Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor USA med NATO invaderte Libya


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/hvorfor-usa-med-nato-invaderte-libya/

Av Rolf Kenneth Myhre. Den virkelige årsaken til USA/NATOs krig mot Libya i 2011 hadde intet med «humanitære grunner» å gjøre, men var relatert til Libyas sentralbank som benyttet retten til suveren kredittskapelse, samt at Gaddafi arbeidet for en overnasjonal forening av hele Afrika og tok konkrete initiativer til å avvise dollaren og euroen som…


#2

Korrekte svar rundt alle disse krigene er det umulig å finne, med mindre man har forstått den bakenforliggende konspirasjonen og lykkes få øye på “Elefanten i rommet”
Gjør man det, blir plutselig det hele ganske tydelig.

Samme oppskrift har vært benyttet siden Napoleonskrigene og Franske Revolusjonen.
Anbefaler “Pawns in the game FBI edition” for detaljert info om dem som står bak.

Dagens Russia Today har også en artikkel som, etter min mening, inneholder interessant informasjon om “Elefanten i Rommet”.


#3

Libya Truth:


#4

Jeg tenker på det med å bære merket i pannen. Den lille, svarte boksen, er sannsynligvis nettopp det. Salomos segl, som nå feilaktig kalles David-stjernen, teller 666.


#5

Hvorfor setter ingen søkelyset på Grete Faremos medlemsskap i Trilateral Commission, i perioden hun var Norges Forsvarsminister, og som sådan ansvarlig for Norges krigshandlinger i Libya. (Hun har senere valgt å melde seg ut)?

Det samme gjelder Ine Eriksen Søreides medlemsskap i Council of Europe, som Forsvarsminister, mens Norge var involvert i krigen i Syria?

Begge disse organisasjoner har som uttrykt mål å erstatte Nasjonale Stater med et sentralt Verdensstyre.

Er ikke jurist, men stiller spørsmål, hvorvidt Nordmenn i politiske verv, gjennom sin deltakelse, begår Landssvik.


#6

Det man aldri har hørt noe om er Gaddafis omsorg for egen befolkning. Det går igjen i alle ledd. I stedet for å konstant berike seg selv, slik vi ser i andre oljeland, prøvde han å utvikle landet og hjepe folket. De som giftet seg eller utdannet seg fikk masse penger, drivstoff var så og si gratis osv. Hvilke andre oljeland har gitt noe tilbake til folket? Canada gjør det. I Norge blir vi så lurt trill rundt at det er nesten ikke sant. I stedet for å ta fra oss ressursene har noen kommet på den geniale ideen å la oss utvinne dem, deretter ta fra oss pengene som burde gått til utvikling av vårt eget land. Vi betaler i stedet bompenger for veier osv., fordi man ønsker å holde folket og landet nede i forhold til Tyskland. Derfor drar man inn kjøpekraft slik at landets utvikling går tilbake i Europeisk sammenheng og folket finner seg i det og tror det skal være slik

Vannprosjektet er verdens desidert største uhjelpsprosjekt og burde kvalifisere til store internasjonale priser. De vestlige lederne som så at han ville bli en stor helt når han klarte å gjennomføre dette, prøvde i stedet å demonisere mannen, sette frimerker på ham, lockerbie katastrofen er et eksempel på akkurat det. Hvis man leter/graver i det tenketanker og NGOer som NED drev med i forkant kunne man sikkert finne noe? Kissinger,Brzinski, de ønsker å drive verden i sin retning.
Jeg tror ikke folketallet på kloden vil øke så mye pga mangel på ressuser. Folk som Gunnhild Stordalen, som vil legge ned jordbruket her, burde imidlertid vært bannlyst. Og også de som ønsker å fylle på her på med fødselsoverskudd fra den tredje verden. Det er ødeleggende for alt og nesten alle.