Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hydrogensatsing vil tapetsere Norge med vindmøller

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/hydrogensatsing-vil-tapetsere-norge-med-vindmoller/

Av Jan Herdal. Hydrogen brukt som energibærer er et grotesk sløseri. En hydrogendrevet brenselcellebil krever totalt sett om lag tre ganger så mye strøm som en vanlig elbil. Derfor bedyrer tilhengerne at hydrogen skal produseres av «overskuddskraft» fra vind og sol. Som om verdens dyreste overskuddskraft skulle være gratis. Det er en grunn til at…

6 Likes

Ja det er grotesk sløseri. Enda verre etter min mening blir det når det snakkes om å “reformere” (eller hva man kaller det) hydrogen fra naturgass, pumpe CO2 som oppstår i denne prosessen ned i brønner i Nordsjøen og så bruke hydrogenet i et gasskraftverk til å produsere strøm. Man kan jo bare ane hva denne strømmen vil koste. Dansk og tysk strøm vil antagelig plutselig framstå som billig. Det er vanskelig å forstå at voksne ofte høyt utdannede mennesker i det hele tatt kan forestille seg dette som fornuftig i stedet for å bruke naturgassen direkte.

Såkalt “blå hydrogen” fra naturgass brukes i dag til å framstille ammoniakk som igjen inngår i kunstgjødselproduksjon. Hvis Norges ammoniakkproduksjon i dag skulle erstattes med “grønn hydrogen” fra elektrolyse vil man trenger 6-700 MW bare der eller 5-6 TWh.
Skal personbilparken gå på hydrogen ville man trenge ca. 30 TWh, så kommer alt som lastebiler, ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger og skipstrafikken i tillegg hvor batterier er en dårlig løsning uansett. Nå har noen alt begynt å fable om hydrogenfly også.

Statoil ønsker seg 12 TWh til ytterligere elektrifisering av sokkelen. Dette er ikke ei komplett liste, men på toppen av det hele får man altså et utvalg nevnt på Steigan i går som ønsker å doble Norges strømeksport til EU fra 15 til 30 TWh.

Jeg tror Herdal har sitt på det tørre når han sier at Norge vil tapetseres av vindmøller.

5 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.