Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor vaksineres det så få?

Minst 70 % av voksne nordmenn (et par millioner mennesker) sier de skal ta koronavaksiner så fort som mulig. Hvorfor går det da så sakte med vaksineringen? Hvorfor står ikke folk i kø for å vaksinere seg nå? Er de mer skeptiske IRL enn de gir uttrykk for i kommentarfeltene på nettet, hvor nesten alle ser ut til å være overstrømmende begeistret for vaksinene?

Eller skal man skylde på logistikk, dårlig organisering, manglende vaksiner e.l.? (Unnskyldninger som også blir brukt i flere andre land hvor folk nekter å møte opp for å vaksinere seg.)

Min hypotese er at vaksineskepsisen ute i samfunnet er mye større enn MSM prøver å skape inntrykk av, og mye større enn man får inntrykk av ved å lese de gjennomsensurerte og regimekontrollerte kommentarfeltene på nettet. Jungeltelegrafen fungerer fortsatt, på tross av regimets iherdige forsøk på å stoppe den.

2 Likes

Det finst ingen vaksinar for dei under 85 som heller ikkje er helsearbeidarar.

I februar skal massevaksineringa starta, og då vil nok dei 70% stilla seg i lange køar framfor vaksinestadene for å få nålestikket sitt.

1 Like

Vi får se. Noen stiller seg nok i kø og tar vaksinen. Men når mange “vanlige” folk blir vaksinert og får sterke bivirkninger, kommer de ikke til å reklamere for vaksinen overfor sine nærmeste. Dvs: Jungeltelagrafen kommer til å gå, på tross av all propaganda i media og på nettet. Når mange ser at deres pårørende får sterke og ubehagelige bivirkninger – og at restriksjoner samtidig opprettholdes siden vaksinen ikke hindrer smittespredning – kommer flere til å spørre seg hva som egentlig er poenget med vaksineringen. Dvs: Den gir ingen immunitet, er i beste fall symptomdempende (en kort periode), og fører heller ikke til at restriksjoner kan dempes. I tillegg gir den et ukjent antall mer eller mindre alvorlige bivirkninger (inkl. død). Flere kommer til å forstå at faren for senskader er stor.

Mange på 85+ har allerede takket nei til vaksinen, forresten. Enn så lenge er vaksineringen frivillig for de fleste av dem.

Nå avlyses årets Glastonburyfestival.

Hva i alle dager!? Nå som de mirakuløse vaksinene er tilgjengelige, og minst søtti prosent av befolkningen ivrig og forventningsfullt tar dem? Også avlyses sommerens musikkfestivaler likevel? Skulle ikke vaksinene føre oss tilbake til “normalen”?

Eller kan det tenkes at folk – inklusive festivalarrangører – rett og slett har ignorert alt myndighetene har sagt om at vaksinene ikke gir immunitet, at restriksjoner skal opprettholdes på tross av massevaksinering, at vaksinene faktisk øker smittespredningen, og at “pandemien” skal pågå til 31. mars 2025, slik det står i Verdensbankens rundskriv?

1 Like

Flere kommer også til å forstå at faren for senskader er stor med korona, så da spørs det hva flesteparten er mest redd?

Da senskadene med korona vil slås opp av regimemedia når de har vaksiner nok til massene, mens senskadene ved vaksiner ikke vil bli et stort tema før korona er over for denne gang, så tipper jeg at de fleste vil ta vaksinene helt frivillig.

Tilbake vil det bli en rest uvaksinerte, og da skal det bli spennende om det vil komme tvamgsmidler, og hvor harde disse vil bli, eller om flokkimmunitet er oppnådd ved de allerede vaksinerte.

Korona vil nok komme tilbake når den har fått mutert nok, og immuniteten har falt i befolkningen siden det var ei stud siden forrige runde, så koronavaksiner vil nok være med oss i fremtiden også. Da vil vi imidlertid vite mye mer om skadevirkininger på av korona og vaksinen, så det vil være langt lettere å foreta et nogenlunde opplyst valg.

2 Likes

På tross av medias selektive og utspekulerte skrekkpropaganda, er det mange som vet at ALLE virusinfeksjoner gir senskader. Og at senskadene “korona” gir noen få, også er vanlige senskader etter influensa.

2 Likes

Og derfor er det ganske mange i utsatte grupper som vaksinerer seg mot influansa.

1 Like

Helt riktig. Fremstiller media det slik? Nei. Nok en utelatelsesløgn der for å forme narrativet.

1 Like

Spanskesykja for 100 år sidan var ein hard influensa, som både tok mange liv og resulterte i mange seinskadar. Eg er ikkje i tvil om at den influensaen var like alvorleg som dagens korona. Men å påstå at vanleg sesonginfluensa gjev like mykje seinskadar som korona, meiner eg vert feil.

2 Likes

K11 - det er heilt openlyst at i kampen mot pademien er vaksinen eit bomskot. Livet utan koronarestriksjonar straks alle eller nesten alle er vaksinerte er eit fata morgana der framme som kverv i lause lufta etter kvart som me nærmar oss det.

Det er nok bare stengte grenser som virker. :wink:

2 Likes

Aldri har Norge vært lenger fra vikingtiden enn nå

3 Likes

bilde

bilde

Begge sakset idag…

Litt unøyaktig der synes jeg. Verken korona- eller influensavirus gir senskader.
Det er sykdommene virusene utløser hvis immunforsvaret ditt ikke virker som gir senskader.
Akkurat som folk som får autoimmune sykdommer etter vaksinering:
Vaksinen provoserer immunforsvaret til å lage antistoff, men når immunforsvaret er så svakt at det kollapser og mister styringa, går det løs på det den måtte finne. Det resulterer i en av totalt 80 autoimmune sykdommer.
Det er derfor det heter autoimmun: Immunforsvaret bryter sammen og slår over på autopilot.
Den autoimmune sykdommen som oftest utvikles av koronaviruset er cytokinstorm. Overlever du den sykdommen, får du garantert langtidsskader.
Gjett hva som er løsninga på det problemet? :grin:

2 Likes

De skal begynne å levere vaksine til Nepal de nærmeste dagene. Men det sies at Zeneca produksjonen ikke er berørt.


Seks franske legeforeninger krever nå at myndighetene tar i bruk vitamin D for å bekjempe covid-19. Det hjelper å mase!

Her kan du lese mer hvis du leser fransk.

Her er pressemeldinga fra legene googleoversatt fra fransk:

Som en del av kampen mot COVID-19, samlet 73 fransktalende eksperter og seks nasjonale lærde samfunn seg rundt professor Cédric Annweiler, leder for geriatri-avdelingen ved Universitetssykehuset i Angers, og prof. Jean-Claude Souberbielle, begge spesialister på vitamin D, ber om å supplere den franske befolkningen som helhet med vitamin D (og ikke bare eldre eller i fare for alvorlig form for COVID-19).

Reduser infeksjon og alvorlige former for COVID-19

Et økende antall vitenskapelige studier viser at tilskudd av vitamin D (uten å erstatte vaksinasjon) vil bidra til å redusere infeksjon med SARS-CoV-2, samt risikoen for alvorlige former for COVID-19, gjenoppliving og død.

Denne ekspertgruppen ber om å supplere befolkningen som helhet, og ikke bare eldre.

De 6 lærde samfunn som støtter dette oppropet:

Den franske foreningen for bekjempelse av revmatisme (AFLAR)

French Society of Endocrinology (SFE),

French Society of Geriatrics and Gerontology (SFGG),

French Society of Pediatrics (SFP),

French Society of Pediatric Endocrinology and Diabetology (SFEDP),

det franske foreningen for nefrologi, dialyse og transplantasjon (SFNDT)

For å finne ut mer om emnet, last ned pressemeldingen. (Fransk tekst)

Skrevet 18. januar 2021

1 Like

Spanskesyken var etter alt å dømme svært mye dødeligere og rammet dessuten også friske voksne mye hardere.

3 Likes

Det er ikke mer enn 2-3 uker siden verdens nest største Hydroxyklorokinfabrikk brant ned (eller ble sprengt i lufta) heller. Den lå i Taiwan.

Dessuten er det påfallende mange matvarelagre og næringsmiddelfabrikker (og en hel del andre fabrikker rundt om i verden) som har blitt sprengt eller brent ned det siste året. Det gjelder ikke bare det gigantiske kornlageret i Libanon, som media glemte å nevne var et kornlager. Et nærliggende eksempel er den store polarbrødfabrikken i Sverige, som var splitter ny. Offisiell forklaring på brannen der: Et polarbrød tok fyr på samlebåndet, og brannen spredte seg umiddelbart til hele fabrikken, som brant til grunnen … Høres jo troverdig ut.

Her jeg bor har vi forresten, på tross av fraværende ekstremvær, hyppige strømbrudd for tiden. Og dessuten kontaminert drikkevann. Bare som et lite apropos.

3 Likes

INK - Alvoret av ein koronainfeksjon er sterkt avhengig av D-viamin-statusen. Det var sannsynlegvis også alvoret av Spanskesykja, utan at dei visste noko om det den gongen.

Kor farleg koronaen er er fylgjeleg - mellom anna - ein funksjon av nivået av vitamin D.

Det er også unge og tilsynelatande friske personar som har vorte alvorleg sjuke med korona.

Det skjer jo med influensa også… :slight_smile: