investeringer-enn-usa/

Koronakrisa har ført til et enormt fall i direkte utenlandsinvesteringer. De «utviklede økonomiene» har hatt et fall i utenlandsinvesteringene på 69 prosent, skriver FNs handelsorganisasjon UNCTAD i sin årsrapport for 2020. For Europas del har utenlandsinvesteringene tørket fullstendig ut, fra 344 milliarder dollar i 2019 til –4 milliarder i 2020. For første gang i historien…

3 Likes

Dette er jo ein logisk konsekvens både av langsiktige trendar - og av at både Kina og mange av nabolanda på eit tidleg tidspunkt effektivt greidde å slå ned koronaepidemien. Difor kan dei austlege landa halda økonomien i gang, medan Vesten kveler seg sjølv i, for ein stor del ineffektive, nedstengingstiltak.

Og slik vil der halda fram, inntil vestlege leiarar byrjar å ta koronavondet ved rota. Slik ting ser ut, vil det enno ta lang tid før det skjer.

Du må legde til at hvem er det som egentlig ønsker å investere i industriproduksjon i Vesten, når Europa og USA styres av en elite som vil ha høyere strømpriser, og som ikke en gang kan garantere at det vil bli nok strøm?

Mye bedre da å investere i Kina, hvor CO2 begrensninger ikke eksisterer.

Å lage batterier krever mye energi, så hvis vi bare kjører el-biler med batterier fra Kina, så vil vårt CO2 forbruk gå ned, og da vil klimahysterikerne på hjemmebane blir fornøyde.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.