Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor svikter store deler av venstresida i energipolitikken?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/hvorfor-svikter-store-deler-av-venstresida-i-energipolitikken/

Av Odd Handegård. Ingen politiske partier i Norge har klart å utvikle en energipolitikk som er god og hensiktsmessig for folk flest. Alle partier har stemt for flere eksportkabler til EU, alle – bortsett fra Rødt – har stemt for flere vindturbiner i Norge og alle har stemt for de «smarte» strømmålerne og dermed også…

5 Likes

Climate Change er noe jeg forbinder med deep state / DEM / NRK / Brundtland, ikke Trump.
Deep state er statlige sosialister, eksempel Blair / UK

“Klimagassutslippene i verden bare øker og øker for hvert år,”
Jeg sier at verden trenger mere CO2. Nå er CO2 lavt historisk. CO2 er “ren energi” for å bruke det ordet. CO2 er endel av kretsløpet på jorden.
Det er ingen tragedie for jorden om temperaturen blir det maksimale historisk, som +2 grader C. Slike klimatiske endringer er historien full av. Det vil kreve masse flytting etterhvert. For noen blir det en tragedie, for andre en velsignelse.

Norge er stort sett deep state. Det er ikke noe jeg er stolt over. Jeg har intet ønske om at en nordmann skal starte VK3 med 3000 millioner døde. Personlig ville jeg fortrukket at det var en tysker. Det kunne man ordne med å frata Stoltenberg statsborgerskapet.

Atomkrig er “manmade” katastofe. Her kan vi forby all bruk av atomvåpen, istedenfor å oppføre oss som hodeløse høns.

Hva vil skje dersom Norge ble russifisert som følge av ingen atomvåpen
-Russisk vil bli fag på skolen
-All GMO-hvete vil bli forbudt
-All bruk av mikrobølgeovn vill bli ulovlig
-Skattenivået vil bli halvert
-Næringslivet vil bli styrt av oligarker

Skattenivå uten russisk styre i Norge
54.4% (of GDP) (2017 est.)
Skattenivå med russisk styre i Norge
16.4% (of GDP) (2017 est.)

1 Like
3 Likes

KrFs landsmøte var en rå maktkamp, og pressefolk ble vitne til to politikere som gjorde hva de kunne for å få politisk makt. Den intense maktkampen i arbeiderpartiet viser det samme, politikerne kan gå svært langt for å klatre til topps. Hvis denne kampvilligheten skyldes ideologi eller ønsket om å tjene sitt land har jeg “en viss forståelse” for denne maktkampen.

Men, hva gjør disse menneskene når de endelig kommer i posisjon og får politisk makt?
Jo, den politiske makten gis bort, til EU og store multinasjonale selskaper!

Hvorfor gir politikerne bort den politiske makten de har kjempet så hardt for?
Får politikerne personlige fordeler når de avgir myndighet til EU og store utenlandske selskaper?

4 Likes

Krf er nei til EU

“KrF mener at våre nåværende tilknytningsformer fremdeles er den beste løsningen på Norges forhold til EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til EUs indre marked og tilgang på samarbeid innenfor blant annet utdanning og forskning. Samtidig slipper vi å miste nasjonal handlefrihet på en del områder som ville omfattes av medlemskap i EU, som EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, som særlig ville være utfordrende for vår distrikts- og næringspolitikk.”

Hvorfor svikter store deler av venstresida i energipolitikken?

Vi snakker globalisering. Et ord som egentlig betyr næringsinteresser på friere eksos. Globalisering går inn i nytalen sammen med vindmøllepark (norsk villmark ofret til vindindustri), slam lagune (åpent deponi for kloakk) etc. Globalisering er hyggeligere å ha i munnen både for høyre- og venstresiden.

Ser vi på handlingene og resultatet av handlingene i stedet for på ordene, virker det dessverre som svaret på Handegårds spørsmål er enkelt. Energipolitikk er ikke et prioritert mål for venstresiden (eller høyresiden). Personlig karriere er.

Etter som næringsinteresser på fri eksos allerede er godt etablert som strategi for norsk politikk, er støtte til denne strategien forutsetningen for personlig karriere. Ikke bare i det private næringsliv, men også i det offentlige der mange på venstresiden med god utdannelse har sine karriereplaner.

Under vekten av slike krefter klapper som vi ser fornuften sammen: Politikere og tilhengere med håp om karriere tror på klimakrise utløst av fossilt brensel, freder norsk oljeutvinning og … bygger møller og ruller ut ledninger.

Det som starter med en påstått ødeleggelse utløst av næringslivet ender med garanti til næringslivet om å få fortsette med det pluss et par nye arenaer å ødelegge.

Det er mer enn energipolitikken og norsk natur som blir sviktet. Nevn en eller annen verdi som står i veien for den frie eksos og som trenger vår støtte for å overleve, og det står en sverm og tripper etter å få tråkke den ned.

6 Likes

Fordelen kan begrense seg til å ikke få skittentøyet sitt hengt ut i all offentlighet. De fleste av dem har samlet en diger dunk. Et langt liv preget av barer og hotellrom, gjør lett det med folk. For ikke å snakke om yrkes-sykdommen alkoholisme. Det har de til felles med sine svire-brødre, journalistene.

3 Likes

Derom kan det ikke være tvil. Jeg er gift med en, og han har klaget over for billig strøm, siden han kastet seg på klimatrusselen, som erstatning for økonomikken som hadde dupert han. Nå har han nok med å betale regningen. Mattematikk har aldri vært hans sterke side.

4 Likes

Når man gifter seg med en sau da gjelder det ut dette livet. Man kan ikke endre en sau. Du må lære deg å akseptere sauene. De skal ha sine turer til lege og sin daglige medisin.

1 Like

Man skal ikke se bort fra at det tyske EnergieWende har fungert som et forbilde for ganske mange politikere og organisasjoner i hele Europa. Man forventer at Tyskland nærmest av tradisjon gjennomfører fornuftige tiltak. Men har disse politikere og organisasjoner forstått at denne tyske politikk nå har havarert og det med store og alvorlige kostnader for Tyskland?

4 Likes

[quote=“AnneBrit, post:8, topic:4910, full:true”]

Derom kan det ikke være tvil. Jeg er gift med en, og han har klaget over for billig strøm, siden han kastet seg på klimatrusselen, som erstatning for økonomikken som hadde dupert han. Nå har han nok med å betale regningen. Mattematikk har aldri vært hans sterke side.

Auke Long, Statnetts nederlandske leder gikk nylig ut og advarte om at hvis nettleien(e) stiger for mye i framtida vil mange velge å gå “off-grid”. Det ligger bak betalingsmur på TU, men det viktigste han sa var:

Med solceller og batterier kan kundene koble seg av nettet. Derfor er ikke nettbransjen lenger et monopol, sier Statnetts konsernsjef, Auke Lont. Han mener at nettkostnadene må kuttes ved hjelp av ny teknologi, og at nettleia må fordeles på en annen måte.

Jeg tror han har et poeng. Det er mange som bruker lite strøm (som f.eks jeg) som likevel får høye regninger hvis man ser prisen per kwh. Per i dag er det lite lønnsomt å spare noe særlig på strømmen i hvert fall ned til et veldig lavt nivå, og bruke alternative oppvarmingsløsninger.

Når effekttariff og timespris på strøm innføres i Norge vil mange få sjokk eller måtte omstille seg kraftig. Endel som har muligheten vil jeg tippe vil koble seg av nettet bare de økonomiske incentivene blir “gode” nok, mao. forverring av nettleie, kraftpris og vilkår.

4 Likes

Folk klarte seg uten strømnett i 1000 år i Norge. Husene var tilpasset null strøm. En bobil / campingvogn er bygd for både strøm og null strøm. Kostnadene for null strøm er høyere enn strøm. Hvis man bruker bobil / campingvogn bare om sommeren blir nok null strøm rimeligst.
Jeg er tilhenger av at en klynge med boliger går sammen om et sentralfyringsanlegg + generatorer for klyngen. Ikke fordi jeg tror de sparer penger, men fordi kostnadene ikke blir så stor, samtidig som det skaper felleskap og en arbeidsplass.

Store deler av venstresiden svikter IKKE i energipolitikken!

Det er først og fremst høyresiden som gjør det, med omtrent 100%. Ap er ikke noe godt eksempel, for de støtter stort sett Høyres EU-styrte energipolitikk, men like fullt er ikke Ap like ille som høyresidens partier.

SV, Sp, Rødt og MDG er mange hakk bedre enn høyresiden pluss Ap. Ingen av dem er perfekt og har stort forbedringspotensiale, men i det minste er viljen til stede, selv om det er store mangler ved kompetanse og ferdigheter relatert til energi også i de partiene.

Det er mange etablerte misforståelser, og mye villedning og desinformasjon som må ryddes opp i. Blant annet knyttet til vekst. Det vi ikke kan planlegge for fremtiden er mer vekst. Veksten må ned for det aller meste, og det er fullt mulig ved omstilling fra fossil teknologi til grønn teknologi, uten at brukerne av energi vil føle noe stort tap ved det. Snarere tvert imot.

Den fossile teknologien har svært liten virkningsgrad. En bensinmotor nyttiggjør seg kun av 25% av energien produsert til fremdrift av bilen. Resten av energien produsert tapes i form av varme og friksjon m.m. Det er med andre ord 75% av energien produsert som er bortkastet. Når man så legger til hvor mye energi som har vært brukt for å produsere oljen, fraktet den til et raffineri for å produsere bensin, og så frakten igjen til en bensinstasjon for at bensinbilens tank skulle fylles. Så er den totale virkningsgrad av fossilt brennstoff for å skape fremdrift for en bensinbil et eksempel på ekstraordinært sløseri med energi. En dieselbil er bedre i denne sammenligning, fordi virkningsgrader der er i utgangspunktet 38-40 prosent. Men like fullt er mer enn 60 prosent sløseri. Regnes med all energi forbrukt før tanken fylles på en dieselbil, blir sløseriet med energi enormt også for en dieselbil.

En el-motor har mer enn 90% virkningsgrad. I en elbil går endel tapt. men det regnes med at 85 prosent er en normal virkningsgrad, som kan forbedres ved hjelp av ulike tiltak, spesielt programvare for optimal kjørestil m.m., slik at en virkningsgrad opp mot 90 prosent antas å være mulig også for en el-bil. Med andre ord er det langt mindre sløsing med energi produsert. Derfor er det lett å se at vekst i energi produsert ikke er nødvendig. Man kan tvert imot mer enn halvere energi produksjonen, når omstillingen til grønn teknologi er gjennomført.

All grønn energi kan produseres lokalt. Den kan bli kortreist, slik at lite energi produsert tapes ved overføring over lange avstander i et strømnett. Hvor stor den besparelsen kan være vet jeg ikke, men det er minst 20 prosent, og sannsynligvis langt mer.

Det er noe med hele energi debatten som behøver en mental omstilling blant bilister, forbrukere, og politikere. Omstillingen representerer fantastisk mange muligheter, ikke minst til mye billigere energi enn sløseriet som den fossile energiproduksjon og tilhørende logistikk og nettverks distribusjon medfører.

1 Like

Dette er la-la land

Her er en tabell for “efficiency” for å produsere strøm med ulike kilder (vann er ikke med)

Typisk 60% tap
I tilfelle gass kraft verk -> 35% tap

Overføringstap for strøm er jeg blitt fortalt vil bli så mye som 30% på lange avstander. Man prøver å unngå den situasjonen.
Implikasjoner: Dersom man overfører strøm fra Saudi-Arabia til UK … vil 10-20% av strømmen komme fram, mot 80-90% av råolja.

Hva er grønn energi av dette?
-bensin/diesel
-gass
-solpanel
-ved/biomasse
-vind

Spørsmålet er om de virkelig ønsker det. Da mister de jo en av måtene å kontrollere oss på.
I California opplevde de som var delvis off-grid, at det ikke hjalp å ha egenprodusert strøm, så lenge du var koblet til nettet. Blackout som alle andre. Florida er det forbudt å være off-grid i det hele tatt.

1 Like

Det er tillatt i Norge. Bare la være å betale strøm så ordner det seg selv.

1 Like

Jeg går ut fra at du med “de” mener “djupstaten” som Steigan kaller det :smiley:

Kalifornia har vært et helt spesielt tilfelle hvor man har måttet stenge ned nettet over store områder pga. faren for gnister. Men mange der borte har jo etterhvert ordnet seg med små diesel- eller bensinaggregater som gir strøm til det mest nødvendige i det minste.

De fleste som har solpaneler er delvis off-grid fordi de bruker nettet som “batteri” når sola ikke skinner, og for å sende overskuddstrøm når det produseres mer enn forbruket. Batteriløsninger er selvsagt svinedyrt, disse batteriene til Tesla f.eks som kan lagre 9-10 kwh maksimalt koster rundt 30000 + installasjon + inverter og annet utstyr. I et norsk klima, hvis man skal ha “business as usual”, dvs. romoppvarming med strøm vil dette være nokså håpløst, man vil trenge mange slike. Så oppvarming må skje på andre måter.

Men en skal ikke se bort fra at enkelte kommer sammen i “private kooperativer” etterhvert. Vårt strømnett i dag gir enorme stordriftsfordeler, hvis alle skal produsere sin egen strøm vil det bli mye dyrere (med dagens betingelser) så sant man ikke har en egnet bekk eller elv på eiendommen. Men hvis la oss si ei bygd eller liten by gikk sammen om produksjon og nett vil stoda bli en annen. Ikke bare strøm, men f.eks varmeproduksjon også. Da kommer vi i så fall tilbake til begynnelsen, de første strømnettene i Norge var bittesmå og lokale, som f.eks i Hammerfest, Skien og Oslo. I Tyskland f.eks har dette allerede blitt en realitet særlig med lokale små fjernvarmenett.

1 Like

[quote=“kjell108, post:12, topic:4910, full:true”]
Folk klarte seg uten strømnett i 1000 år i Norge. Husene var tilpasset null strøm.

Jada, men da kunne man ikke sitte og raute i timesvis på nettet daglig, til det trenger man strøm. Vil du tilbake til 1800-tallet?

Jeg er tilhenger av at en klynge med boliger går sammen om et sentralfyringsanlegg + generatorer for klyngen. Ikke fordi jeg tror de sparer penger, men fordi kostnadene ikke blir så stor, samtidig som det skaper felleskap og en arbeidsplass.

Se mitt svar til AnneBrit. Jeg tror ikke det handler så mye om en arbeidsplass, men om å ha kontroll over mer av kostnadene selv.

1 Like

Å komme på nettet krevde noe slikt som et bilbatteri per dag for 15 år siden (jeg prøvde)
Men med iPhone varer et bilbatteri en hel måned eller to.
Så lenge behovet er begrenset til en iPad kan iPad lades med bilen dag for dag.
Idag har afrikanerne tilgang til smarttelefoner … før de har tilgang til strøm.